Versoepelingen VersoepelingenDonderdag 24 juni jl. heeft de PKN nieuwe versoepelingen bekend gemaakt.

Er mogen weer meer bezoekers in de kerk worden uitgenodigd en er mag weer gemeentezang zijn. Op de website van de PKN kunt u de versoepelingen lezen. Ook staat hier informatie van het CIO (het interkerkelijk Contact in Overheidszaken) met een duidelijke uitleg over de versoepelingen.

Belangrijk is in ieder geval dat de algemene randvoorwaarden in acht worden genomen:
 
-    anderhalve meter afstand tot elkaar
-    handen desinfecteren
-    thuisblijven bij klachten
-    vooraf reservering
-    gezondheidscheque
-    placering in de kerk

Deze afspraken hanteren wij reeds en zijn bekend. De regel van anderhalve meter afstand tot elkaar is in ieder geval (één van) de belangrijkste.

Naar aanleiding van deze nieuwe richtlijnen/adviezen zijn de volgende besluiten genomen.
 

-    Vanaf zondag 27 juni mag er in onze beide kerken weer worden gezongen.

-    Vanaf zondag 4 juli zullen er in de Grote Kerk 75 bezoekers worden uitgenodigd en in de kerk van Oudleusen 40 bezoekers. Dit gebeurt nog steeds via Kerktijd.nl.

Wanneer u reeds in de eerdere periode voor dit systeem ingeschreven bent, dan is dit nog steeds zo. U hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Bent u nog niet aangemeld in dit systeem en wilt u dit wel, dan kunt u de instructies hiervoor lezen elders op deze website.

Bij binnenkomst in de kerk wordt u ontvangen door de toezichthouder en wordt u naar uw plaats begeleid door de gastheer/-vrouw. Bij het verlaten van de kerk wordt u gevraagd goed te letten op de anderhalve meter afstand tot elkaar. Het kan zijn dat u op aanwijzing van de kosters en/of de gastheer/-vrouw de kerk kunt verlaten.

Zondag 11 juli is er na de ochtenddienst in de Grote Kerk weer koffie (thee of limonade) drinken in de grote zaal van De Overkant.
Op de zondagen 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus is het koffiedrinken na de dienst in de Grote Kerk bij mooi weer buiten op het grasveld rond de kerk.
Bij regen is er geen koffie/ thee/ limonadedrinken.
Vanaf 15 aug. gaan we weer naar De Overkant.


Van harte welkom in onze kerken!
 

Maak voor uzelf de afweging of u zich veilig genoeg voelt naar de kerk te komen. De aanvang van de ochtenddiensten is 10.00 uur. We blijven de diensten ook rechtstreeks online uitzenden. Daarnaast is er de mogelijkheid de diensten op een later tijdstip te bekijken.

Graag wensen wij u goede diensten!

terug