Welkom op onze website Welkom op onze website

 
Op deze website van de Protestantse Gemeente te Dalfsen vindt u vooral informatie over komende activiteiten en fotoreportages van speciale gelegenheden. Daarnaast praktische informatie over de organisatie van de gemeente, de commissies en werkgroepen en contactpersonen waar u terecht kunt met uw vragen of suggesties.

 
Liturgieën kerkdiensten Liturgieën kerkdienstenVoor internetluisteraars van kerkdiensten worden de liturgieën op de website geplaatst. 
De liturgieën van de diensten in de Grote Kerk en Oudleusen zijn (indien aanwezig) te vinden onder Kerkdiensten onder meer details bij de betreffende dienst.

 
De nieuwste fotoalbums De nieuwste fotoalbums

Klik hier voor de nieuwste fotoalbums

 
PG Dalfsen op Facebook PG Dalfsen op Facebook

 
Ze zeggen dat het over gaat Ze zeggen dat het over gaat

Ze zeggen dat het over gaat…..                                       Gespreksgroep over troosten en verdriet

 

Het is moeilijk om na de dood van een dierbare de draad van het leven weer op te pakken. Je kan van slag raken, geen concentratie meer opbrengen, het leven lijkt geen glans meer te hebben. Je hebt geen boodschap aan allerlei clichés, aan opmerkingen als dat je het moet loslaten of een plek moet geven. Na een tijdje lijkt het of je omgeving geen ruimte meer heeft voor je verdriet.  Is er wel een weg door die doolhof van verdriet en rouw?  Deze groep is geen therapie, maar wel een plek om elkaar te ontmoeten, om ervaringen te delen en elkaar tot steun te zijn. Onderwerpen worden in overleg bepaald, maar kunnen bijvoorbeeld zijn: het afscheid, alleen verder, feestdagen, reacties uit je omgeving, rouw en geloof, troost. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Het verlies kan kort of lang geleden zijn.  Ds Hans Schipper zal deze groep begeleiden samen met zijn dochter Ruth, die gzpsycholoog is bij Mindfit (ggz) en een eigen praktijk heeft.  Data: De avonden zullen in december en januari worden gehouden. Contactpersoon: informatie en opgave, ds. Hans Schipper.

 
0529 unites in actie voor Roemenie 0529 unites in actie voor Roemenie

0529 Unites stelt zich voor
 
We willen ons graag even voorstellen: we zijn een groep jongeren uit Dalfsen die aankomende zomer ruim een week naar Roemenië gaat om te helpen. We noemen onszelf 0529 Unites, wat zoveel betekent als ‘Dalfsen verbindt’. In Roemenië gaan we werken bij Casa Ana van oud-dorpsgenoot Jorrit Zelle en zijn vrouw. Casa Ana is een inloophuis voor zigeunerkinderen en staat in het plaatsje Petelea.
 
Wij hebben als doel om het speeltuintje bij Casa Ana op te knappen, één of meerdere speeltoestellen voor de kinderen te maken en te klussen in en om het huis. Daar is behoorlijk wat geld voor nodig. In aanloop naar de zomer zullen wij de handen uit de mouwen steken om geld te verdienen voor ons project. U zult dus nog regelmatig van ons horen.
 
We beginnen met de Grote Sinterklaasshow op woensdag 22 november! De Grote Sinterklaasshow voor kinderen wordt mogelijk gemaakt door vereniging Het Grote Boek van Sinterklaas. De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt een uur. Wij heten u van harte welkom vanaf 14.30 uur in de Overkant in Dalfsen. Om het laagdrempelig te houden zijn de toegangskaartjes goedkoop: € 2,50 per persoon. Reserveren kan via de website www.hetgroteboekvansinterklaas.nl. De opbrengst van de show is bestemd voor Casa Ana!
 
Bent u benieuwd naar onze andere acties en plannen, houd dan onze Facebookpagina in de gaten: www.facebook.com/0529unites. Via deze pagina zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 
CANTATEDIENST CANTATEDIENST

CANTATEDIENST
 
Het Dalfser oecumenische cantatekoor onder leiding van Wim van Lenthe zal op zondagavond 10 december 19.00 uur een cantatedienst ten gehore brengen in de Grote Kerk te Dalfsen. Deze dienst valt onder de oecumenische diensten van de Raad van Kerken en ds. Henk Jansen uit Ermelo zal voorgaan. Deze keer is niet gekozen voor een cantate van Bach, maar voor het prachtige Magnificat van Vivaldi.
Naast het gelegenheidskoor zijn er vier solisten. Jan van Bruggen, Dik van Berkum, Yvonne Boerdam en Hetty Bolt. De begeleiding bestaat uit 2 hobo’s, 2 violen, een altviool, cello,  contrabas en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Hoving.
Wij hopen op een goede opkomst en er is een collecte voor de gemaakte kosten. U bent van harte welkom!

