Welkom op onze website Welkom op onze website

 
Op deze website van de Protestantse Gemeente te Dalfsen vindt u vooral informatie over komende activiteiten en praktische informatie over de organisatie van de gemeente, de commissies en werkgroepen en contactpersonen waar u terecht kunt met uw vragen of suggesties.
 

 
Liturgieën kerkdiensten Liturgieën kerkdiensten
Voor internetluisteraars van kerkdiensten worden de liturgieën op de website geplaatst. 
De liturgieën van de diensten in de Grote Kerk en Oudleusen zijn (indien aanwezig) te vinden onder Kerkdiensten onder meer details bij de betreffende dienst.

 
Gebouwen Gebouwen

Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22

 
PG Dalfsen op Facebook PG Dalfsen op Facebook

 
Wie ben ik? Wie ben ik?

 
Cantatedienst Cantatedienst

 
Roemenië werkgroep Roemenië werkgroep

Nieuws uit Vechea.
Goed nieuws uit Vechea: op zondagochtend 7 oktober om 02.00 uur is het gezin van ds. Gáspár uitgebreid met de geboorte van dochter Eszter. Ze is het zusje van de zesjarige zoon Szilárd. Moeder en dochter maken het goed. Vader Gáspár Károly verzorgde die zondag 4 diensten, maar hij was zo blij en ook vermoeid, dat hij soms even niet helder had in welke gemeente hij was, zo laat hij ons weten.
In Vechea wordt intussen druk gewerkt aan de verbouwing van de oude schuur. Naast een garage wordt er ook een opslagruimte gemaakt in het nieuwe gebouw. De asbesthoudende golfplaten zijn verwijderd en het vernieuwde gebouw is voorzien van dakpanplaten. Hoewel wij de gemeente van Vechea en de zes dorpen nog maar kort financieel steunen, is die steun toch al van invloed op de belevingswereld van de lokale bevolking. Ds. Gáspár Károly schrijft: 
Nogmaals bedankt dat jullie ons steunen en ons leven hier op het platteland prettiger maken en deze gemeenten een financieel solide basis geven. Vorige week zei een kerkganger na de dienst: "Pastor Gáspár, het lijkt mij dat nu onze financiële situatie stabieler is, ons leven, onze hoop en ons geloof ook stabieler is!"

  
     Eszter samen met haar ouders

De voorjaarsreis 2019.
Er is een voorlopige planning van de voorjaarsreis gemaakt. De reis ziet er wat anders uit dan gebruikelijk. Er wordt gereisd van donderdag 4 april tot en met donderdag 11 april (en dus niet zoals de afgelopen jaren van woensdag tot en met woensdag). Voor wie gebruik wil maken van de vliegroute Eindhoven-Cluj gelden andere data.
De groep vertrekt op donderdag 4 april om 04.00 uur uit Dalfsen. Rond 19.00 uur hoopt men in Bader te zijn voor de eerste overnachting. Op vrijdag wordt de reis voortgezet richting Mineu. Hier wordt het weekend doorgebracht. Er wordt voor het eerst in Mineu overnacht bij gastgezinnen. Op zaterdag wordt de kledingmarkt gehouden en op zondag wordt de kerkdienst bijgewoond. Ds. Paniti Zoltan en ds. Hans Schipper zullen samen deze dienst verzorgen. Zondagmiddag vertrekt de groep naar Tureni. Hier wordt zo mogelijk de kerk bezichtigd en het gezin van ds. Székely Szabolcs Endre bezocht, waarna overnacht wordt in het RK centrum. Op maandag wordt Vechea (Bodonkút) bezocht waarbij waarschijnlijk ook tijd vrijgemaakt wordt om enkele dorpjes in het verzorgingsgebied van dominee Gáspár te bezoeken. Op dinsdag staat een bezoek aan Grindeni gepland. Dinsdagmiddag wordt koers gezet naar Berettyóújfalu (net over de grens in Hongarije), waar overnacht wordt in pension Angela (hier werd in het verleden ook vaak overnacht). Op woensdag wordt de reis voortgezet en wordt overnacht in Velburg (D). Op donderdag 11 april wordt de reizigersgroep terug verwacht bij de familie van der Vegt in Oudleusen. Belangstellenden kunnen vanaf begin november contact opnemen met Gert van der Vegt (tel. 0529 471695) of met Jenni Uitslag (tel. 0529 432554).

Financiële actie 2018.
De financiële actie 2018 verloopt tot nu toe prima. Er komen nog regelmatig giften binnen. Alle gevers van harte bedankt. Giften kunnen nog worden overgemaakt op rekeningnummer: NL46RABO0312859147, ten name van Hulp aan Roemenië, onder vermelding van Financiële actie 2018). In een volgende editie van Kerk op Weg zal de eindstand bekendgemaakt worden.
We houden u op de hoogte van de projecten die namens u gesteund worden.

Namens de Roemenië werkgroep,
Henk van Oenen.

