Groene Kerk 'Wist u dat'
GroeneKerk PG Dalfsen
We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat
De Groene Hof/sociale moestuin in een dynamische ontwikkelingsfase zit? Tijd om even bij te praten.
Sinds begin maart is de moestuin verdubbeld in oppervlakte vanwege wijzigingen op de Lindehoeve. Wij tuinders van De Groene Hof zijn daar erg blij mee en kunnen nog beter onze plannen realiseren, zoals het project “Samen eten” wat in juni t/m september als experiment van start gaat en bedoeld is voor alle Dalfsenaren. In mei hoort u daar meer over.

Begin maart hebben ons eerste overleg gehad. Onze wensen wat we willen verbouwen hebben we in een ontspannen sfeer met elkaar besproken. Half maart hebben een aantal tuinders gezamenlijk zaden en bonen ingekocht. De doperwten, tuinbonen en aardappelen zitten inmiddels al in de grond. De zon doet al zijn best, nu nog een lenteregen! De werktijden zijn verruimd: maandagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur (nieuw!), woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur en zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur.
Uitbreiding van werktijden betekent ook de mogelijkheid voor meer tuinders. (aanmelden: socialemoestuindalfsen@gmail.com).

Voor half mei ligt er een plan om een bijeenkomst te houden over “duurzamer tuinieren”, informatie volgt.

Ter afsluiting nog een vraag: wie heeft er nog ongebruikte zaden en/of bonen verkoopdatum 2022 en een kas of platte broeibak? Graag via bovenstaand emailadres doorgeven. Onlangs kregen we nog dahliaknollen en bessenstruiken aangeboden, waarvoor onze hartelijke dank.
De tuinders van De Groene Hof hebben er weer zin in en staan open voor nieuwe tuinders en of gewoon een bezoekje tijdens de werktijden.
terug