Foto- en videoalbum Foto- en videoalbum

Diensten/evenementen:

2019
- Bezoek Elburg 25 mei. foto's: Bertus van den Brink
  Zaterdag 25 mei hebben een aantal gemeenteleden een bezoek gebracht 
  aan Elburg. Na een stadwandeling door joods Elburg onder leiding van een
  gids is het museum Sjoel Elburg in de voormalige synagoge bezocht.
- Heidag kerkenraad 11 mei. foto's: Jan Harm Ramaker en ds. Hans Schipper
- Ochtenddienst 5 mei.
  -Afscheid jeugddiaken en (her)benoeming ambtsdragers en diaconaal
   medewerkers.
  -Bekendmaking bedrag voor de Stichting Wensambulance
  foto's: Wim Dankelman en Siebrig Schipper
- Musical Jakob 6 en 7 april. foto's: Robert Westera
- KerkSchoolGezindienst Oudleusen 17 maart. foto's: Manouk Hogenkamp en Siebrig Schipper

2018
- Video van het lied 'Geef ons Vrede' (Sela) gezongen tijdens de Kerst Singin 24 december. Met dank aan Christine van den Brink
- Kerstfestijn 14 december 2018. foto's: Geert Bistervels en Siebrig Schipper

2017
- Kerst Singin 24 december 2017. foto's met dank aan Christine van den Brink
- Workshop 'Kerstvogel breien' 21 december 2017. foto's: Henk Dunnewind
- Kerstfestijn 15 december 2017. foto's: Geert Bistervels
- Startzondag 17 september 2017(deel 2).  foto's: Ina Akkerman
- Startzondag 17 september 2017 (deel 1).  foto's: Siebrig Schipper
- Foto opdracht Tienerkerk Oudleusen tijdens de startzondag 2017
- Foto opdracht Tienerkerk Dalfsen tijdens de startzondag 2017
- Openlucht Sing-in 16 juli 2017. foto's met dank aan Sietske Kramer
- Musical Mozes 1 en 2 april 2017 in De Wiekelaar. foto's: Robert Westera Fotografie

ouder
- Bevestiging en intrede ds. Tabitha Keuning en ds. Anco Tol, 18 oktober 2015
- Afscheidsdienst ds. Henk Jansen, 9 november 2014
- Afscheidsavond Henk en Irma Jansen, 7 november 2014
- Ds. Hans Schipper, 25 jarig jubileum als gemeentepredikant, 9 februari 2014
- Dienst en bijeenkomst 60 jaar Kerk Oudleusen, 2 december 2012
- Intrededienst ds. H. Schipper, 23 september 2012
- Burgemeester en wethouders beklimmen de Dalfser toren, 16 juli 2012
- De viering van de federatie, 30 november 2003

Gebouwen
Foto's bouw Kerkelijk Centrum De Overkant - 2006/2007
Foto's herinrichting Grote Kerk - 2007/2008
Foto's van de Grote Kerk Dalfsen
Foto's van de Kerk in Oudleusen
Foto van de voormalige Kerk Pleijendal Dalfsen
Foto van het voormalig ontmoetingscentrum in Ankum

terug