De reis van spullen’ 30 januari


‘De reis van spullen’ 30 januari 2024, De Overkant 20.00 uur
De impact van spullen op onze samenleving; de alsmaar groeiende economie dendert niet alleen over de grenzen van de Aarde, maar ook over onze eigen grenzen heen. Met als gevolg dat we constant ‘aan’ staan en meer consument dan mens zijn geworden.
U wordt van harte uitgenodigd door werkgroep GroeneKerk Dalfsen om verder door te praten en plannen te maken voor een ‘ontgroei-activiteit’ waar uw hart warm van wordt: een samenleving zonder spullenverslaving. U kunt zich opgeven via groenekerk@outlook.com .
terug