Kerkelijke aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen vanaf 6 sept. 2020 Kerkelijke aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen vanaf 6 sept. 2020

Beste mensen,

Bijna is het zover! Op zondag 6 september gaan de deuren van onze kerken weer open voor de zondagochtenddienst. In de kerk in Oudleusen en in de Grote Kerk in Dalfsen heeft u de mogelijkheid om weer met elkaar in het gebouw de dienst te vieren. We nodigen u hiervoor van harte uit!

We beseffen dat niet iedereen van u zich vanwege uw gezondheid veilig genoeg voelt om één van de kerkdiensten bij te wonen. We bieden u daarom, naast de mogelijkheid om naar de kerk te gaan, de gelegenheid de dienst digitaal te volgen, zoals u gewend bent in het laatste half jaar.

Het bezoeken van de kerkdiensten in Oudleusen en in Dalfsen zal anders gaan dan u gewend bent. We houden ons aan de landelijke regels en hebben hiervoor een protocol en per kerkgebouw een gebruiksplan opgesteld. Iedereen die bijdraagt aan het organiseren en begeleiden van de dienst kent de instructies die daarin zijn opgenomen en zal u met alle zorgvuldigheid hierin begeleiden.

Met alle regels zal het voor ons allemaal even wennen zijn. Het zal helaas nog niet een volle kerk zijn waarin we elkaar de hand schudden en samen zingen. Het zal behelpen zijn, maar desondanks zijn we dankbaar dat we elkaar weer kunnen zien en ontmoeten.

Dit kunt u verwachten:
  • Reserveren vooraf: Wilt u aanwezig zijn in de kerkdienst dan is vooraf reserveren noodzakelijk. Dit zal gaan via het systeem Kerktijd.nl. In een apart document (zie de komende Kerk op Weg en hier op de website) wordt u uitgelegd hoe dit werkt en wat u hiervoor moet doen. Er geldt voor beide kerken een maximum aantal bezoekers. Dit heeft te maken met het RIVM-voorschrift dat er anderhalve meter afstand moet zijn tussen personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.
  • Digitaal collecteren: Het collecteren gaat via een app van Scipio. In een apart document (zie de komende Kerk op Weg) wordt u uitgelegd hoe dit werkt en wat u hiervoor moet doen. Bij de uitgang is er nog wel de mogelijkheid contact geld of collectebonnen te geven.
  • Toegewezen plek: Bij aankomst in de kerk wordt u ontvangen door een toezichthouder. Deze registreert uw naam (die reeds op de reserveringslijst genoteerd staat) en verwijst u naar de gastvrouw/-heer, die u vervolgens een plek aanwijst en u begeleidt naar deze plek. In de kerk in Oudleusen nemen de kosters deze taak op zich.
  • Eenrichtingsverkeer: We proberen het heen en weer lopen in de kerk zo veel mogelijk te beperken. Er zijn looplijnen aanwezig en er is eenrichtingsverkeer.
  • 1,5 meter afstand: uiteraard houden we allemaal minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. Familieleden die onder één dak wonen zijn hiervan uitgezonderd.
  • Toilet buiten gebruik: De toiletten zijn gesloten. Het is voor, tijdens en na de dienst dus niet mogelijk hiervan gebruik te maken.
  • Koffie, thee, limonade: Misschien is er “koffie”drinken na afloop van de dienst. Dit kan alleen buiten en dus bij mooi weer. Ook dan zullen de afstandsregels gelden.
  • Zingen: We zingen niet zelf tijdens de dienst. Mogelijkerwijs wordt er wel door enkele zangers gezongen.
De kerkenraad hoopt van harte dat u zich welkom voelt om te komen vanaf zondag 6 september. We gaan ervan uit dat u begrip heeft voor alle regels en we hopen dat we met elkaar mooie ontmoetingen mogen hebben.

Namens de Kerkenraad, Remko Kamstra, voorzitter
terug