Diensten en liturgieën Diensten en liturgieën

Naast de mogelijkheid om één van de kerkdiensten (na reservering) bij te wonen blijft de mogelijkheid de diensten digitaal, via beeld en geluid te volgen.
Dit kan rechtstreeks of achteraf, zowel via Kerkomroep als via Kerkdienstgemist.


Diensten op zondag 20 september 2020
 
  Grote Kerk  10.00 uur
Voorganger: ds. Tabitha Keuning
Startzondag
Liturgie
 

De dienst van de Grote Kerk wordt buiten op het Kerkplein gehouden. Er is een beperkt aantal stoelen, eventuuel zelf een stoel meebrengen.
De dienst wordt gefilmd en is 's middags op de website te bekijken.
Bij slecht weer is de dienst binnen en dan rechtstreeks te volgen via Kerkomroep en Kerkdienstgemist.

  Oudleusen  10.00 uur
Voorganger: ds. Hans Schipper
Startzondag
Liturgie
 
 
Liturgieën voorgaande 2 weken:
Grote Kerk 13 september
Oudleusen 13 september
Grote Kerk, 6 september
Oudleusen, 6 september

Liturgieën van eerdere diensten zijn te vinden onder Kerkdiensten (meer details)
 
Instructie reservering kerkdiensten Instructie reservering kerkdiensten

Wilt u aanwezig zijn in de kerkdienst dan is vooraf reserveren noodzakelijk. In onderstaande wordt u uitgelegd hoe dit werkt en wat u hiervoor moet doen.

U vult eenmalig een aanmeldformulier in, hiervoor kunt u onderstaande link aanklikken.
https://app.kerktijd.nl/member/register/

Via het aanmeldformulier geeft u gegevens en voorkeuren van uw gezin door:
Onderstaande gegevens worden gevraagd:
Naam: uw naam
E-mailadres: uw emailadres
Kerkbezoekers: het aantal bezoekers met wie u meestal de diensten bezoekt.
Wachtwoord:  kies een eigen wachtwoord.
Categorieën: hier kunt u de kerk kiezen waar u de diensten wilt bijwonen; Grote Kerk of Oudleusen

Na inschrijving krijgt u  een e-mail met het verzoek om het e-mailadres te verifiëren.
Let op: u bent pas ingeschreven nadat het e-mailadres is geverifieerd, zo weten we zeker dat de juiste persoon een uitnodiging krijgt.

U kunt altijd door in te loggen op app.kerktijd.nl uw voorkeuren wijzigen.

Uitnodigen voor een dienst is op basis van roulatie. Degene die het langst geen dienst heeft bezocht krijgt als eerste een uitnodigingsmail. Deze kan worden geaccepteerd of worden afgewezen.
Bij acceptatie kan worden aangegeven met hoeveel personen de dienst gaat worden bezocht.
Bij afwijzing wordt automatisch een mail naar de volgende deelnemer gestuurd.
Als er niet binnen de aangegeven tijd (waarschijnlijk 48 uur) wordt gereageerd krijgt ook de eerstvolgende deelnemer een uitnodiging.

Als u geen mailadres heeft kunt u uw gegevens telefonisch doorgeven aan:
     
Kerkelijk bureau  0529- 436020 (donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur)
     
Erick
Vogelzang
0529- 435420 (dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur )
     
Hennie Zwep 06 1381 1089 (maandag tussen 19.00 en 20.00 uur)

Aan uw gegevens wordt i.p.v. een mailadres een telefoonnummer gekoppeld. Als u op basis van roulatie een dienst mag bijwonen wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.
U kunt ook proberen iemand in uw omgeving te vragen een aanmeldformulier voor u aan te maken, deze persoon krijgt dan de uitnodigingsmail en reageert namens u.
 
Sociale media Sociale media
U kunt PGDalfsen ook vinden op Facebook en Youtube
 
   
 
Startdienst Dalfsen Startdienst Dalfsen
De startdienst van de Grote Kerk werd dit jaar op het Kerkplein gehouden.
De dienst is (in twee delen) hier terug te zien.

