Facebook button128

 • grote_kerk_belicht.jpg
 • GK.JPG
 • grote_kerk_preekstoel.jpg
 • dalfsen_grotekerk_toren1.jpg
 • grote_kerk_interieur.jpg
 • dalfsen_grotekerk_koor1.jpg
 • oudleusen_kerk_sneeuw1.jpg
 • bankenGK.JPG
 • dalfsen_grotekerk_ingang1.jpg
 • kanselGK.JPG
 • Grote Kerk.jpg
 • oudleusen.jpg
 • orgel_grote_kerk.JPG
 • oudleusen_kerk_luchtfoto1.jpg
 • Oudleusen60.jpg
 • MusicalRuth.JPG
 • logoPGDalfsen.jpg

Gedicht 'Genade'

Genade

Genade is Gods Naam vervoegen
"Ik zal er zijn" in deze tijd.
Is woedend worden op fascisme,
discriminatie wereld wijd.
Is voor de onderdrukte kiezen
en vroedvrouw in Egypte zijn.
Is zekerheid durven verliezen
om deelgenoot te kunnen zijn.

Genade is Gods Naam vervoegen
"Ik zal er zijn" in deze tijd.
Brood delen met de vluchtelingen,
oase zijn, voor wie dat zocht.
Met Mirjam samen dansen, zingen,
ondanks de leegte der woestijn.
Is veiligheid durven verlaten,
om reisgenoot te durven zijn.

Genade is Gods Naam vervoegen
"Ik zal er zijn" in ballingschap:
Is opstaan, breken uit structuren die
mensen dwingen tot vreemd'lingschap
Is Gods gezicht kunnen herkennen'
in dat van de misbruikte mens,
Is nooit aan onrecht willen wennen
En lotgenoot van Vasthi zijn.

Genade is Gods Naam vervoegen
"Ik zal er zijn" voorbij de tijd:
Genade is elkaar behoeden
in vrede en gerechtigheid.
Na rouw en droefheid weer beginnen,
met Jezus opstaan uit de pijn,
Genade is elkaar beminnen
om naamgenoot van God te zijn.

Laatst bijgewerkt
----------------------------------------------------------------

 

Jeugdwerk 
-----------------------------------------------------------

Kom en doe mee!! 

Team 2015

De volgende keren dat we bij elkaar komen: 19 febr, 11 maart, 15 april en op 24 maart naar The Passion.

Team 2014 Wij komen op 7 Febr weer bij elkaar.

 

Jongeren ontmoeting Oudleusen.

Op 27 Jan ga ik jullie weer ontmoeten

in de Wiekelaar. Voel je vooral heel welkom.

Ds Hans Schipper.

 

 Tienerkerk Oudleusen en Dalfsen:

 zondag 10 jan, zondag 7 feb

 zondag 6 mrt,  zondag 3 april

 zondag 8 mei (o.v.b.).

 
Allemaal hartelijk welkom!