 
De dag dat ik Jezus ontmoette De dag dat ik Jezus ontmoette

Hierover schrijft de Deense onderzoeksjournaliste Charlotte Rørth in het gelijknamige boek dat deze zomer ook in Nederland is uitgegeven. Deze bijzondere ervaring van haar roept de nodige reacties op, bij  de schrijfster zelf, bij anderen en ook bij jezelf als lezer. Wat aanspreekt is de manier waarop ze over het onderwerp in gesprek gaat met wetenschappers, geestelijken en andere deskundigen. Het boek leest als een verslag van een spannende en boeiende ontdekkingstocht. De werkelijke waarde ligt in de hoop waar het boek een bijdrage toe wil leveren. Jezus, staat voor Rørth namelijk voor verbinding als uitweg uit het pessimisme dat ons deel van de wereld beheerst. In 3 bijeenkomsten willen we een aantal onderwerpen die in het boek naar voren komen aan de orde stellen, zoals - verschijningen en de waarde daarvan, - ons beeld van Jezus en wat Hij ons te zeggen heeft, - mystici als Hildegard von Bingen en Johannes van het Kruis. Data: 18 januari, 22 februari  en 15 maart  Tijd:  20.00 uur  Plaats: Rynoldingstraat Contactpersonen: Informatie en aanmelden Anco Tol en Tabitha Keuning

 
3e Avond Henry Nouwen 8 Januari 3e Avond Henry Nouwen 8 JanuariHenri Nouwen was een Nederlandse priester die hoogleraar psychologie en theologie was aan de universiteiten van Yale en Harvard in de VS. Hij schreef wereldwijd bekende boeken over geestelijk leven en spiritualiteit. In 1986 besluit hij echter om te gaan leven en werken in de Arkgemeenschap ‘Daybreak’ in Toronto, Canada.  Een gemeenschap waar mannen en vrouwen met een lichamelijke en verstandelijke beperking samen met hun begeleiders en verzorgers voor elkaar een thuis vormen. Zijn levensweg en zijn boeken vormen nog steeds een rijke inspiratiebron. Hij is geliefd vooral vanwege de manier waarop hij woorden geeft aan een authentiek geloof. Deze gespreksgroep omvat naast een introductie over zijn leven, enkele avonden waarin we gedeelten uit zijn boeken bespreken. Data: Eerste avond: maandag 6 november  Plaats: KC De Overkant Contactpersoon: ds. Hans Schipper

 
‘Chagall, de schilder en de liefde’ ‘Chagall, de schilder en de liefde’

 Op zondagavond 22 april 2018 verzorgen ze in de Grote kerk de vertelling ‘Chagall, de schilder en de liefde’ door Nederland. Het is een muzikale raamvertelling over het leven (en de liefdes) van Marc Chagall. (7 juli 1887 – 28 maart 1985), Frans schilder, beeldhouwer, glazenier, lithograaf, etser, keramisch kunstenaar en dichter van joods-Russische origine, een uniek talent in de kunstgeschiedenis van de 20ste eeuw.  Rondom één van zijn schilderijen over het Hooglied ontrolt zich het verhaal, dat in woord en zang zijn kleur en kracht krijgt. De tintelende vreugde, verdriet om verlies en scheiding, maar ook de verraste vreugde om op latere leeftijd weer verliefd te zijn, krijgen allemaal hun plek. Verder klinken in het verhaal de Joodse wortels van Chagall: Hooglied, rabbijnse woorden en chassidische legenden. Het is al met al een onvergetelijk verhaal dat sterke indrukken achterlaat.
 
Na deze avond zullen we enkele van Chagalls werken gaan bekijken en met elkaar in gesprek gaan over wat voor associaties deze werken bij ons oproepen. Datum: 22 april Contactpersoon: Voor meer informatie ds. Hans Schipper.
 
