De Grote Kerk in Dalfsen en de kerk in Oudleusen gaan voorlopig NIET open voor bezoekers De Grote Kerk in Dalfsen en de kerk in Oudleusen gaan voorlopig NIET open voor bezoekersHet besluit van de kerkenraad om vanaf eerste paasdag (4 april a.s.) weer maximaal 30 kerkgangers toe te laten in onze diensten/vieringen is destijds onder voorbehoud genomen. Het voorbehoud was dat, wanneer de besmettingen te veel zouden oplopen, dit besluit heroverwogen zou worden. Dat is nu gebeurd. De kerkenraad heeft een nieuw besluit genomen en dat besluit luidt dat er voorlopig geen kerkgangers in onze beide kerken worden toegelaten. Op de komende kerkenraadsvergadering (20 april a.s.) zal het onderwerp opnieuw aan de orde worden gesteld.

Binnen onze gemeente zijn er leden die graag zien dat de kerken weer opengaan, maar ook leden die hierover grote zorgen hebben en nog graag willen wachten. In de afgelopen dagen is het onderwerp in menige huiskamer onderwerp van gesprek geweest. De tegenstellingen die er in de maatschappij zijn, zijn er ook binnen onze gemeente.
De kerkenraad probeert een goede en verstandige afweging te maken. Wij missen het vieren met elkaar en de ontmoeting met elkaar. Laten wij nog even volhouden en blijven omzien naar elkaar.

Zoals u weet kunt u alle vieringen online volgen.
U kunt de diensten rechtstreeks bekijken of op een later tijdstip terug zien.
 
Graag wensen wij u goede diensten
 
terug