Jeugdraad Jeugdraad

De jeugdraad is de overkoepelende commissie in het jeugdwerk. De jeugdraad coördineert activiteiten, financiën en communicatie van het jeugdwerk, stimuleert onderlinge verbondenheid en legt verantwoording af aan de kerkenraad.
De jeugdraad bestaat uit jeugdambtsdragers, vrijwilligers in het jeugdwerk en de kerkelijk jeugdwerker.
De jeugdraad bestaat uit:
jeugddiaken (vacant)
jeugdouderling (vacant)
Marjolein Dekker
vacant, kerkelijk werker

De volgende activiteiten vallen o.a. onder de jeugdraad:
Kinderoppas
Kindernevendienst
Jaargroep Oudleusen
Tienerkerk
12+ Jaargroepen

 
terug