Actie: Dalfsen geeft warmte


Begeleidende brief namens burgemeester en wethouders voor aanvragers

Geachte heer/mevrouw,
De kerken uit de vijf kernen van de gemeente Dalfsen houden dit jaar de actie ‘Dalfsen geeft warmte’. Met de opbrengst worden inwoners geholpen die getroffen worden door de sterk gestegen energieprijzen en de hoge inflatie.
Deze actie is bedoeld om inwoners met een inkomen op minimumniveau een extraatje te geven in de vorm van waardebonnen voor supermarkten. De kerken willen dit vrijblijvend doen en het maakt niet of u wel of niet lid van een kerk bent.
U kunt het antwoordformulier ingevuld en ondertekend tot uiterlijk 1 juli 2022 inleveren door een e-mail te sturen naar info@noodfondsdalfsen.nl. Dit kan door middel van een scan of een duidelijk leesbare foto van het ingevulde formulier, of door het vermelden van de gevraagde gegevens in de e-mail.
Indien u niet over e-mail beschikt kunt u het antwoordformulier ook in de brievenbus van het gemeentehuis of van de servicepunten deponeren of per post versturen naar: gemeente Dalfsen, Antwoordnummer 822 7700 VK Dalfsen (postzegel niet nodig). De gemeente Dalfsen zorgt er dan voor dat uw antwoordformulier op het juiste adres terecht komt. Als u het antwoordformulier verstuurt of inlevert in een envelop, is het belangrijk dat u op de envelop schrijft, dat het om de “Dalfsen geeft warmte” actie gaat.
Vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Noodfonds Dalfsen. Mailadres: info@noodfondsdalfsen.nl.

Met vriendelijke groet
Namens burgemeester en wethouders van Dalfsen

NB. het antwoordformulier is te verkrijgen via het emailadres info@noodfondsdalfsen.nl of via het College van Diakenen.
terug