Inzameling tuinzaden en big shoppers voor Roemenië Inzameling tuinzaden en big shoppers voor RoemeniëTuinzaden
en big-shoppers voor Roemenië kunnen vanaf nu tot eind maart worden ingeleverd in de kerk, De Overkant, Alb. Schweitzerstr. 8, Landmanmarke 6, Schoolstraat 11, Oudl. (soorten: zie KoW nr.3, pag.13). Gebruikte (kinder)fiets over? Bel Gert v.d. Vegt, 0529-471695/471606.

terug