Kerkelijke aanpassingen i.v.m. maatregelen coronavirus - Kerkelijke aanpassingen i.v.m. maatregelen coronavirus -

De Overkant
Met ingang van vandaag, maandag 31 mei 2020, is De Overkant gesloten en zijn alle aldaar te houden activiteiten geschrapt. 

Kerkdiensten
De Protestantse kerk zal in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie verzorgen. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur

Pastorale zorg
Het pastoresteam heeft uitvoerig overleg gehad en laat u het volgende weten.
- De contactmomenten moeten beperkt worden tot de meest noodzakelijke.
- De leden van het pastoresteam mogen Rosengaerde en ziekenhuizen niet meer binnen. De geestelijke verzorging bezoekt momenteel ook niet (meer).
- Wanneer er behoefte is aan een gesprek dan is er altijd de mogelijkheid dit te voeren via de telefoon of te corresponderen via de mail.

Begrafenissen/uitvaarten
Het is heel triest maar waar. Het bestuursteam coronavirus heeft dringende adviezen gegeven over hoeveel mensen er en ook wie er op een uitvaart aanwezig mogen zijn. Aangezien onze gebouwen zijn gesloten zal er voor een eventuele begrafenis/uitvaart altijd eerst contact opgenomen moeten worden met één van de leden van het pastoresteam. Hij of zij zal de kosters en/of de beheerder van de Overkant hierover inlichten. In overleg met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Frans van Cuijk, wordt besloten hoe de uitvaartplechtigheid gehouden zou kunnen en mogen worden. De uitvaartbegeleiders zijn ook op de hoogte.

Kerkgroet
Er is besloten de komende weken geen Kerkgroet uit te geven.

Communicatie
Communicatie is het sleutelwoord. Alles staat of valt met communicatie. Deze moet duidelijk zijn.

De afspraak is gemaakt hiervoor één adres te gebruiken.
Dit is het adres van de scriba:   en het telefoonnummer is 0529 435186.
Hier kunnen mogelijke vragen worden gesteld en indien nodig suggesties over het één of ander worden doorgegeven.

Het is een zeer bijzondere situatie waar wij op dit moment in verkeren. Laten wij goed om elkaar blijven denken en hulp bieden waar dit mogelijk is.

Allen veel sterkte en wijsheid gewenst!


Kerkelijk Bureau
In verband met het Coronavirus is het kerkelijk bureau alleen nog telefonisch op 0529 436020 te bereiken.
Een mail sturen kan uiteraard ook: .

terug