zondag 9 april 2023

Paas Sing-in

Locatie: 
 Kerk Oudleusen
Tijdstip: 
 19:00 uur
LITURGIE

Op zondagavond 9 april zal er in de kerk in Oudleusen een Paas Sing-in gehouden worden. ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’, dat is het thema. Marjolein Dekker zal de Sing-in presenteren. Wim van Lenthe (piano), Leonardo van Lenthe (viool) en Jan Kramer (gitaar) begeleiden de samenzang. Ook voor de kinderen zijn er liederen uitgekozen. Wie dat wil mag daarbij op het podium komen meezingen. De Diaconie collecte is bestemd voor Kerk in Actie: noodhulp aan Ethiopië vanwege de langdurig droogte. Wie alvast wil doneren kan dat doen op rekening NL66 RABO 0312 8068 92 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Dalfsen
o.v.v. Kerk in Actie Ethiopië of via de QR-code. De Sing-in begint om 19.00 uur. Na afloop is er koffie, thee en limonade in De Luwte. Welkom en neem maar iemand mee! Meer info: 0529-471762

 

terug