GroeneKerk PG Dalfsen GroeneKerk PG DalfsenWe zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat Bomen voor Koeien zich inzet voor een klimaat- en diervriendelijk landschap? Zij planten bomen op en langs weilanden, waaronder koeien, paarden en schapen op warme zomerdagen in de schaduw kunnen staan. Vroeger stonden in ieder weiland heggen, bosjes en solitaire bomen. Rond het middaguur kon je de koeien, schapen en paarden vredig in de schaduw hun ‘siësta’ zien houden. Tegenwoordig zie je bijna alleen nog kale, door prikkel-draad begrensde, onherbergzame grasvlaktes.

Veel dieren hebben hieronder te lijden. ’s Zomers, in de brandende zon, hebben koeien last van hittestress. Daar kunnen ze zelfs ziek van worden.
Tal van prachtige bomen en struiken, die van oudsher in Nederland voor-kwamen, zijn bijna uitgestorven (zoals de wilde appel, de mispel, de wilde peer en de kleinbladige linde). Terwijl bomen, zeker nu, in tijden van klimaatverandering, zo belangrijk zijn.

Bomen voor Koeien richt zich daarom op het planten van bomen die CO2 binden en schaduw bieden aan koeien, paarden en schapen. Ondanks alle beperkingen van corona en lock-down hebben we dit jaar maar liefst 9.960 boompjes kunnen planten. Verspreid over heel Nederland.
Mede dankzij het groeizame weer van de afgelopen maanden, staan de boompjes er goed bij.

Bomen voor Koeien is een campagne van Stichting wAarde, Vroege Vogels en LandschappenNL.
Iedereen kan heel simpel aan de campagne meedoen, door certificaten te kopen voor 10 euro per stuk. Ieder certificaat maakt de aanplant van één boompje mogelijk. Zie: www.bomenvoorkoeien.nl
terug