Cantatedienst 24 november Cantatedienst 24 november

 

Namens het Podium van Kerken Dalfsen willen wij u attent maken op de cantatedienst van zondag 24 november 2019. In deze dienst wordt de cantate BWV 139 van Johan Sebastiaan Bach uitgevoerd door koor, solisten en orkest in de Grote Kerk van Dalfsen. De vocale solisten zijn Aart Mateboer en Lars Terray. Beide heren zingen in het Groot Omroepkoor.  

Het koor is samengesteld uit leden van verschillende kerkgenootschappen. De voorganger in deze dienst is ds. Anco Tol en de organist is Bert Bootsma. De instrumentale begeleiding is in handen van een klein ensemble bestaande uit twee hobo's, violen, cello en orgel. De muzikale leiding is in handen van Wim van Lenthe. De oecumenische cantatedienst begint om 19.00 uur. Om de kosten die aan deze dienst verbonden zijn te drukken vragen wij u om een vrijwillige bijdrage bij de uitgang. U bent van harte uitgenodigd!

terug