KerkSchoolGezinsdiensten!! KerkSchoolGezinsdiensten!!
KSG dienst in Oudleusen
Zondag 10 november, is er de KerkSchoolGezins-dienst in Oudleusen. Samen met de Cazemierschool hebben we een mooie viering voorbereid met als thema 'Dankbaar! l . Het is namelijk ook de dankdag!
Tevens is er na de dienst aandacht voor het feit dat Gerard van der Kolk 50(!) jaar één van de kosters is van de kerk van Oudleusen.

Liturgie

Gezinsdiensten in de Grote Kerk om 9.30 uur en 11.00 uur
Op de morgen van 10 november zijn er in de Grote Kerk 2 gezinsdiensten: om 9.30 uur met CBS A. Baron van Dedem en CBS Sjaloom tezamen, en om 11.00 uur met CBS De Spiegel. Thema: Zorg voor mij. Op de scholen zijn de kinderen bezig met de verhalen van Abraham. Op deze zondag horen we het verhaal van Hagar en Ismaël in de woestijn, die aan hun lot zijn overgelaten. Wie zorgt er voor hen? Op deze zondag willen we ook danken voor alles wat wij mogen ontvangen om van te leven (gewas en arbeid). Tussen beide diensten is er tussen 10.30 uur en 11.00 gelegenheid om koffie te drinken in De Overkant. leder is van harte welkom!

Liturgie 9.30 uur

Liturgie 11.00 uur
terug