Gebedsketting Gebedsketting
Onze dagen worden in deze tijd voor een groot deel gevuld met nieuws over de gevolgen van het Coronavirus en alle ingrijpende maatregelen die worden getroffen om die gevolgen enigszins te kunnen beperken. Ons dagelijkse leventje lijkt tot stilstand te zijn gekomen en tegelijkertijd heeft een grote onrust zich meester van ons gemaakt. We bevinden we ons eveneens in de veertigdagentijd. Dagen waarbij we ons voorbereiden op het belangrijkste geloofsfeest: Pasen. Een tijd van vasten, bezinning en inkeer. Mensen vullen dat allemaal weer op een eigen wijze in. De één door sober te gaan leven en een ander door juist dingen te gaan doen, zoals tijd te maken voor bidden, te spelen met je kinderen, te praten met je partner of door solidair te zijn met je medemens dichtbij of verder weg. Soms gaan dingen wonderlijk samen. Wij als kerk zijn door het wereldgebeuren gedwongen om minder te doen: niet meer als gemeente samen komen, geen huisbezoeken, geen vergaderingen. Ondertussen worden er heel bewust andere dingen opgepakt juist om de bezinning thuis vorm te laten geven.

Thuis kun je daarbij meedoen, bijvoorbeeld door als gemeente samen een gebedsketting te maken.
terug