Zangdienst met (Black)Gospelkoor Grace & Glory - 25 september 2022
Zondagavond 25 september zal er een Zangdienst zijn in de Grote Kerk. Het (Black)Gospelkoor Grace & Glory uit Zwolle verleent haar medewerking aan deze zangdienst. Het thema is: ‘Stil, mijn ziel’ en dat zal tot uitdrukking komen in verschillende liederen. Het vijftig leden tellende koor staat onder leiding van Talitha Nawijn. Denise Brand begeleidt op de piano. Talitha zal het thema beeldend vertolken. Verder is er geen preek. Er wordt veel gezongen: samenzang, ook met Grace & Glory en enkele liederen door Grace & Glory. Iedereen is van harte welkom.

De eerste collecte is bestemd voor St. Open Doors: Het Center of Hope van Father Poulos in Bashiqa, Noord-Irak. Vervolgde christenen en anderen worden geholpen met voedsel, kleding, zonodig onderdak en het verwerken van trauma’s. Wie alvast wil doneren kan onderstaande QR-code daartoe gebruiken.
De Zangdienst begint om 19.00 uur – de toegang is vrij - en na afloop is er in de kerk gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en fris. Meer info over Grace & Glory: www.graceandglory.nl

LITURGIE

terug