Kerk in Actie huis aan huis collecte Kerk in Actie huis aan huis collecte

Huis-aan-huis collecte voor de kinderen in Griekenland
Kerk in Actie organiseert van 22 t/m 27 november 2021 een landelijke huis-aan-huis collecte, bestemd voor hulp aan kwetsbare kinderen in Griekenland. De nood blijft hoog! Gammele tenten. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Wees gul en geef!
Wie alvast rechtstreeks wil doneren kan dat doen op rekeningnummer NL 89 ABNA 0 457457457 Kerk in Actie, o.v.v.: Huis-aan-huis collecte 2021 (Vluchtelingkinderen Griekenland).
Kerk in Actie: ‘Met uw donatie steunen wij het werk van honderden kerken en organisaties in Nederland en in de rest van de wereld. U helpt ons en onze partners om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Samen zijn we Kerk in Actie.’
Namens team Dalfsen,
Anita Stokman dalfsen.kerkinactie@gmail.com
en Sietske Kramer janensietskekramer@gmail.com of 0529-434203

NB: In het bericht in de plaatselijke kranten is een storende fout geslopen. Het rekeningnummer staat daar verkeerd vermeld. Hierboven is het juiste nummer vermeld.
terug