De symboliek Palmpaasstok uitgelegd in de volgorde van het Paasverhaal: De symboliek Palmpaasstok uitgelegd in de volgorde van het Paasverhaal:De symboliek uitgelegd in de volgorde van het Paasverhaal:

Groene takjes
Jezus kwam in Jeruzalem binnen op een ezel. Zijn leerlingen plukten groene bladeren van de bomen. Ze juichten en zwaaiden met de bladeren. Ze wilden
hun nieuwe koning verwelkomen. De Joden verwachtten namelijk dat Jezus de nieuwe koning zou zijn, die de Romeinen zou verjagen. Ze waren zo blij met Jezus
als hun Koning! Maar het liep allemaal een beetje anders dan ze dachten…

Brood
In Jeruzalem at Jezus de Pesachmaaltijd met zijn leerlingen. Dat noemen we het laatste avondmaal. Hij brak een brood een stukjes en deelde dit uit aan zijn 12
leerlingen. Het was de laatste keer dat Jezus at voordat hij ging sterven. Twaalf zoutjes of nootjes
De twaalf leerlingen (vrienden) van Jezus laten hem in de steek als hij gearresteerd wordt.

Dertig rozijnen
Judas verraadt wie Jezus is zodat de soldaten Jezus kunnen arresteren. Judas kreeg hiervoor 30 zilveren munten als beloning.

Haantje
Dit verwijst naar Petrus die zijn vriend Jezus verloochent. In de nacht dat Jezus gearresteerd wordt, vragen mensen drie keer aan Petrus of hij ook bij Jezus
hoort. “Nee hoor, ik hoor niet bij hem!” zegt Petrus. Na de derde keer kraait de haan… Dat had Jezus al voorspeld tijdens het laatste avondmaal.

Houten kruis
Herinnert aan het kruis dat Jezus moest dragen en waaraan hij stierf.

Ei
Dit betekent: nieuw leven! Na drie dagen staat Jezus op uit de dood.

Versiering
Je mag de stok vrolijk versieren omdat we vieren dat Jezus weer opstond uit de dood. Dat Zijn liefde sterker was dan het kwaad.
 

terug