Kerkelijke aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen Kerkelijke aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen

Kerkdiensten
Iedere zondagochtend om 10.00 uur kunt u de kerkdienst vanuit de Grote Kerk in Dalfsen via kerkdienstgemist.nl live meevieren. Normaal gesproken begint in de maand mei de kerkdienst om 9.30 uur, maar er is voor gekozen het tijdstip van 10.00 uur aan te houden.

De Protestantse kerk Nederland verzorgt in samenwerking met de EO een korte viering op de zondagochtend om 9.20 uur.
 
Pastorale zorg
Het pastoresteam heeft uitvoerig overleg gehad en laat u het volgende weten.
-De contactmomenten moeten beperkt worden tot de meest noodzakelijke.
-De leden van het pastoresteam mogen Rosengaerde en ziekenhuizen niet meer binnen. De geestelijke verzorging bezoekt momenteel ook niet (meer).
-Wanneer er behoefte is aan een gesprek dan is er altijd de mogelijkheid dit te voeren via de telefoon of te corresponderen via de mail. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.

Het moderamen
Het moderamen vergadert iedere dinsdag om 19.00 uur via het scherm oftewel een ieder vanuit huis achter laptop of telefoon. Alle vragen die binnenkomen worden dan behandeld.

Begrafenissen/uitvaarten
Het is heel verdrietig maar helaas waar. U hebt er de afgelopen tijd veel over kunnen horen en lezen. Het bestuursteam coronavirus heeft dringende adviezen gegeven over hoeveel mensen er en ook wie er op een uitvaart aanwezig mogen zijn. Ook hier moeten wij ons aan houden.
Aangezien onze gebouwen zijn gesloten zal er voor een eventuele begrafenis/uitvaart altijd eerst contact opgenomen moeten worden met één van de leden van het pastoresteam. Hij of zij zal de kosters en/of de beheerder van de Overkant hierover inlichten. In overleg met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Frans van Cuijk, wordt besloten hoe de uitvaartplechtigheid gehouden zou kunnen en mogen worden. De uitvaartbegeleiders zijn ook op de hoogte.

De Overkant
Met ingang van 2 juni is de Overkant weer open.

Communicatie
Communicatie is het sleutelwoord. Alles staat of valt met communicatie. Deze moet duidelijk zijn.
De afspraak is gemaakt hiervoor één adres te gebruiken. Dit is het adres van de scriba: scriba@pgdalfsen.nl  en het telefoonnummer is 0529 435186.
Hier kunnen mogelijke vragen worden gesteld en indien nodig suggesties over het één of ander worden doorgegeven.

Het is een zeer bijzondere situatie waar wij op dit moment nog steeds in verkeren. Laten wij goed om elkaar blijven denken en hulp bieden waar dit mogelijk is.
Allen veel sterkte en wijsheid gewenst!
terug