GroeneKerk PG Dalfsen GroeneKerk PG DalfsenWe zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat er van 30 september tot 11 oktober de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland komt? De tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.

Waarom een pelgrimstocht?
Met deze pelgrimstocht willen wij als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. De kerken zorgen voor (eenvoudig)onderdak en eten onderweg voor de pelgrims.We organiseren deze tocht omdat we ons bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De allerarmsten hebben het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is voor ons daarom van groot belang. Daarmee geven we handen en voeten aan de opdracht om de ander lief te hebben. We roepen christenen en kerken met deze tocht op om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo willen we dat de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording richting christenen over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping.
We doen dit als kerken samen. En daar zit kracht in. We zien als GroeneKerken en Vastenactie dat een gezamenlijke stem positieve invloed kan hebben op de samenleving en op besluitvorming vanuit overheden.

Wat gaat er gebeuren?
Elke dag lopen zo’n 30 pelgrims een route van 25 kilometer. Ze lopen van stad naar stad.
  • In elke stad worden de pelgrims opgevangen door de plaatselijke kerken. Zij zorgen voor onderdak en eten.
  • Overal organiseren de kerken activiteiten, soms samen met de pelgrims.
  • Op 11 oktober vertrekken de pelgrims met de boot uit Nederland.
Hoe kan ik meedoen?
Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht. Zo geven we meer gewicht aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk. Dit kun je doen:
  • Je kunt een (deel van een) route meelopen met de pelgrims. Hiervoor moet je je opgeven. Dit kan vanaf 1 september via info@groenekerken.nl. Per dag kunnen er maximaal 60 personen met de pelgrims meelopen.
  • Je kunt de Klimaatpetitie ondertekenen. De pelgrims nemen deze petitie mee op hun tocht door Nederland. Je kunt deze petitie zelf ondertekenen of namens jouw kerk.
  • Op 10 oktober kun je meedoen met een landelijke Klimaatmars van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. Bij deze etappe kunnen er maximaal 300 personen deelnemen. Ook hiervoor kun je je vanaf 1 september opgeven via info@groenekerken.nl.
Wat is de route?
1 oktober: Borne-Goor (18 km)
2 oktober: Goor-Colmschate (27 km)
3 oktober: Colmschate-Apeldoorn (22 km)
4 oktober: Apeldoorn-Voorthuizen (27 km)
5 oktober: Voorthuizen-Amersfoort (20 km)
6 oktober: Geen wandeldag
7 oktober: Amersfoort-Zeist (20 km)
8 oktober: Zeist-Maarssen (21 km)
9 oktober: Maarssen-Amsterdam Zuidoost (22 km)
10 oktober: Klimaatmars Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp (25 km)
11 oktober: Hoofddorp-IJmuiden (22 km)
terug