Groene Kerk 'Wist u dat'
Weer een “Wist u Datje” van de Werkgroep GroeneKerk.

We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.

Wist u dat, wij als GroeneKerk werkgroep een nulmeting/ enquête hebben gehouden onder de werkgroepen en commissies die actief zijn binnen onze gemeente, waarin we ons als werkgroep afvragen hoe men met duurzaamheid bezig is en wat er binnen de verschillende Commissies en werkgroepen aan ideeën leven om hier handen voeten aan te geven?
Wij zijn blij met alle reacties die we hebben gekregen en het is goed om te horen dat iedereen al wel bekend is met de activiteiten die we hebben ontplooid, o.a. via de website en Kerk op Weg, als aansprekende activiteiten worden genoemd de “Sociale moestuin”, de themavonden, het samen eten, de warme truien zondag etc.
Onderwerpen waar men al mee aan de slag is of waar men nog mee bezig wil zijn: o.a. afvalscheiding, digitaal stukken versturen en ontvangen, orde van dienst op de beamer waar mogelijk, diaconale projecten die ondersteund worden beoordelen op duurzaamheid, de inzameling van gebruikte spullen voor Roemenië, inkoop via de wereldwinkel, hergebruik van de banner voor de kerk etc.

Als tips waar we als GroeneKerk werkgroep nog mee aan de slag zouden kunnen gaan worden genoemd, Het energie verbruik van de Grote Kerk verminderen door b.v. voorzetramen te plaatsen of zonnepanelen op het dak van de kerk, veldbloemen rondom de kerk, de opschoon dag uitbreiden met betrokkenheid van Oudleusen, meeliften op landelijke acties van de GroeneKerk, collecten alleen digitaal enz. enz.
Zoals u kunt lezen, het leeft binnen de geledingen van onze kerk en daar zijn we blij mee, denkt u nu daar kan ik nog wat aan toevoegen of wil ik wel aan meewerken, van harte welkom bij de werkgroep, reacties mogen mondeling via de leden van de werkgroep of op het mailadres van de werkgroep groenekerk@outlook.com          

Groet van de werkgroep GroeneKerk
Mans, Geert, Ali, Janny, Karin, Jan en Daniel
terug