Welkom op onze website Welkom op onze website

 
Op deze website van de Protestantse Gemeente te Dalfsen vindt u vooral informatie over komende activiteiten en fotoreportages van speciale gelegenheden. Daarnaast praktische informatie over de organisatie van de gemeente, de commissies en werkgroepen en contactpersonen waar u terecht kunt met uw vragen of suggesties.

 
Liturgieën kerkdiensten Liturgieën kerkdienstenVoor internetluisteraars van kerkdiensten worden de liturgieën op de website geplaatst. 
De liturgieën van de diensten in de Grote Kerk en Oudleusen zijn (indien aanwezig) te vinden onder Kerkdiensten onder meer details bij de betreffende dienst.

 
PG Dalfsen op Facebook PG Dalfsen op Facebook

 
De nieuwste fotoalbums De nieuwste fotoalbums

Klik hier voor de nieuwste fotoalbums

 
Jouw hand mijn glimlach..... donderdag Jouw hand mijn glimlach..... donderdag

 
Week van Gebed Week van Gebed


Zaterdagavond 14 januari is er een oecumenische viering in de RK Kerk te Dalfsen om 19.00uur.
Het is de inleiding op de Week van gebed voor eenheid van Christenen.
De viering is voorbereid door  de Duitse kerken. Thema van de dienst is ‘Jouw hand, mijn glimlach’.
Voorgangers zijn Ds  Anco Tol en Pastoraal Werker Marga Klein Overeem.
Muzikale medewerking wordt verleend door het RK Herenkoor  uit Dalfsen.
De collecte is bestemd voor de voedselbank.
 
Deze dienst is de start van de oecumenische week van Gebed voor de Eenheid.
Alle vieringen beginnen om 19.00 uur en zullen het karakter van een vesper hebben.
Maandag 16 januari Ned. Geref. Kerk te Dalfsen (Vechtstroom Gemeente).
Dinsdag 17 januari in de Ned. Geref. Kerk te Dalfsen.
Woensdag 18 januari in de RK Kerk te Hoonhorst.
Donderdag 19 januari in de Grote Kerk te Dalfsen.
Vrijdag 20 januari in het Kruispunt te Dalfsen.  
Van harte welkom!
Raad van Kerken te Dalfsen

 
Schilderworkshop Schilderworkshop

Schilderworkshop a.d.h.v. het thema "Deel je leven".
Op zaterdagmiddag 4 februari om14.00 uur zullen we aan de hand van een Bijbelgedeelte met verf en kwast een schilderij maken over het thema. Het is niet nodig dat je 'goed' kan schilderen. Het enige wat je nodig hebt is een beetje lef. De workshop zal verzorgd worden door Gerrie en Margo van den Brink .
Opgeven voor  ZONDAG 29 JANUARI bij:

Tineke Boessenkool, wijk Noord;
Henny Baarslag, wijk Zuid;

 
De bioscoopfilm ‘STORM De bioscoopfilm ‘STORM

Wie gaat er mee naar de bioscoop in Zwolle op vrijdagavond 27 januari 2017

https://youtu.be/2gYgoDJP0RM


Ik (Hermy) ben woensdagavond naar de voorpremiere geweest van deze film. Ik vond het een superfilm. Fantastisch camerawerk, goede spelers, mooi decor/locatie en echt van begin tot eind een spannende film. Ik vind het een aanrader en voor het hele gezin, niet alleen voor jongeren. Er is mooi materiaal beschikbaar om ook verderop in het jaar nog eens stil te staan bij deze film en dat gaan we ook zeker doen. Dus ik zou zeggen: “Opgeven dus”.
De eerste 20 aanmeldingen zijn al binnen. Ga jij ook mee? Neem een vriend of vriendin mee als je dat leuk vindt. Je moet je wel even opgeven, zodat we de kaarten van te voren kunnen bestellen. Wanneer we met meer dan 50 personen zijn, zouden we zelfs een bioscoopzaal voor onszelf kunnen reserveren. Op 23 januari is de filmplanning van die week bekend, dan weten we hoe laat de film draait, dus opgeven kan nog tot en met 22 januari bij Tabitha Keuning ( of Hermy Bredewold (
Waar gaat de film over?
 

lees meer »
 
Informatie avond Roemenie! Informatie avond Roemenie!Iedereen wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op de jaarlijkse informatieavond over Roemenie. 
Op donderdag 16 febr om 20.00 uur in De Overkant.