 
De Kerkgroet De Kerkgroet


- Tot voor kort werd voor de Kerkgroet de letter Arial 11 gebruikt. In september zijn we overgestapt op de letter Calibri 12. Misschien is het u niet eens opgevallen, maar mocht de Kerkgroet voor u nu toch minder goed leesbaar zijn, laat het ons dan weten.

- Dit jaar was er ook een wisseling van de wacht in het kerkgroetteam. Afscheid werd genomen van opstellers Truus Schipper en Adriaan Dorleijn en kopieerder Jan van Pijkeren. Zij hebben 10 jaar of langer meegewerkt!
  Nieuwe medewerkers traden aan: opstellers Eeltje Zijlstra en Iwald Hovenga en kopieerders Diny Westerbeek en Ab Altena.
  Het kerkgroetteam bestaat nu uit: opstellers Herman Nijeboer, Sietske Kramer, Henny de Groot, Eeltje Zijlstra en Iwald Hovenga en kopieerders: Gré Moesker, Hermien Makkinga, Arie Driesprong, Diny Westerbeek, Ab Altena en Bartha Dankers.
  20 mensen bezorgen bij toerbeurt de Kerkgroet bij kerktelefoonluisteraars. Coördinator voor Dalfsen is Jan Nijman en voor Oudleusen Tineke Boessenkool (zij nam dit jaar de plaats in van Roelof Schiphorst).

- Voor wie niet in de kerk kon zijn, ligt er in De Overkant op de plank bij de voordeur na de zondag altijd een aantal exemplaren. 

Bartha Dankers, coördinator Kerkgroet
tel. 0529-434437

 
Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216) Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216)


Als we een nieuw lied uit het Liedboek vaak zingen, is het wel lied 216. De melodie komt van het bekende “Morning has broken” van Cat Stevens. Maar wie vertaalde het? Andries Govaert! Zijn naam staat bij veel meer liederen in het Liedboek. Op uitnodiging van de commissie Eredienst komt Andries Govaert op donderdag 15 november 2018 in de Grote Kerk. Hij zal een avond vullen met liedteksten en vertellen over het ontstaan daarvan. Uiteraard gaan we dan ook zingen, Gerrit Hoving zorgt voor de begeleiding.

Andries Govaart, (1954, Breda) studeerde theologie/liturgie in Nijmegen. Hij was pastor in Arnhem-zuid en werkte in het bisdom Utrecht en in het Dominicanenklooster Huissen voor liturgische toerusting, verdieping en meditatie. Hij heeft zijn eigen bureau ‘Anderszins | tekst en toerusting voor ritueel en liturgie’. Hij is docent liturgie op Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht en docent bij het Centrum voor Bibliodrama. Publiceert gebeden, liederen, overwegingen en liturgieën, o.m. bij Gooi en Sticht, Abdij van Berne, Boekencentrum (Zingend Geloven) en KRO/RKK Mediapastoraat en het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Hij woont in Nijmegen.
Meer informatie over hem is te vinden op  http://anderszins.eu
Van harte welkom op 15 november, 19.30 uur in de Grote Kerk

Dick Tavenier

 
Nieuwe bankrekeningnummers Nieuwe bankrekeningnummers


Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018. 
 
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
 
Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
 
Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente?
Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’.
Wilt u zelf het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.
 
Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer?  
Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Onze nieuwe rekeningnummers zijn:
NL26 RABO 0373 7175 98 Actie Kerkbalans
(was NL87 FVLB 0635 8146 33)
NL42 RABO 0373 7176 01 Solidariteitskas
(was NL23 FVLB 0635 8154 94)
NL76 RABO 0373 7175 71 Kerk op Weg en kerktelefoon
(was NL76 FVLB 0635 8018 33)

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Hennie Zwep

 
Programma Toerusting Programma Toerusting

Bij de start van het seizoen zijn alle activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen samengevat in het boekje Programma Toerusting 2018-2019Klik op bovenstaande afbeelding om het boekje te openen

 
Kleurrijke diensten Kleurrijke diensten

Erediensten op de ochtend waarbij gemeenteleden (in wisselende samenstelling) meedenken in de voorbereiding van een zondagse eredienst (jong&oud) en wanneer zij dat willen een aandeel hebben in de dienst. Dit is ontstaan vanuit het stoppen van de Come2gether. Bij deze vorm is de belasting niet zo groot, ieder kan op projectbasis één of tweemaal meedoen en zo verandert de samenstelling, maar ook de invulling van de dienst steeds. Lijkt het jou of u leuk om hierin mee te draaien?
Opgave kan via Tabitha Keuning & Hermy Bredewold

 

 
Beamerteam Beamerteam


Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam:

Lijkt het jouw ook leuk om hierbij te helpen? Doe dan een mailtje naar mij dan zet ik je ook op de lijst.
Hermy Bredewold

 
Meer activiteiten Meer activiteiten


Activiteitenkalender

Jeugdactiviteiten