Kerk in Actie zoekt collectanten in Dalfsen en Oudleusen Kerk in Actie zoekt collectanten in Dalfsen en Oudleusen

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november - 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee in Dalfsen en Oudleusen?
 
In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen.
 
Door het organiseren van een landelijke huis-aan-huiscollecte hoopt Kerk in Actie dat meer mensen betrokken raken bij haar werk. Kerk in Actie heeft inmiddels voor ruim 600 plaatsen in Nederland collectecoördinatoren en collectanten geworven, maar is nog op zoek naar collectanten. Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen?
Meldt u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinatoren: Bernard Smid en Els van Veen, telefoonnummer 433683, e-mail ebvanveen@kpnplanet.nl
U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.n/huisaanhuiscollecte. Dan komen uw gegevens vanzelf bij Bernard en Els terecht. Ook mensen uit andere kerken in Dalfsen, of mensen die niet bij een kerk zijn aangesloten kunnen gewoon meedoen. Graag, zelfs.

Kijk ook op kerkinactie.nl en bekijk het promotie-filmpje van de landelijke collecte.
 
Bernard Smid en Els van Veen
terug