Themavond over Water en Duurzaamheid 30 maart


Op donderdag 30 maart organiseert de werkgroep GroeneKerk van PGDalfsen in de Overkant een avond rond het thema “Water en Duurzaamheid”.
Na een korte inleiding over “water in Bijbels perspectief” zijn er twee presentaties van 30 minuten rondom de thema’s:
*Drinkwater voor nu en later
*Medicijnen en hun invloed op het afvalwater
Op deze avond zal een praktische invulling in uw eigen dagelijks leven voorop staan.
Iedereen is van harte welkom!

De Overkant, Kerkplein 22, aanvang 20.00 uur.
U kunt zich opgeven, liefst per email bij:
Geert Christerus   christerus@hotmail.com  
tel. 06-19616007

terug