Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen

! De diensten worden zowel via Kerkomroep als Kerkdienstgemist uitgezonden.
Online diensten zondag 21 februari 2021
 
  Grote Kerk  10.00 uur
Voorganger: ds. Irma Jansen-Kleinjan (Ermelo)
Liturgie
 
 
  Oudleusen  10:00 uur
Voorganger: ds. G.A. Trouwborst (Nieuwleusen)
Liturgie
 
  Grote Kerk  18.30 uur
Sing-in livestream
 
Download liedteksten en kleurplaat:
Liedteksten
Kleurplaat
 
 
 
Zie voor meer informatie het bericht hier verderop deze website.    
 

Woensdagavondgedachten tijdens de veertigdagentijd vanuit de Grote Kerk
 
  24 februari 19.00 uur
Hermy Bredewold
`Ik ben het licht van de wereld`

 


Gegegens en liturgieën van eerdere diensten zijn te vinden onder Kerkdiensten (meer details).

 
Veertigdagentijd Veertigdagentijd

             Wij gaan op Weg naar Pasen – Protestantse Gemeente te Dalfsen   #ikbenervoorjou

 

Op weg naar Pasen met Lotje en Rainbow.


De Kindernevendiensten hebben een gezinsboekje Levensweg rondgebracht. Op iedere donderdag wordt het verhaal uit dit  boekje verteld door Lotje, samen met Rainbow (de duif).
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Met dit  gezinsboekje kun je daar elke dag aandacht aan besteden met verhalen, spelletjes en nog veel meer.
Het centrale thema is ‘Levensweg’. Jezus ging op aarde een weg van vreugde, maar ook van verdriet. Met Pasen vieren we  dat zijn weg niet eindigde in de dood: God maakte een nieuw begin. Zijn levensweg is nooit afgelopen!
Dus iedere donderdag een verhaal op de website van Lotje en Rainbow. Kijk en luister je mee? www.pgdalfsen.nl en op Facebook.


  

Paaschallenge


Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.
De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij deelnemers in groepjes van twee personen (of meerdere personen mits uit één huishouden) mee kunnen doen. Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier.
De PaasChallenge 2021 is geschikt voor iedereen, alle leeftijden kunnen meedoen. Wel is het speciaal geschikt voor tieners in de leeftijd tussen 10 en 18 jaar. Het spel is voor iedereen goed te spelen zonder voorkennis.
Aanmelden bij hermybredewold@hotmail.com / 06-27259807

  

Avondgedachten over de ‘ Ik ben’ -uitspraken van Jezus

Het pastoresteam gaat tijdens de 40-dagentijd ‘avondgedachten’ in de Grote Kerk houden. En wel op de woensdagavonden van 19.00-19.15 uur. Een meditatief moment dat digitaal uitgezonden zal worden. Leidraad zijn de ‘Ik ben’- woorden van Jezus in het Johannes-evangelie. De gedachte hierbij was om de kerk tot 20.00 uur open te stellen voor enkelingen die even de kerk willen bezoeken. Echter, vanwege de strenge lockdown (tot 2 maart) is deze openstelling vooralsnog niet mogelijk.
Deze avondgedachte wordt afgesloten op Palmpasen vanaf 16.00 uur rondom de Grote Kerk met als thema #ikbenervoorjou. Dit sluit aan bij de landelijke Passion, welke in de stille week plaatsvindt. 
 
17 februari 19:00 uur Hans Schipper
`Ik ben het brood dat leven geeft` (Joh 6:35) 
 
24 februari 19:00 uur Hermy Bredewold
`Ik ben het licht van de wereld`
 
3 maart  19:00 uur Anco Tol
`Ik ben de deur der schapen/goede herder` (Joh 10:7,11)
 
10 maart 19:00 uur Bas Zitman
`Ik ben de opstanding en het leven` (Joh 11:25) 
 
17 maart 19:00 uur Tabitha Keuning
`Ik ben de weg, de waarheid en het leven` (Joh 14:6)
 
24 maart 19:00 uur  Hans Schipper
`Ik ben de ware wijnstok` (Joh 15:1) 
 
28 maart  19:00 uur Hermy Bredewold en Tabitha Keuning
#ikbenervoorjou 
 
 
Kindermoment voor de diensten van 21 februari Kindermoment voor de diensten van 21 februariWe houden kind op zondag aan en nu samen met het gezinsboekje Levensweg voor de veertigdagentijd.
Ook het te zingen lied komt hieruit. Lied Stenen en droogte. Erik Smid en Miriam Veldkamp doen de sketches namens de kindernevendienst (filmpje over Ed en Mien) en deze keer zal Nathalie Laarman het kinderverhaal (In de Woestijn, Marcus 1: 12-15) voorlezen. Gevolgd door het kinderlied.