Deel 1:


Deel 2:


Liturgie startdienst Dalfsen
 
Kerkelijke aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen vanaf 6 sept. 2020 Kerkelijke aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen vanaf 6 sept. 2020

Beste mensen,

Bijna is het zover! Op zondag 6 september gaan de deuren van onze kerken weer open voor de zondagochtenddienst. In de kerk in Oudleusen en in de Grote Kerk in Dalfsen heeft u de mogelijkheid om weer met elkaar in het gebouw de dienst te vieren. We nodigen u hiervoor van harte uit!

We beseffen dat niet iedereen van u zich vanwege uw gezondheid veilig genoeg voelt om één van de kerkdiensten bij te wonen. We bieden u daarom, naast de mogelijkheid om naar de kerk te gaan, de gelegenheid de dienst digitaal te volgen, zoals u gewend bent in het laatste half jaar.

Het bezoeken van de kerkdiensten in Oudleusen en in Dalfsen zal anders gaan dan u gewend bent. We houden ons aan de landelijke regels en hebben hiervoor een protocol en per kerkgebouw een gebruiksplan opgesteld. Iedereen die bijdraagt aan het organiseren en begeleiden van de dienst kent de instructies die daarin zijn opgenomen en zal u met alle zorgvuldigheid hierin begeleiden.

Met alle regels zal het voor ons allemaal even wennen zijn. Het zal helaas nog niet een volle kerk zijn waarin we elkaar de hand schudden en samen zingen. Het zal behelpen zijn, maar desondanks zijn we dankbaar dat we elkaar weer kunnen zien en ontmoeten.

Dit kunt u verwachten:
  • Reserveren vooraf: Wilt u aanwezig zijn in de kerkdienst dan is vooraf reserveren noodzakelijk. Dit zal gaan via het systeem Kerktijd.nl. In een apart document (zie de komende Kerk op Weg en hier op de website) wordt u uitgelegd hoe dit werkt en wat u hiervoor moet doen. Er geldt voor beide kerken een maximum aantal bezoekers. Dit heeft te maken met het RIVM-voorschrift dat er anderhalve meter afstand moet zijn tussen personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.
  • Digitaal collecteren: Het collecteren gaat via een app van Scipio. In een apart document (zie de komende Kerk op Weg) wordt u uitgelegd hoe dit werkt en wat u hiervoor moet doen. Bij de uitgang is er nog wel de mogelijkheid contact geld of collectebonnen te geven.
  • Toegewezen plek: Bij aankomst in de kerk wordt u ontvangen door een toezichthouder. Deze registreert uw naam (die reeds op de reserveringslijst genoteerd staat) en verwijst u naar de gastvrouw/-heer, die u vervolgens een plek aanwijst en u begeleidt naar deze plek. In de kerk in Oudleusen nemen de kosters deze taak op zich.
  • Eenrichtingsverkeer: We proberen het heen en weer lopen in de kerk zo veel mogelijk te beperken. Er zijn looplijnen aanwezig en er is eenrichtingsverkeer.
  • 1,5 meter afstand: uiteraard houden we allemaal minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. Familieleden die onder één dak wonen zijn hiervan uitgezonderd.
  • Toilet buiten gebruik: De toiletten zijn gesloten. Het is voor, tijdens en na de dienst dus niet mogelijk hiervan gebruik te maken.
  • Koffie, thee, limonade: Misschien is er “koffie”drinken na afloop van de dienst. Dit kan alleen buiten en dus bij mooi weer. Ook dan zullen de afstandsregels gelden.
  • Zingen: We zingen niet zelf tijdens de dienst. Mogelijkerwijs wordt er wel door enkele zangers gezongen.
De kerkenraad hoopt van harte dat u zich welkom voelt om te komen vanaf zondag 6 september. We gaan ervan uit dat u begrip heeft voor alle regels en we hopen dat we met elkaar mooie ontmoetingen mogen hebben.

