JOP Back to basics (5 oktober in Drachten) JOP Back to basics (5 oktober in Drachten)

Hoe help je kinderen en jongeren te ontdekken dat de Bijbel ook vandaag de dag nog relevant en actueel is en dat de Bijbel voor hen persoonlijk van waarde is? Kom naar de JOP Trainingstour ‘Back to basics’. Dit najaar op vijf locaties in Nederland.
Veel kinderen en jongeren vinden de Bijbel een lastig boek omdat ze vinden dat de verhalen uit een andere wereld komen en niet aansluiten bij hun belevingswereld. Ze hebben vaak geen idee wat het nut is van bijbelverhalen.

Laat kinderen en jongeren ontdekken dat het in de Bijbel niet alleen over toen en daar gaat, maar ook over hier en nu. Tijdens de Trainingstour ‘Back to basics’ gaan we samen aan de slag. Zo krijg je door concrete ervaringen nieuwe inzichten en ontdek je hoe je de Bijbel (opnieuw) tot leven kunt brengen in de belevingswereld van kinderen en jongeren. 

Doel van de JOP Trainingstour 'Back to basics'
Tijdens de trainingsdag staat het gebruik van de Bijbel centraal. Na deze training
•    herken je de impact van bijbelverhalen op je eigen leven
•    ben je je bewust hoe dit van invloed is op hoe jij met kinderen en jongeren in gesprek gaat over de Bijbel
•    weet je dat je onderling kunt verschillen in de betekenis die je aan verhalen in de Bijbel verbindt en dat het gezamenlijk bijbellezen de veelkleurigheid van de Bijbel laat zien.
•    heb je tools, vaardigheden én concrete werkvormen gekregen om de Bijbel op een passende manier in te zetten in je jeugdwerk.

De JOP Trainingstour is bedoeld voor vrijwilligers in het jeugdwerk zoals kinderleiding, tienerleiding, jeugdouderlingen en jeugddiakenen. Daarnaast is iedereen die geïnteresseerd is in het kerkelijk jeugdwerk in de Protestantse Kerk van harte welkom. Meer info vind je op: https://jop.nl/trainingen/jop-trainingstour-2019 

Wie gaat er mee? (ik ga sowieso al met een groepje uit Nieuwleusen). Drachten lijkt mij het dichtsbij. Dat is op zaterdag 5 oktober. Vanaf 9.30 uur zijn we welkom en rond 16.00 uur is het afgelopen.
Hermy
terug