Viertafel voor thuis in de Goede Week Viertafel voor thuis in de Goede Week


Basis
Om te beginnen neem je een schaal die je vult met zand. Het zand verbeeldt de woestijn die symbool staat voor het feit dat je op jezelf bent aangewezen én dat je tot jezelf kunt komen. De woestijn is van oudsher de plek waar mensen naar toe gaan om tot inkeer en bezinning te komen. Je maakt ruimte voor God. Nu maak je voor jezelf een plek om tot rust en tot bezinning te komen. Zet een kaarsje, dat symbool mag zijn voor jouw gebed (voor bijvoorbeeld een betere wereld),  in het zand en leg er een kale tak en wat stenen bij. De kale tak en de stenen versterken het karakter van de woestijn.Witte Donderdag
Het Palmtakje wordt weggehaald. Het kaarsje is deze dag wit van kleur vanwege de naam van de dag. Verder plaats je een schaaltje met in stukjes gebroken brood/matses op de kijktafel. Dit herinnert aan het teken dat Jezus stelt als hij met zijn vrienden voor het laatst samen eet. Hij neemt het ongedesemde brood van de Pesachmaaltijd, breekt het in stukken, deelt ervan uit aan zijn leerlingen en zegt: ‘Neem en eet hier allen van, want dit is mijn lichaam dat gebroken wordt voor jullie. Blijf dit doen om mij te gedenken.’
Deze Witte Donderdag kunnen we als gemeente niet samenkomen, maar op deze manier kunnen we wel samen gedenken.Goede Vrijdag
Haal het schaaltje met brood/matses weg. Van twee takjes maak je een kruis en plaats dit op de Viertafel. Het palm/buxustakje mag je er weer bij leggen.
In de Bijbel lees je op het kruis de reden van Jezus’ veroordeling geschreven is: ‘De koning der Joden.’ Jezus was koning , maar niet zoals je je een wereldlijke koning voorstelt. Zelf zei hij tegen Pilatus: ‘Mijn Koninkrijk is niet van hier’.
Jezus verkondigde het rijk van God, een wereld waar mensen elkaar zien met de ogen van God en elkaar tot naaste willen zijn. Voor die boodschap geeft hij letterlijk zijn leven.

Stille Zaterdag
Schik de stenen tot een open graf. Nadat Jezus is gestorven wordt hij ’s avonds van het kruis afgenomen en in een rotsgraf gelegd. Het is stil in de graftuin. Het is sabbat, de zevende dag, de rustdag voor de Joden.Paas Morgen
De steen is weggerold en de vrouwen vinden in de vroege morgen een leeg graaf. De engel zegt dat Jezus is opgestaan. Leg onder de schaal een lentegroene ondergrond.
Bij het graf kun je als symbool voor het nieuwe leven dat God Jezus heeft geschonken bloemen plaatsen, bijvoorbeeld narcisjes. Verander de woestijn in een paastuin als teken dat het leven de dood overwonnen heeft.
terug