Veranderingen communicatiemiddelen PGDalfsen


Website   
De website zal steeds meer het belangrijkste communicatiemiddel van onze Protestantse Gemeente Dalfsen worden en moet daarom altijd up-to-date zijn. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen op tijd informatie aanlevert bij onze webmasters. Ook is het van belang dat alle informatie snel en goed te vinden is. Op dit moment wordt de website geheel nieuw opgezet. Hierbij alvast veel dank aan onze webmasters!

Kerkgroet 
De Kerkgroet zal worden uitgebreid naar vier pagina’s. In principe worden alleen berichten en een agenda van de betreffende week geplaatst. Vooraankondigingen die pas in de daaropvolgende weken zullen plaatsvinden worden, net als nu, niet geplaatst.
Op de eerste twee bladzijden komen, zoals nu ook al het geval is, de kerkdiensten te staan. Daarnaast is er ruimte voor nadere informatie over deze diensten. De wijkberichten blijven ook hier vermeld. Er is daarnaast ruimte voor korte berichten van de knd, de tienerkerk, commissies en werkgroepen. Op de andere twee pagina’s komen de liturgieën van de Grote Kerk en Oudleusen.
Het streven is de eerste nieuwe uitgave op 29 mei a.s. uit te geven.

Kerk op Weg 
Kerk op Weg is een mooi blad, maar kan niet altijd heel actueel zijn vanwege de verschijningsdata 1x in de 5 weken. Het is wel een belangrijk middel de gemeente op de hoogte te houden van allerlei kerkzaken. Doordat actuele zaken voortaan in de Kerkgroet worden vermeld, zal de inhoud van Kerk op Weg enigszins veranderen. Veel blijft gewoon hetzelfde, maar ver van tevoren al bijzonderheden over een kerkdienst noemen, is niet meer nodig. ‘Vanuit de kerkenraad’ blijft, evenals de ‘in memoriams’, de Schipper blog en de uitgebreide informatie vanuit gebouwen, het College van Diakenen, het College van Kerkrentmeesters, het jongerenwerk en alle commissies en werkgroepen. En natuurlijk blijft er ruimte voor andere berichten.
Er wordt geprobeerd de opmaak van Kerk op Weg in eigen beheer te doen. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden. Nu zit alles vast in een bepaald stramien. Er wordt nog gezocht naar een tweede persoon, die als back-up wil fungeren. De opmaak in eigen hand kost wel meer tijd. Op grond van het feit dat in de Kerkgroet en op de website alle actuele informatie te vinden is, is het minder noodzakelijk dat KoW iedere vijf weken verschijnt. (Er wordt gedacht aan één keer per twee maanden.) Er is dan ook meer tijdsruimte tussen de redactievergadering en het druk-klaar maken van het blad, zodat er voldoende tijd is alle berichten te redigeren en te controleren. De nieuwe lay-out zal na de zomervakantie ingaan.

Facebook  
Het blijkt dat Facebook steeds meer volgers krijgt en vervolgens ook vaak wordt gedeeld met een nog grotere groep mensen. Facebook wordt dagelijks bijgehouden en activeert iedereen zoveel mogelijk zaken te delen.


In het kort alles nog even op een rijtje


 
  • Nieuwe en herkenbare ‘uitstraling’ van de communicatiemiddelen PGDalfsen
  • Website overzichtelijker; informatie is gemakkelijker te vinden
  • Actuele informatie bereikt sneller de gemeenteleden via website en Kerkgroet
  • Wijkberichten zijn heel actueel
  • Kerk op Weg krijgt mooiere uitvoering door opmaak en kleur
  • Meer tijd voor opmaak en redigeren KoW
  • Minder piekbelasting voor redactieleden en predikanten
  • Voldoende ruimte voor diverse berichten en illustraties in KoW
Algemeen
De ontwerpgroep realiseert zich dat men even zal moeten wennen aan de nieuwe uitvoering van het geheel. Met deze publicatie (die ook in Kerk op Weg wordt gepubliceerd) hopen wij dat iedereen hierbij op de hoogte is gesteld (vertel het door ….). Ook zal tijdens de komende gemeenteavond nog even aandacht zijn voor deze veranderingen.

terug