 

 
Kerst samenzangavond Kerst samenzangavondKerst samenzangavond 2017
m.m.v. Christelijk Mannenkoor . Staphorst
 
In de Grote kerk aan het Kerkplein te Dalfsen wordt op zaterdag 16 december 2017 voor de 18e keer een Kerst samenzangavond georganiseerd voor iedereen die van zingen en koormuziek houdt, de avond begint om 20.00 uur en de kerk is open om 19.15 uur.
Medewerking aan deze zangavond zullen verlenen:
Het Christelijk Mannenkoor Staphorst opgericht in januari 1960, dit koor staat onder leiding van Peter Bos de begeleiding is in handen van pianist Wilco Veldkamp, en het orgel zal bespeeld door Sander van Houten. Verder werkt mee solist Gert Pannekoek.
Er is veel samenzang van oude en bekende kerstliederen.
De toegang is gratis en bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten van deze avonden.
Noteer deze datum alvast in uw agenda of op uw kalender:  Zaterdag 16 december..
 

 
Mama Maria Mama Maria

Hallo allemaal, wij zijn alweer bezig met de voorbereidingen van het kinderkerstfeest. Nu lijkt het ons heel leuk om met elkaar de musical "Mama Maria" in te studeren en uit te voeren tijdens de gezinsdienst op 1e kerstdag. WIJ HEBBEN HIER JOU WEL VOOR NODIG!!!
Dus kinderen van de kindernevendienst en tieners van de jaargroepen en de tienerkerk: geef je op voor deze leuke musical. Dan maken we er samen een leuke gezinsdienst van.
je kan je opgeven bij Marjolein Hummel:
DOEN!
Bekijk de trailer hier onder

 
De Kerkgroet De Kerkgroet

Vanaf 2006 verschijnt in onze kerkelijke gemeente de Kerkgroet die elke zondag wordt uitgereikt aan de kerkgangers en vrijdags of zaterdags wordt bezorgd bij de kerktelefoonluisteraars.
De kerkgroet is er gekomen om de - soms grote hoeveelheid - afkondigingen te vervangen, en ook omhet uitdelen van aparte briefjes voor activiteiten te beperken.

De volgende punten willen we nog eens onder de aandacht brengen:
- Pastorale wijkberichten (over geboorte, overlijden, huwelijk, ziekenhuisopname e.d.) worden ingestuurd door de voorgangers. Er komt hierover dus alleen iets in de Kerkgroet als de wijkpredikant of pastoraal werker bericht heeft ontvangen.
- Ingestuurde kopij voor 'overige berichten' wordt als regel alleen geplaatst als die betrekking heeft op de week volgend op de betreffende zondag en onze Protestantse Gemeente moet daarbij betrokken zijn. Het is niet de bedoeling dat aankondigingen van activiteiten meerdere keren geplaatst worden. 
- Kopij voor deze rubriek, en ook die voor toelichting op collectes, speciale diensten e.d., mag zo'n 3 regels lang zijn i.v.m. beperkte ruimte. Eventueel verwijzen naar meer info in Kerk op Weg.
-De 'activiteiten voor de komende week' wordenovergenomen uit de agenda in KoW. Staat daarin iets onjuist, gaat iets niet door of staat er juist iets nog niet in, dan dit graag melden aan de Kerkgroet.
- Af en toe kan in speciale gevallen wel eens een uitzondering op de regels worden gemaakt, b.v. in actuele situaties waarvoor niet op tijd kopij voor KoW kon worden ingestuurd.
 
We proberen het aantal benodigde kerkgroeten zo goed mogelijk in te schatten. We vragen van u - indienmogelijk - 1 kerkgroet per 2 personen (uit hetzelfde gezin) in ontvangst te nemen. 

Voor wie niet in de kerk kon zijn, ligt er in De Overkant op de plank bij de voordeur na de zondag altijd een aantal exemplaren. 

Oproep kerkgroetmedewerkers
Wie zou ons Kerkgroetteam willen versterken? We willen het aantal medewerkerk(st)ers graag blijvend op peil houden. 
-opstellers 1 x per 5 weken, beschikbaar op donderdagavond, 
-kopieerders 1 x per 5 weken, beschikbaar vrijdag overdag, 
-bezorgers in Dalfsen 1 x per 7 weken en bezorgers in Oudleusen 1 maand per 5 maanden, beschikbaar op vrijdag na 17 uur of zaterdag voor 12 uur.  
Voor opstellers en kopieerders is kunnen werken met de computer een voorwaarde.