Namens de Kerkenraad, Remko Kamstra, voorzitter
 
Protocol en gebruiksplannen Protocol en gebruiksplannen

Het protocol van onze Protestantse Gemeente te Dalfsen kunt u hier op onze website vinden. De gebruiksplannen zijn inmiddels door de kerkenraad vastgesteld. Degenen die volgens het plan moeten handelen, ontvangen hiervan een exemplaar. Een verkorte versie die ook in onze kerken is opgehangen, vindt u voor de Grote Kerk hier en voor de kerk in Oudleusen hier.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze coronacoördinator, mevrouw Ali Kamphuis. Zij ziet toe op de uitvoering van het protocol en de gebruiksplannen en is het aanspreekpunt. Haar mailadres is aj.kamphuis@home.nl  De kerkenraad is en blijft eindverantwoordelijk.
 
Laten wij als gemeenschap meeleven met elkaar en omzien naar elkaar Laten wij als gemeenschap meeleven met elkaar en omzien naar elkaar

September
De maand september voelt altijd aan als het begin van een nieuw seizoen. En dat is natuurlijk ook zo. Wat het ons gaat brengen en in hoeverre er weer activiteiten gehouden kunnen worden? Het blijft onzeker. Eén ding weten we wel: het coronavirus blijft nog een hele tijd onder ons. De woorden: Houd moed, heb lief, hou vol blijven gelden!

Pastorale zorg
Het bezoekwerk is weer voorzichtig opgepakt. Natuurlijk worden hierbij de regels van het RIVM in acht genomen. Er zal indien mogelijk ook eerst worden gevraagd of bezoek op prijs wordt gesteld. Bezoek in het ziekenhuis is eveneens weer mogelijk. De mogelijkheid een gesprek te voeren via de telefoon of te corresponderen via de mail blijft.

Het moderamen en de kerkenraad
Het moderamen vergadert vanaf nu weer maandelijks in De Overkant. Ook de vergaderingen van de kerkenraad starten weer. Zie voor data de agenda onder de kop Activiteiten.

 
Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App
 
Afgelopen tijd konden wij via de website wekelijks digitaal aan één collecte bijdragen. De SKG heeft ons, tijdelijk , deze mogelijkheid geboden. Hier hebben we dankbaar gebruik van gemaakt maar dit gaat per 1 oktober stoppen.
Vanaf 6 september kunnen we de kerkdienst zowel in de kerk als thuis bijwonen.
Bijdragen aan collecten in de kerk kan, zoals we gewend zijn, met contant geld en collectebonnen. Hieraan wordt een app toegevoegd zodat we in de kerk, thuis of waar dan ook kunnen  geven aan één of meerdere doelen.

We hebben de Scipio app aangeschaft, deze app heeft veel mogelijkheden maar wordt in eerste instantie ingezet voor de collecten.

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk?
Alle personen waarvan het mailadres bekend is ontvangen een mail van Scipio App. Hierin staat waarmee u zich kunt registreren (dit is het mailadres waarop u mail ontvangt van het kerkelijk bureau) en wordt via een video uitgelegd hoe de app gedownload kan worden.
De app is te downloaden voor zowel Andoid als Apple iOS

Is de app geïnstalleerd dan ziet u links in het scherm verschillende categorieën.
 
lees meer »
 
Kerk in Actie zoekt collectanten in Dalfsen en Oudleusen Kerk in Actie zoekt collectanten in Dalfsen en Oudleusen

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november - 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee in Dalfsen en Oudleusen?
 
In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen.
 
Door het organiseren van een landelijke huis-aan-huiscollecte hoopt Kerk in Actie dat meer mensen betrokken raken bij haar werk. Kerk in Actie heeft inmiddels voor ruim 600 plaatsen in Nederland collectecoördinatoren en collectanten geworven, maar is nog op zoek naar collectanten. Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen?
Meldt u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinatoren: Bernard Smid en Els van Veen, telefoonnummer 433683, e-mail ebvanveen@kpnplanet.nl
U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.n/huisaanhuiscollecte. Dan komen uw gegevens vanzelf bij Bernard en Els terecht. Ook mensen uit andere kerken in Dalfsen, of mensen die niet bij een kerk zijn aangesloten kunnen gewoon meedoen. Graag, zelfs.

Kijk ook op kerkinactie.nl en bekijk het promotie-filmpje van de landelijke collecte.
 