Werkvorm: deze keer een pfd welke je kunt downloaden en waar je 4 kaarten van kunt maken. Wie stuur jij vandaag een kaartje. Heb je het verhaal gehoord van Lotje? Dat Rainbow op ziekenbezoek ging bij huismus? Wie heeft er volgens jou een beetje extra aandacht nodig. Wie kan er wel een goed geluid gebruiken. Kleur de kaart mooi in en stuur maar op.

Hartelijke groet,
Ook namens de kindernevendiensten en de jaargroepen
Hermy Bredewold
 
Lotje, Rainbow en de zeven werken van liefde Lotje, Rainbow en de zeven werken van liefde
Elke donderdag vertelt Lotje een verhaal van Rainbow uit het boekje: LEVENSWEG!18 februari: Rainbow gaat op ziekenbezoek
 
De 40 dagentijd heeft dit jaar het thema IK BEN ER VOOR JOU! De 40 dagentijd heeft dit jaar het thema IK BEN ER VOOR JOU!


Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

De vastenkaart geeft ons de komende weken een houvast, een idee wat wij kunnen doen.

In de komende week vragen we u een kaartje te sturen naar iemand die het moeilijk heeft, of alleen is, of omdat het gewoon fijn is om een kaartje te krijgen. In deze gekke tijd hebben we meer behoefte aan een beetje aandacht uit onverwachte hoek, aandacht die de dag glans geeft!

Doet u mee?

De collecte is voor Moldavië:

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Uiteraard van harte bij u aanbevolen.

 
De Wilde Stilte De Wilde StilteAfgelopen voorjaar, een tijd waarbij iedereen in meer of mindere mate te maken kreeg met beperkingen, kwam het 2e boek van Raynor Winn uit, met als titel “De Wilde Stilte’. Het boek vertelt over hoe een leven dat door omstandigheden beperkt lijkt te worden weer in beweging komt. Letterlijk door te gaan bewegen, door te gaan wandelen. Voor de schrijfster is schrijven en wandelen helend. Lezen en wandelen kan ook een dergelijke ervaring met zich meebrengen. Tijdens de 40-dagentijd, een tijd van stilte en bezinning, gaan we 4x Lezen en Wandelen als groep, in tweetallen of individueel waarbij de verschillende thema’s uit het boek aan de orde komen.
Wanneer het niet mogelijk is om samen te komen wordt het programma digitaal aangeboden (passend bij de mogelijkheden die een ieder heeft).
Tot en met 28 februari kun je je opgeven bij Tabitha Keuning (tolkeuning@hetnet.nl).
 
Data: woensdag 3 maart, 10 maart, 17 maart en 24 maart
Tijdstip: 19.30 uur (let op: anders dan in het toerustingsboekje staat vermeld)
Plaats: de ene keer in de Overkant en de andere keer buiten of thuis (afhankelijk wat dan kan)
 
Sociale media Sociale media
U kunt PGDalfsen ook vinden op Facebook en Youtube
 
   
 
Nieuwe maatregelen Nieuwe maatregelenIn verband met de verlenging van de strenge lockdown blijven ook onze kerken tot nader order gesloten. De kerkdiensten worden alleen digitaal uitgezonden (dus helaas geen bezoekers in de kerk).Wij willen hiermee solidair zijn met de samenleving en gehoor geven aan de oproep van de overheid om het aantal contacten met anderen zoveel mogelijk te beperken. De diensten worden vanuit zowel de Grote Kerk als de kerk in Oudleusen uitgezonden.
 
Laten wij als gemeenschap meeleven met elkaar en omzien naar elkaar

Deze woorden en hou vol blijven van kracht! Er is weliswaar een begin gemaakt met het vaccinatieprogramma, maar het zal nog een hele tijd duren voordat we weer terug kunnen naar “normaal”. Maar ja, wat is normaal…. En hoe zal het straks zijn. Hoe gaan we weer terug. Het zal niet meer zo zijn als daarvoor.
Wat we in ieder geval hopen, is dat het omzien naar en meeleven met elkaar blijft. Gelukkig zijn er veel mooie en ontroerende initiatieven waardoor het voor anderen toch een beetje licht blijft. Dank aan iedereen die zijn/haar steentje hieraan bijdraagt!

            En Hij geeft licht
            Geeft licht
            Voor een uitweg uit het donker
            Voor wat er vaak niet is
            Dus geeft licht
            Geeft licht
            Geef alles wat je hebt
            Geef de liefde een gezicht.

