"GroeneKerk" PG Dalfsen "GroeneKerk" PG Dalfsen


Waarom GroeneKerk?

Om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Om verder te werken aan de al in gang gezette ontwikkelingen; zonnepanelen op de Overkant, energiebeheer. papierreductie etc.
Om onze kinderen en kleinkinderen niet op te zadelen met de gevolgen van ons consumptiegedrag.
Om de toekomst van onze aarde. Er is immers geen tweede.

Op de startzondag hebben we lokaal verbouwde groente en fruit centraal gesteld welke van invloed zijn op onze ecologische voetafdruk.
Het lidmaatschap van de GroeneKerk is een intentieverklaring. Als gemeente kunnen we zelf bepalen wat, hoe en in welk tempo.

Wist u dat de 275e kerk zich heeft aangemeld bij de GroeneKerkenactie?
Het kruispunt te Vathorst is een samenwerkingsverband tussen diverse kerken. Meer weten?

Zie www.groenekerken.nl
Groene Kerk Protestantse Gemeente Dalfsen

Ook Oudleusen heeft nu haar Groene Kerk keurmerk!terug