Beleidsplan 2021-2025 Beleidsplan 2021-2025

Dalfsen, 28 augustus 2020
Beste gemeenteleden,      

Onlangs is een werkgroep gestart om een nieuw beleidsplan op te stellen voor onze Protestantse gemeente Dalfsen voor 2021 – 2025.  Om tot een inspirerend beleidsplan te komen, willen we graag van jullie horen hoe je tegen bepaalde aspecten van onze geloofsgemeenschap aankijkt, aan de hand van onderstaande vragen. Wij willen je vragen om deze te bespreken en hier aan ons een terugkoppeling van te geven. Wij hebben de vragen onderverdeeld in verschillende thema’s.   

Thema Geloof
  • Hoe draagt wat je doet binnen onze gemeente bij aan jouw geloof en dat van anderen?
  • Wat ervaar je hierin als inspirerend en opbouwend?
  • Wat juist niet?
  • Deel je je geloof? Op welke plekken, momenten en met wie?
  • Wat helpt je om met enthousiasme te delen in je geloof?
Thema Geloofsgemeenschap
  • Wat zijn belangrijke elementen om een inspirerende gemeente te vormen?
  • Waar en hoe ervaar je gemeenschapsgevoel?
  • Wat kunnen we om een inspirerende geloofsgemeenschap te zijn missen, behouden of      verwerven?
Thema Diaconie en maatschappelijke presentie
  • Hoe kunnen wij present zijn in de samenleving, plaatselijk, landelijk en wereldwijd?
  • Wat kunnen wij betekenen in vraagstukken rondom bijvoorbeeld vluchtelingen, klimaat, armoede, eenzaamheid, veiligheid en gezondheid? .
Bron: Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg (2016), Utrecht, Protestantse Kerk in Nederland.

Wij hopen dat bovenstaande vragen mooie gesprekken opleveren. Wij willen je vragen uiterlijk 1 november een reactie aan ons te sturen. Dit  mag gemaild worden naar beleidsplan2125@pgdalfsen.nl Ook wanneer je vragen hebt, kun je een mail sturen naar dit mailadres.

Wij hopen met je input een inspirerend beleidsplan op te kunnen stellen.
Deze uitnodiging is ook verstuurd naar diverse werkgroepen etc.

Hartelijke groet,
Mans Boelens, Iwald Hovenga, Johnny Hogenkamp en Karin Lautenbach.
terug