Bijzondere viering 9 feb. Bijzondere viering 9 feb.Welkom bij een bijzondere viering in de Grote Kerk

Ds. Hans Schipper is zeer vertrouwd met vieringen die vele mensen verbinden; mensen met een beperking, hun familie, vrienden en andere belangstellenden.Een viering in eenvoudige taal, spontaan en zeker met verrassingen!U wordt allen van harte uitgenodigd om het zelf mee te maken. Speciaal welkom aan alle mensen met een geestelijke beperking.Het orkest De Melodies uit Raalte zorgt voor de muziek. Dit orkest bestaat uit ongeveer 20 mensen met een verstandelijke beperking. Onder leiding van dirigent Zwier van der Weerd en ondersteund door vrijwilligers spelen zij ‘om anderen blij te maken’.
Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid om na te praten.

Op 9 februari 2020 om 15.00 uur in de Grote Kerk
De collecte is voor de onkosten.Iedereen is van harte welkom!
Het Podium van Kerken.
terug