Beleidsplan 2021-2025 Beleidsplan 2021-2025
Sluitingsdatum 1 januari 2021

Beste gemeenteleden,
Gezien de beperkingen veroorzaakt door Covid-19 om bij elkaar te komen, wordt de sluitingsdatum om reacties voor het Beleidsplan 21-25 te geven verplaatst naar 1 januari 2021.  We hebben reeds een aantal reacties binnengekregen, maar we horen ook via diverse kanalen dat de eerder genoemde sluitingsdatum problemen geeft als gevolg van hierboven genoemde reden. Vandaar dat u nog de mogelijkheid hebt om te reageren. Hieronder wordt de tekst zoals eerder verschenen in KOW 8 herhaalt.
Om tot een inspirerend beleidsplan te komen, willen we graag van je horen hoe je tegen bepaalde aspecten van onze geloofsgemeenschap aankijkt, aan de hand van onderstaande vragen. Wij willen je vragen om deze te bespreken en hier aan ons een terugkoppeling van te geven. Wij hebben de vragen onderverdeeld in verschillende thema’s. Mocht je het prettig vinden dat één van ons aanschuift bij een gesprek in een werkgroep/commissie, dan is dit ook mogelijk.  

Thema Geloof
  • Hoe draagt wat je doet binnen onze gemeente bij aan jouw geloof en dat van anderen?
  • Wat ervaar je hierin als inspirerend en opbouwend?
  • Wat juist niet?
  • Deel je je geloof? Op welke plekken, momenten en met wie?
  • Wat helpt je om met enthousiasme te delen in je geloof?
Thema Geloofsgemeenschap
  • Wat zijn belangrijke elementen om een inspirerende gemeente te vormen?
  • Waar en hoe ervaar je gemeenschapsgevoel?
  • Wat kunnen we om een inspirerende geloofsgemeenschap te zijn missen, behouden of      verwerven?
Thema Diaconie en maatschappelijke presentie
  • Hoe kunnen wij present zijn in de samenleving, plaatselijk, landelijk en wereldwijd?
  • Wat kunnen wij betekenen in vraagstukken rondom bijvoorbeeld vluchtelingen, klimaat, armoede, eenzaamheid, veiligheid en gezondheid? .
Bron: Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg (2016), Utrecht, Protestantse Kerk in Nederland.

Wij hopen dat bovenstaande vragen mooie gesprekken opleveren. Wij willen je vragen uiterlijk 1 januari 2021 een reactie aan ons te sturen. Dit  mag gemaild worden naar beleidsplan2125@pgdalfsen.nl   Ook wanneer je graag ondersteuning wenst bij het gesprek, kun je een mail sturen naar dit mailadres.

Wij hopen met jouw  input een inspirerend beleidsplan op te kunnen stellen.

Hartelijke groet,
Mans Boelens, Iwald Hovenga, Johnny Hogenkamp en Karin Lautenbach.
 
terug