Opbrengst collecte Sing for the King


De collecte die na afloop van Sing for the King gehouden is voor St. ZOA in Oekraïne heeft ruim 1300 euro opgebracht en gaat in zijn geheel naar het goede doel.
St ZOA verleent hulp in Oekraïne aan mensen die dakloos zijn geworden en aan vluchtelingen. De meest kwetsbaren staan voorop: ouderen, alleenstaande moeders en gezinnen met meer dan drie kinderen.
Het sponsorgeld meegerekend en na aftrek van de onkosten kunnen we een bedrag overmaken van ruim 2000 euro!
Met dank aan alle gevers en aan de sponsoren en de Oranjevereniging die deze samenkomst mede mogelijk gemaakt hebben.

 
terug