Vacature kerkelijk werker Vacature kerkelijk werkerDe Protestantse Gemeente Dalfsen zoekt per september of oktober een enthousiaste

kerkelijk werker jeugd

(24 tot 40 uur)
 
De Protestantse Gemeente Dalfsen wil als gemeente actief bezig zijn met haar missie: “Gods liefde ervaren en doorgeven”. Dit realiseren wij door op een inspirerende manier en respectvol met elkaar om te gaan, als navolgers van Jezus Christus. Wij zijn een gemeenschap van mensen, door Jezus Christus verbonden met God. Zijn liefde is de Bron van ons leven. Door zijn Geest weten wij ons verbonden met elkaar, met de mensen om ons heen en met heel Gods schepping.
In onze gemeente zijn wij op zoek naar een kerkelijk werker voor de jeugd.

Jeugdwerk:
Ons jeugdwerk is volop in ontwikkeling. Er is een enthousiaste, betrokken groep vrijwilligers met goede ideeën. We hebben behoefte aan een aanjager en verbinder die het jeugdwerk levend houdt, coördineert en verder laat ontplooien. We zoeken iemand die van idee tot uitvoering komt en midden tussen de jeugd en de jeugd vrijwilligers zijn/haar werk doet.

Wat zoeken wij? Een kerkelijk werker die:
 
 • Een duidelijke visie heeft op het kerkelijk jeugdwerk;
 • Op een enthousiaste manier het jeugdwerk coördineert, initiatief neemt en meehelpt uit te voeren;
 • Die van idee tot uitvoering kan komen;
 • Die in oplossingen denkt en hierin positief en creatief is;
 • Zichzelf is en toegankelijk voor de jeugd;
 • Beschikt over empathisch vermogen;
 • Hart voor mensen heeft en betrokken is bij een protestantse gemeente;
 • Een HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk heeft afgerond;
 • Staat ingeschreven in het register kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk Nederland.
   
Wat bieden wij?
 
 • Een vierende gemeente die diaconaal/pastoraal betrokken wil zijn bij de samenleving,
 • Een enthousiast pastoraal team; 
 • Vrijwilligers die zich van harte inzetten voor de gemeente;
 • Arbeidsvoorwaarden zoals die in de PKN van toepassing zijn; inschaling in schaal 8 conform de salarisregeling van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • Aanstelling voor een periode van één jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met predikant Hans Schipper, ds.hans.schipper@pgdalfsen.nl , 0529 - 785138

Wanneer u zich aangesproken voelt door deze vacature dan kunt u tot uiterlijk 27 augustus 2021 uw sollicitatie richten tot de scriba van de kerkenraad, mevrouw W. Dorleijn:  scriba@pgdalfsen.nl

Meer informatie over onze gemeente is te vinden op: www.pgdalfsen.nl


terug