De Wilde Stilte De Wilde StilteAfgelopen voorjaar, een tijd waarbij iedereen in meer of mindere mate te maken kreeg met beperkingen, kwam het 2e boek van Raynor Winn uit, met als titel “De Wilde Stilte’. Het boek vertelt over hoe een leven dat door omstandigheden beperkt lijkt te worden weer in beweging komt. Letterlijk door te gaan bewegen, door te gaan wandelen. Voor de schrijfster is schrijven en wandelen helend. Lezen en wandelen kan ook een dergelijke ervaring met zich meebrengen. Tijdens de 40-dagentijd, een tijd van stilte en bezinning, gaan we 4x Lezen en Wandelen als groep, in tweetallen of individueel waarbij de verschillende thema’s uit het boek aan de orde komen.
Wanneer het niet mogelijk is om samen te komen wordt het programma digitaal aangeboden (passend bij de mogelijkheden die een ieder heeft).
Tot en met 28 februari kun je je opgeven bij Tabitha Keuning (tolkeuning@hetnet.nl).
 
Data: woensdag 3 maart, 10 maart, 17 maart en 24 maart
Tijdstip: 19.30 uur (let op: anders dan in het toerustingsboekje staat vermeld)
Plaats: de ene keer in de Overkant en de andere keer buiten of thuis (afhankelijk wat dan kan)
terug