 
Deel je leven Deel je leven


In het voorjaar van 2017 worden diverse activiteiten georganiseerd rond het
landelijke thema binnen de kerken, -deel je leven.

Voor u en jou wonend in wijk Noord of wijk Zuid;

1. Bioscoopfilm STORM op vrijdag 27 januari: met name voor jongeren(van ong. 12 t/m 20 jaar) en hun ouders. Opgave voor 23 januari a.s. via


2. Schilderworkshop a.d.h.v. het thema.
Op zaterdagmiddag 4 februari zullen we aan de hand van een Bijbelgedeelte met verf en kwast een schilderij maken over het thema 'Je leven delen'. Het is niet nodig dat je 'goed' kan schilderen. Het enige wat je nodig hebt is een beetje lef. De workshop zal verzorgd worden door Gerrie en Margo van den Brink .
Geef je op voor  ZONDAG 29 JANUARI!

3. Gespreksbijeenkomsten "Met wie deel jij je leven?"
Deze zullen na de voorjaarsvakantie worden aangeboden. Meer hierover in het volgende kerkblad/ kerkgroet/ website.

4. Dalfsen Zingt en deelt een lied. Deze zullen na de voorjaarsvakantie worden aangeboden. Meer hierover in het volgende kerkblad/ kerkgroet/ website.

5. De Wandeling. Met behulp van een routebeschrijving en enkele opdrachten komen verschillende onderwerpen aan bod. Voor jong en oud! Hiermee sluiten we het seizoen af. Hierover leest u meer in een volgende
kerkblad/ kerkgroet/ website.
------------------------------------------------------------------
U kunt zich opgeven voor een activiteit via de secretarissen van wijk Noord en wijk Zuid;
Tineke Boessenkool, wijk Noord; tel.nr. 471210; 
Henny Baarslag, wijk Zuid; tel.nr 430220; 
Data voor de activiteiten 3,4,5 worden vermeld in kerkblad, kerkgroet en via de website.

 
Luther LutherDe voetsporen van Luther

 
Etty Hillesum Etty Hillesum


Voor de uitvoering 7 mei zal ds. Hans Schipper een inleidende avond verzorgen. En na de uitvoering zal er een avond zijn om er verder over door te praten.  u/ jij  kunt zich alvast bij ds. Hans Schipper op geven.
 

Het dagboek van Etty Hillesum in muziek en taal
 
zondag 7 mei 2017 | 19:00 uur Grote Kerk
Dit programma gaat over de dagboeken en het leven van Etty Hillesum. Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. 

lees meer »
 
Musical Mozes

Musical Mozes

Nieuws over de Musical
Op dinsdag 22 november was de eerste bijeenkomst voor de medewerkenden aan de musical. Het was een inspirerende avond. Na de opening en kennismaking, verzorgd door Anco en Tabitha, nam Anco de aanwezigen mee door de musical. Tussendoor werd één van de liederen gezongen, begeleid door Wim van Lenthe. Vervolgens werd er een voorstel gedaan voor de rolverdeling, wat voor een aantal spannend en/of verrassend was. De musicalboekjes werden uitgedeeld en iedereen die een rol heeft werd gevraagd thuis al te gaan oefenen. De echte repetities beginnen in januari.
Er hebben zich ook een aantal tieners opgegeven voor deze musical. Speciaal voor hen zal een extra scène aan het script worden toegevoegd.
Uitvoering 1 en 2 april 2017 in De Wiekelaar
Wilt u/jij ook meedoen? We zoeken nog zangers voor in het koor, acteurs voor een kleinere rol en grimeurs. 
Opgeven kan bij: Belie Morrenhof (0529-431282) of Karin Lautenbach (06-48754783)
Wim  van Lenthe, Belie Morrenhof, Dick Tavenier, Karin Lautenbach, Anco Tol, Tabitha Keuning en Rita Oegema.

 
Toerusting 2016 2017 Toerusting 2016 2017


Ook dit jaar is er een boekje samengesteld met de toerustingactiviteiten voor het komende seizoen.
Met dank aan alle commissies en personen die hieraan hun medewerking hebben verleend.
Het boekje vindt u hier op de website en eventueel kunt u een exemplaar meenemen vanuit de kerken of uit Kerkelijk Centrum “De Overkant”.

Klik hier om het boekje te bekijken (PDF)

 
Meer activiteiten Meer activiteiten

Klik hier voor de activiteitenkalender