Wist u datje

Wist u datje


Weer een “wist u datje” van de Werkgroep GroeneKerk.
We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven, wist u dat ons grondwater, ondanks de vele regen de afgelopen periode, nog steeds te laag is? Om hier wat aan te doen kunt u bijvoorbeeld het regenwater opslaan in uw eigen tuin. De gemeente Dalfsen stimuleert dit met een subsidie (aanvragen afkoppel subsidie) voor de plekken in de gemeente waar nog geen gescheiden regenwater afvoer is. Ook het zoveel mogelijk natuurlijk inrichten van de tuin helpt hierbij. Dalfsen heeft zich hiervoor aangesloten bij de actie “Steenbreek” (operatiesteenbreek) op deze website vindt u meer informatie over deze actie. Op de laatste gemeenteavond 21 november j.l. hebben we de presentatie van Reinier van den Berg op de ”Groen Geloven dag” in Zwolle laten zien bijzonder inspirerend! voor wie het gemist heeft hierbij de link naar de presentatie (Reinier van den Berg) Dit artikel komt ook op de website van de kerk te staan, zodat u makkelijk de achtergrondinformatie kunt opzoeken.
 We hopen dat u weer geïnspireerd bent door deze informatie.
Groet van de werkgroep GroeneKerk.
terug