U kunt zich aanmelden bii
Bartha Dankers, kerkgroet-coördinator, tel. 434437
e-mail: 

 
Boeken voor de Grote Kerk Boeken voor de Grote KerkMei volgend jaar organiseren de "Vrienden van de Grote Kerk" een boekenbeurs. De opbrengst is bestemd voor onderhoud van de Grote Kerk.
Wij vragen u nu om boeken te schenken t.b.v. deze beurs. Boeken kunnen worden ingeleverd op elke 3e donderdagochtend van de maand. De eerste dag is 19 okt. 2017. Wij zijn dan aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur in De Overkant (ingang achterzijde). Maar het liefst maken wij een afspraak om bij u thuis langs te komen. Wat zoeken wij: boeken waar vraag naar is en die er goed uitzien en niet kapot zijn. Geen kleine pockets. Wij beoordelen wat geschikt is voor deze beurs. Wij hopen op een mooie partij boeken die uiteindelijk een aardig bedrag op levert voor onderhoud van het fraaie kerkgebouw.
Dirk en Marion Brugman, Vossersteeg 103, tel. 0529-433121
Margriet Tempelman,  Rynoldingstraat 3, tel. 0529-433310

 
Programma Toerusting Programma Toerusting

Bij de start van het seizoen heeft de commissie ‘Toerusting’ alle activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen samengevat in het boekje
‘Programma Toerusting 2017-2018’.
Hierin zijn alle activiteiten opgenomen die bekend waren. U bent welkom bij elke activiteit of kring. We hopen dat zij bijdragen aan onderlinge ontmoeting binnen onze Protestantse Gemeente, zowel met God als met elkaar. Tijdens het seizoen ontstaan altijd nieuwe ideeën voor activiteiten. Kijk daarom voor actuele informatie hierover in ons kerkblad ‘Kerk op Weg’ en op deze website.
Op Facebook zijn we te vinden onder: www.facebook.com/pgdalfsen.
 
Bij elke activiteit of kring staat een contactpersoon vermeld. Bij deze persoon kunt u terecht met uw vragen en kunt u zich (als dit nodig is) aanmelden voor de kring of activiteit. Het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersonen kunt u vinden in de lijst achterin dit boekje.

Namens de commissie ‘Toerusting”,
Bertus van den BrinkKlik op bovenstaande afbeelding om het boekje te openen

 
Zomer 2018: Jongerenreis naar Roemenië Zomer 2018: Jongerenreis naar Roemenië


Wij zijn druk met plannen rondom een jongerenreis naar Roemenië. We willen hier in de periode van 18 juli t/m 28 juli 2018 met een groep jongeren (vanaf +17 jaar) naar toe te gaan.

 
De eerste contacten zijn gelegd en het is de bedoeling  om Roemeense jongeren te ontmoeten en met hen een klein project aan te pakken (bijvoorbeeld opknappen gebouw, maar je kan ook denken aan spel-sportmiddag organiseren voor kinderen in de wijk).
We proberen een project te vinden in de buurt van Cluj.
Naast samen werken, is er ook ruimte voor activiteiten, om de cultuur, het land en de mensen te leren kennen.
 

Te veel invullen van het programma dat gaan we nu niet doen, want dat willen we graag met jou invullen.
Dus denk jij bij het lezen van dit stukje, dat lijkt mij wel wat, of heb jij ideeën en wil je hierin meedenken, laat het ons weten. We willen een bijeenkomst organiseren met jongeren die interesse hebben om samen naar verdere invulling te kijken.
Tijdens de startzondag willen we de eerste aftrap doen en de gemeente informeren welke plannen we samen hebben gemaakt.
Wie zijn wij? In de voorbereidingsgroep zitten Daan Steen, Henri Uitslag, Ilonka de Groot, Hermy Bredewold, Jan Uitslag, Jefta Kuipers en Herwi Westera.
 
Meedoen of vragen? Stuur een mail naar .

 
Beamerteam Beamerteam


Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij Scherm wordt gebruikt:

Jan Jaap Hummel
Telefoon: 06-19878717
Mail

Tom Boshoven
Telefoon: 06-82003946
Mail

Willemijn Boshoven
Telefoon: 06-10998451
Mail

Groepsmail beamerteam:

Lijkt het jouw ook leuk om hierbij te helpen? Doe dan een mailtje naar mij dan zet ik je ook op de lijst.
Hermy Bredewold

 
Meer activiteiten Meer activiteiten

Klik hier voor de activiteitenkalender