Groene Kerk 'Wist u dat'
Weer een “wist u datje” van de Werkgroep GroeneKerk.
We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Wist u dat…….
……Wij als commissie groene kerk van plan zijn om, zaterdag 18 maart 2023, mee te doen aan de landelijke opschoon dag.
……Wij uw/jullie hulp daar heel goed bij kunnen gebruiken.
……Dat het nu al mogelijk is om je op te geven via email: groenekerk@outlook.com
……Dat er te zijner tijd meer informatie volgt.
……Er heel veel informatie staat op de site www.nederlandschoon.nl
terug