Bernard Smid en Els van Veen
 
Vredesdienst 27 september 2020 in de Grote Kerk Vredesdienst 27 september 2020 in de Grote Kerk

Aanvang 10.00 uur
Het Podium van Kerken staat op 27 september a.s. stil bij de Vredesweek met een oecumenische viering in de Grote Kerk in Dalfsen.
Het thema voor deze viering is: Vrede verbindt verschil.
lees meer »
 
Digitaal collecteren (via SKG) Digitaal collecteren (via SKG)

De bestaande mogelijkheid via SKG blijft, als overgang naar de Scipio app, tot eind september nog beschikbaar.

Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Aandachtspunten hierbij:
•De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van de Diaconie van PGDalfsen.
•Indien u uw emailadres invult ontvangt u een bevestiging (van SKG) van uw gift.
•Bij Opmerkingen graag het doel van uw gift vermelden.
 
         

Doelen van de collectes voor de komende weken
COLLECTE DOEL
   
20 september  
Diaconie    Inloophuis Casa Ana, Roemenië
 
Openstelling kerk in Oudleusen Openstelling kerk in Oudleusen


De Grote Kerk in Dalfsen is gesloten op woensdagavond.
Voorlopig blijft de kerk in Oudleusen één keer in de week (woensdagavond van 19:00 uur tot 20:00uur ) open voor een ontmoeting met een van de pastores. 
Ook kan er op deze manier een mogelijkheid geboden worden om een kaarsje op te steken, andere gemeenteleden te ontmoeten of gewoon even stil weer in de kerk aanwezig te zijn.
De kosters zullen er op toezien dat de RIVM voorschriften in acht worden genomen.
U bent dus van harte welkom. 

 
Kerkgroet Kerkgroet

In deze coronatijd hebt u de Kerkgroet via de digitale snelweg ontvangen. Nu onze kerken weer open gaan voor kerkgangers hebben wij besloten dat deze wijze van verzending door zal gaan. De mededelingen van beide kerken zult u erin kunnen lezen evenals de beide liturgieën.

 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
Beleidsplan 2021-2025 Beleidsplan 2021-2025

Dalfsen, 28 augustus 2020
Beste gemeenteleden,      

Onlangs is een werkgroep gestart om een nieuw beleidsplan op te stellen voor onze Protestantse gemeente Dalfsen voor 2021 – 2025.  Om tot een inspirerend beleidsplan te komen, willen we graag van jullie horen hoe je tegen bepaalde aspecten van onze geloofsgemeenschap aankijkt, aan de hand van onderstaande vragen. Wij willen je vragen om deze te bespreken en hier aan ons een terugkoppeling van te geven. Wij hebben de vragen onderverdeeld in verschillende thema’s.   
 
lees meer »
 
GroeneKerk: Wist u dat GroeneKerk: Wist u datKlik hier voor een nieuw “wist u datje” van de Werkgroep GroeneKerk
 
Gebedsketting Gebedsketting

We leven als gemeente in spannende tijden. Voor oud en jong is het zoeken hoe alles een plekje te geven en hoe met alles om te gaan. Ook meeleven gaat niet meer als vanouds. Je wilt iemand een hart onder de riem steken, maar wat kan en wat mag? Bidden mag altijd. Een gebed kan uitdrukking zijn van vertrouwen, dat er een God is die omziet naar zijn mensen.Als wij bidden, vragen  wij God of hij bij mensen wil zijn, hen wil beschermen en behoeden of dat Hij met zijn kracht en liefde mensen wil steunen. We kunnen bidden voor oudere en kwetsbare mensen om ons heen, voor de zieken, voor de mensen die in de zorg werken, voor onze familie, vrienden en vriendinnen die we nu misschien even moeten missen. Ook kunnen we bidden voor onszelf, als we het moeilijk hebben of ons zorgen maken. Als pastores willen we jong en oud vragen om met elkaar een gebedsketting te maken.
We vragen een ieder zijn/haar gebed te mailen naar tolkeuning@hetnet.nl.
lees meer »
 
Jaargroepen Jaargroepen
The Base Online voor de Jaargroepen

 
Beamerteam Beamerteam

Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam: beamerteam@pgdalfsen.nl

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.