Welkom op onze website Welkom op onze website

 
Op deze website van de Protestantse Gemeente te Dalfsen vindt u vooral informatie over komende activiteiten en praktische informatie over de organisatie van de gemeente, de commissies en werkgroepen en contactpersonen waar u terecht kunt met uw vragen of suggesties.
 

 
Liturgieën kerkdiensten Liturgieën kerkdiensten
Voor internetluisteraars van kerkdiensten worden de liturgieën op de website geplaatst. 
De liturgieën van de diensten in de Grote Kerk en Oudleusen zijn (indien aanwezig) te vinden onder Kerkdiensten onder meer details bij de betreffende dienst.

 
Gebouwen Gebouwen

Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22

 
PG Dalfsen op Facebook PG Dalfsen op Facebook

 
Vredesweek Vredesweek
Het Podium van Kerken Dalfsen (overlegorgaan van kerken in Dalfsen) organiseert in het kader van de Vredesweek een oecumenische vredesdienst op zondag 30 september om 9.30 uur in de Grote Kerk van Dalfsen.
Voor meer informatie over het Podium: www.podiumvankerkendalfsen.nl.

Wij heten u hartelijk welkom!
Podium van Kerken Dalfsen

NB: de voor 25 september geplande vredesmaaltijd (in de Trefkoele+) gaat vanwege te weinig aanmeldingen helaas niet door.

 
Zangdienst met (Black)gospelkoor Grace & Glory en workshop-koor! Zangdienst met (Black)gospelkoor Grace & Glory en workshop-koor!Op zondagavond 30 september 2018 verleent (Black)gospelkoor Grace & Glory uit Zwolle haar medewerking aan een kleurrijke zangdienst in de Grote Kerk, aanvang 19.00 uur. Het thema van de dienst is: ‘True You’.
Het koor staat onder leiding van dirigente Talitha Nawijn en pianiste Denise Brand. Het belooft een swingende dienst te worden waarin ook een rol is weggelegd voor ‘True Stuff’ (www.truestuff.nl) en voor een speciaal workshop-koor bestaande uit mensen van binnen en buiten onze gemeente!

De deelnemers aan het workshop-koor volgen op 30 september ’s middags van 15.00-16.30 uur een (black)gospelworkshop in de Grote Kerk, gegeven door pianiste Denise Brand. In anderhalf uur tijd worden enkele liederen ingestudeerd, waarna ’s avonds een optreden volgt samen met Grace & Glory! Iedereen, jong en oud, kan zich nog steeds aanmelden om ook mee te zingen, er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden via
Deelname is gratis. Meer informatie over Grace & Glory via: www.graceandglory.nl

Na afloop van de zangdienst is er koffie/thee en fris.

 
Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216) Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216)


Als we een nieuw lied uit het Liedboek vaak zingen, is het wel lied 216. De melodie komt van het bekende “Morning has broken” van Cat Stevens. Maar wie vertaalde het? Andries Govaert! Zijn naam staat bij veel meer liederen in het Liedboek. Op uitnodiging van de commissie Eredienst komt Andries Govaert op donderdag 15 november 2018 in de Grote Kerk. Hij zal een avond vullen met liedteksten en vertellen over het ontstaan daarvan. Uiteraard gaan we dan ook zingen, Gerrit Hoving zorgt voor de begeleiding.

Andries Govaart, (1954, Breda) studeerde theologie/liturgie in Nijmegen. Hij was pastor in Arnhem-zuid en werkte in het bisdom Utrecht en in het Dominicanenklooster Huissen voor liturgische toerusting, verdieping en meditatie. Hij heeft zijn eigen bureau ‘Anderszins | tekst en toerusting voor ritueel en liturgie’. Hij is docent liturgie op Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht en docent bij het Centrum voor Bibliodrama. Publiceert gebeden, liederen, overwegingen en liturgieën, o.m. bij Gooi en Sticht, Abdij van Berne, Boekencentrum (Zingend Geloven) en KRO/RKK Mediapastoraat en het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Hij woont in Nijmegen.
Meer informatie over hem is te vinden op  http://anderszins.eu
Van harte welkom op 15 november, 19.30 uur in de Grote Kerk

Dick Tavenier

 
Programma Toerusting Programma Toerusting

Bij de start van het seizoen zijn alle activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen samengevat in het boekje Programma Toerusting 2018-2019Klik op bovenstaande afbeelding om het boekje te openen

 
De Kerkgroet De Kerkgroet

Vanaf 2006 verschijnt in onze kerkelijke gemeente de Kerkgroet die elke zondag wordt uitgereikt aan de kerkgangers en vrijdags of zaterdags wordt bezorgd bij de kerktelefoonluisteraars.
De kerkgroet is er gekomen om de - soms grote hoeveelheid - afkondigingen te vervangen, en ook omhet uitdelen van aparte briefjes voor activiteiten te beperken.

De volgende punten willen we nog eens onder de aandacht brengen:
- Pastorale wijkberichten (over geboorte, overlijden, huwelijk, ziekenhuisopname e.d.) worden ingestuurd door de voorgangers. Er komt hierover dus alleen iets in de Kerkgroet als de wijkpredikant of pastoraal werker bericht heeft ontvangen.
- Ingestuurde kopij voor 'overige berichten' wordt als regel alleen geplaatst als die betrekking heeft op de week volgend op de betreffende zondag en onze Protestantse Gemeente moet daarbij betrokken zijn. Het is niet de bedoeling dat aankondigingen van activiteiten meerdere keren geplaatst worden. 
- Kopij voor deze rubriek, en ook die voor toelichting op collectes, speciale diensten e.d., mag zo'n 3 regels lang zijn i.v.m. beperkte ruimte. Eventueel verwijzen naar meer info in Kerk op Weg.
-De 'activiteiten voor de komende week' wordenovergenomen uit de agenda in KoW. Staat daarin iets onjuist, gaat iets niet door of staat er juist iets nog niet in, dan dit graag melden aan de Kerkgroet.
- Af en toe kan in speciale gevallen wel eens een uitzondering op de regels worden gemaakt, b.v. in actuele situaties waarvoor niet op tijd kopij voor KoW kon worden ingestuurd.
 
We proberen het aantal benodigde kerkgroeten zo goed mogelijk in te schatten. We vragen van u - indienmogelijk - 1 kerkgroet per 2 personen (uit hetzelfde gezin) in ontvangst te nemen. 

Voor wie niet in de kerk kon zijn, ligt er in De Overkant op de plank bij de voordeur na de zondag altijd een aantal exemplaren. 

Oproep kerkgroetmedewerkers
Wie zou ons Kerkgroetteam willen versterken? We willen het aantal medewerkerk(st)ers graag blijvend op peil houden. 
-opstellers 1 x per 5 weken, beschikbaar op donderdagavond, 
-kopieerders 1 x per 5 weken, beschikbaar vrijdag overdag, 
-bezorgers in Dalfsen 1 x per 7 weken en bezorgers in Oudleusen 1 maand per 5 maanden, beschikbaar op vrijdag na 17 uur of zaterdag voor 12 uur.  
Voor opstellers en kopieerders is kunnen werken met de computer een voorwaarde.

U kunt zich aanmelden bii
Bartha Dankers, kerkgroet-coördinator, tel. 434437
e-mail: 

 
Beamerteam Beamerteam


Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam:

Lijkt het jouw ook leuk om hierbij te helpen? Doe dan een mailtje naar mij dan zet ik je ook op de lijst.
Hermy Bredewold

 
Meer activiteiten Meer activiteiten

Klik hier voor de activiteitenkalender