Bericht van de beroepingscommissie


Beste gemeenteleden,

Inmiddels is er een profielschets voor een te beroepen predikant opgesteld. Deze is voorgelegd én goedgekeurd door de kerkenraad.
Na de zomervakantie gaan we verder met de procedure.
We willen u als gemeente alvast uitnodigen namen aan te leveren wanneer u een geschikte kandidaat weet.
Wilt u dit dan met een eventuele motivatie vóór 27 augustus per email doorgeven aan nienke.laarman@pgdalfsen.nl.

Alvast onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,
Namens de beroepingscommissie, Jennie Nijman
terug