De kerkgroet De kerkgroet


Voor de zondagsbrief - de Kerkgroet - zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- Pastorale wijkberichten (over geboorte, overlijden, huwelijk, ziekenhuisopname e.d.) worden ingestuurd door de voorgangers. Er komt hierover dus alleen iets in de Kerkgroet als de wijkpredikant of pastoraal werker bericht heeft ontvangen en de betreffende persoon/personen akkoord gaan met vermelding in de Kerkgroet.

- Ingestuurde kopij voor 'overige berichten' wordt als regel alleen geplaatst als die betrekking heeft op de week volgend op de betreffende zondag en onze Protestantse Gemeente moet daarbij betrokken zijn. 

Het is niet de bedoeling dat aankondigingen van activiteiten meerdere keren geplaatst worden. 

- Kopij voor 'overige berichten', toelichting op collectes, speciale diensten e.d., mag maximaal 3 regels lang zijn. Het gebeurt nu regelmatig dat veel te lange stukken worden ingestuurd die dan door de opsteller moeten worden ingekort. Er is zeer beperkt plaats, meestal moet alles op 1 kant van een A 4'tje passen.

Een kort bericht - met verwijzing naar meer info in Kerk op Weg - kan dan voldoende zijn. Dus op tijd kopij insturen voor Kerk op Weg is van belang.

- De 'activiteiten voor de komende week' (agenda) worden overgenomen uit de agenda in KoW. Staat daarin iets onjuist of gaat iets niet door, dan dit graag melden aan de Kerkgroet.

- Af en toe kan in speciale gevallen wel eens een uitzondering op de regels worden gemaakt, b.v. in actuele situaties waarvoor niet op tijd kopij voor KoW kon worden ingestuurd.

- De kerkgroet is er gekomen om de - soms grote hoeveelheid - afkondigingen te vervangen, en ook het uitdelen van aparte briefjes voor activiteiten te beperken. 

- Kopij insturen voor donderdag 18.00 uur naar:  

We proberen het aantal benodigde kerkgroeten zo goed mogelijk in te schatten. We vragen van u - indien mogelijk - 1 kerkgroet per 2 personen (uit hetzelfde gezin) in ontvangst te nemen. 

-----------------------------------------------------------------

Onlangs heeft Marrie Vetkamp als opsteller de plaats ingenomen van Iwald Hovenga. Daarmee is het aantal medewerkers weer op peil. Mocht u belangstelling hebben om in de toekomst mee te werken aan de Kerkgroet (opstellers en kopieerders 1 x per 5 weken en bezorgers (bij kerktelefoonluisteraars) in Dalfsen 1x per 8 weken en in Oudleusen 1 maand per 5 maanden), meld u zich dan aan! Bij toekomstige vacatures kunnen we dan direct contact met u opnemen.

Bartha Dankers, Kerkgroet-coördinator, tel. 434437
e-mail: 

terug