Laten wij als gemeenschap meeleven met elkaar en omzien naar elkaar Laten wij als gemeenschap meeleven met elkaar en omzien naar elkaar

September
De maand september voelt altijd aan als het begin van een nieuw seizoen. En dat is natuurlijk ook zo. Wat het ons gaat brengen en in hoeverre er weer activiteiten gehouden kunnen worden? Het blijft onzeker. Eén ding weten we wel: het coronavirus blijft nog een hele tijd onder ons. De woorden: Houd moed, heb lief, hou vol blijven gelden!

Pastorale zorg
Het bezoekwerk is weer voorzichtig opgepakt. Natuurlijk worden hierbij de regels van het RIVM in acht genomen. Er zal indien mogelijk ook eerst worden gevraagd of bezoek op prijs wordt gesteld. Bezoek in het ziekenhuis is eveneens weer mogelijk. De mogelijkheid een gesprek te voeren via de telefoon of te corresponderen via de mail blijft.

Het moderamen en de kerkenraad
Het moderamen vergadert vanaf nu weer maandelijks in De Overkant. Ook de vergaderingen van de kerkenraad starten weer. Zie voor data de agenda onder de kop Activiteiten.

terug