                                   Stef Bos

 
Kijk ter bemoediging het lied 'Waar twee of drie' Kijk ter bemoediging het lied 'Waar twee of drie'

 
Protocol en gebruiksplannen Protocol en gebruiksplannen

Het protocol van onze Protestantse Gemeente te Dalfsen kunt u hier op onze website vinden. Een verkorte versie die ook in onze kerken is opgehangen, vindt u voor de Grote Kerk hier en voor de kerk in Oudleusen hier.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze coronacoördinator, mevrouw Ali Kamphuis. Zij ziet toe op de uitvoering van het protocol en de gebruiksplannen en is het aanspreekpunt. Haar mailadres is aj.kamphuis@home.nl  De kerkenraad is en blijft eindverantwoordelijk.
 
Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App


Vanaf 6 september kunnen we de kerkdienst zowel in de kerk als thuis bijwonen.
Bijdragen aan collecten in de kerk kan, zoals we gewend zijn, met contant geld en collectebonnen. Hieraan wordt een app toegevoegd zodat we in de kerk, thuis of waar dan ook kunnen  geven aan één of meerdere doelen.

We hebben de Scipio app aangeschaft, deze app heeft veel mogelijkheden maar wordt in eerste instantie ingezet voor de collecten.

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk?
Alle personen waarvan het mailadres bekend is ontvangen een mail van Scipio App. Hierin staat waarmee u zich kunt registreren (dit is het mailadres waarop u mail ontvangt van het kerkelijk bureau) en wordt via een video uitgelegd hoe de app gedownload kan worden.
De app is te downloaden voor zowel Andoid als Apple iOS

Is de app geïnstalleerd dan ziet u links in het scherm verschillende categorieën.

Onderstaand een uitleg voor “Collecten & financiële acties”
Kies “Collecten & financiële acties”.
Rechts boven staat in een groene balk uw huidig tegoed, door “opwaarderen” aan te klikken kunt een tegoed aanschaffen. Dit is vergelijkbaar met collectebonnen. Het tegoed wordt via een automatische incasso rond de 10e van de eerstvolgende maand van uw bankrekening afgeschreven.  Vooraf ingesteld staat  € 50,00, wilt u een ander bedrag opwaarderen, dan kunt u dit aanpassen. We werken met een automatische incasso zodat het hele bedrag aan het doel wordt besteed, dus geen bankkosten voor kerk en diaconie.

Als u vanuit uw tegoed transacties heeft gedaan en wilt u deze inzien, klik dan de lichtblauwe balk “Bekijk transacties” aan.

Vanuit uw tegoed kunt u onder “Lopende collectes” één of meerdere doelen aanklikken en hieraan doneren.  De collectedoelen zijn een hele week, t.w. van donderdag tot donderdag beschikbaar.
Voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk is het doel ZWO Algemeen aangemaakt, hieraan kunt u het hele jaar door doneren.
Ook aan extra financiële acties kan via het tegoed worden bijgedragen.

Als binnen één huishouden meerdere mailadressen bekend zijn kunnen zij allen de app installeren.
Willen zij gebruikmaken van opwaarderen dan kan het bedrag van hetzelfde bankrekeningnummer worden afgeschreven.
 
Programma Toerusting Programma Toerusting
Bij de start van het seizoen zijn alle activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen samengevat in het boekje Programma Toerusing 2020-2021.Klik op bovenstaande afbeelding om het boekje te openen
 
GroeneKerk: Wist u dat GroeneKerk: Wist u dat“GroeneKerk PG Dalfsen”
We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat
Wandelen een van de dingen is die nog steeds kan en we in de mooiste omgeving van Nederland wonen! Als we gaan wandelen kiezen we vaak voor begaande paden. Met z’n allen naar die ene parkeerplaats op de Lemerlerberg, bij Huize Den Berg of “De Horte”, en dan de natuur in. Met een heel klein beetje extra moeite kom je echter al snel op plekken waar je heel wat minder wandelaars tegenkomt, en het ook prachtig is, bv. De bossen van Rechteren en Vilsteren, als je niet oppast kun je er nog echt verdwalen!
Op internet zijn er ook prachtige routes in de omgeving te vinden, bv. via de wandelapp van Landschap Overijssel of ga eens op de “wandelzoek pagina” naar
Trage Tochten, routes niet langs de geijkte paaltjes, en meest onverhard!

Veel wandel plezier!

Groet van de werkgroep GroeneKerk.
 
Kerkgroet Kerkgroet

De Kerkgroet wordt wekelijks, meestal op de vrijdag, digitaal verzonden naar alle gemeenteleden van wie een e-mailadres bekend is bij het kerkelijk bureau. U leest hierin de mededelingen van onze beide kerken alsmede de liturgieën van de betreffende zondagsvieringen. Is uw e-mail nog niet bekend en u wilt wel graag de Kerkgroet ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven op het adres: kerkelijkbureau_pgdalfsen@hetnet.nl Gemeenteleden die geen e-mailadres hebben, maar toch graag de Kerkgroet willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan Bartha Dankers, tel. 0529 434437.

 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
Beamerteam Beamerteam

Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam: beamerteam@pgdalfsen.nl

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.