wo 20 mei 2020

Grote Kerk open

Locatie: 
 Grote Kerk
Tijdstip: 
 19.00 uur  - 20.00 uur


In onze laatste moderamenvergadering (5 mei j.l.) werd een ontvangen suggestie besproken om de Grote Kerk een keer in de week te openen voor een ontmoeting met een van onze pastores. Dit is dan een ontmoeting van een gemeentelid en de predikant/kerkelijk werker.

Onze pastores staan daar welwillend tegenover en afgesproken werd om dit (voorlopig) op 3 woensdagavonden uit te proberen. Op woensdag 13, 20 en 27 mei is de Grote Kerk dus nu open en kan er een ontmoeting(en) plaats vinden tussen gemeenteleden en een predikant/kerkelijk werker. 

Ook kan er op deze manier een mogelijkheid geboden worden om een kaarsje op te steken, andere gemeenteleden te ontmoeten of gewoon even stil weer in de kerk aanwezig te zijn.

De kosters zullen er op toezien dat de RIVM voorschriften in acht worden genomen. U bent dus welkom van 19.00 tot 20.00 uur. 

(Vanzelfsprekend zullen er geen grote aantallen personen kunnen worden ontvangen)

terug