Vertelvoorstelling Ien Vertelvoorstelling Ien
     
Op zondagavond 1 November, in de Grote Kerk om 19:00 uur.

Een aangrijpend oorlogsverhaal van 45 minuten verteld door verhalenvertelster Peterine Kooijmans en begeleid door violist Jannes.
Opgave is noodzakelijk en kan bij:
Tabitha Keuning tel nr 0594-512853 tolkeuning@hetnet.nl 
en bij Dini Westerbeek diniwesterbeek@gmail.com
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is er een collecte vanwege de onkosten.
terug