Welkom op onze website Welkom op onze website

 
Op deze website van de Protestantse Gemeente te Dalfsen vindt u vooral informatie over komende activiteiten en praktische informatie over de organisatie van de gemeente, de commissies en werkgroepen en contactpersonen waar u terecht kunt met uw vragen of suggesties.
 

 
Liturgieën kerkdiensten Liturgieën kerkdiensten
Voor internetluisteraars van kerkdiensten worden de liturgieën op de website geplaatst. 
De liturgieën van de diensten in de Grote Kerk en Oudleusen zijn (indien aanwezig) te vinden onder Kerkdiensten onder meer details bij de betreffende dienst.

 
Gebouwen Gebouwen

Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22

 
PG Dalfsen op Facebook PG Dalfsen op Facebook

 
Zomeropenstelling ZomeropenstellingVakantiegangers en Dalfsenaren zijn in de zomermaanden welkom in:
-        de Grote Kerk op dinsdag van 14.00-17.00 uur en op donderdag van 10.00-12.00 uur voor ontmoeting, bezichtiging en orgelspel
-        de Huiskamer in De Overkant (Kerkplein 22) op donderdag van 09.30-11.30 uur voor ontmoeting bij een kopje koffie of thee.

 
Inleiding op de dienst van zondag 22 juli van Henk Jansen. Inleiding op de dienst van zondag 22 juli van Henk Jansen.

Philadelphia: klein en krachtig!
Dit voorjaar was er iemand uit Philadelphia in Nederland: Shane Claiborne kwam spreken op de conferentie van de Charismatische Werkgemeenschap in Nederland. Hij maakt deel uit van de christelijke leefgemeenschap ‘The Simple Way’, die in de grote stad Philadelphia in de VS heel praktisch werk maakt van hun geloof. Samenleven en projecten opzetten met daklozen, uitgeprocedeerden die ‘illegaal’ worden genoemd, mensen die vanwege stigma’s aan de rand van de keurige samenleving belanden… Regelmatig komen ze hiermee in conflict met de overheid. Recent werd Shane nog in Washington opgepakt toen hij met een groep stond te demonsteren bij het Witte Huis tegen het vluchtelingenbeleid waarbij kinderen van hun ouders gescheiden werden. Philadelphia is Grieks voor broeder- en zusterliefde. Dat zie je hier op een radicale manier in de praktijk. 
In Openbaring 3 staat een brief van Christus aan de gemeente van Philadelphia. Een eenvoudige gemeente in een stadje in het westen van het huidige Turkije. Niet groots en bijzonder invloedrijk, maar wel gelovig, trouw en standvastig. We gaan deze zondag samen in de leer hoe wij in onze context zo’n ‘Philadelphia-gemeente’ kunnen zijn en ieder van ons ‘Philadelphia-mensen’.
ds Henk Jansen, Ermelo

 
Aanmelden voor (black)gospelworkshop Aanmelden voor (black)gospelworkshopAanmelden voor (black)gospelworkshop in Grote Kerk o.l.v. Denise Brand
Op zondagavond 30 september 2018 treedt (Black)gospelkoor Grace & Glory uit Zwolle (o.l.v. dirigente Talitha Nawijn en pianiste Denise Brand) om 19.00 uur op in een zangdienst in de Grote Kerk. Het belooft een swingende dienst te worden, waarin ook een rol is weggelegd voor misschien wel u/jou!

Workshop
Heb je altijd al eens willen zingen in een (black)gospelkoor dan is dit je kans, op zondagmiddag 30 september wordt er van 15.00-16.30 uur in de Grote Kerk namelijk een workshop gegeven voor mensen die van (black)gospelmuziek houden. Iedereen, jong en oud, kan zich hiervoor aanmelden. Onder de inspirerende leiding van pianiste Denise Brand zullen er in anderhalf uur tijd enkele liederen ingestudeerd worden. ’s Avonds volgt dan een optreden samen met Grace & Glory!

Wil je samen genieten van muziek, het samen zingen en het bezig zijn met prachtige liedjes, dan kan je je vanaf nu aanmelden via  
Deelname is gratis. Welkom!

Meer informatie over Grace & Glory via: www.graceandglory.nl
Denise Brand:  https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2017/07/denise-brand-tipt-kerkbands-investeer-in-jezelf/

 
De Kerkgroet De Kerkgroet

Vanaf 2006 verschijnt in onze kerkelijke gemeente de Kerkgroet die elke zondag wordt uitgereikt aan de kerkgangers en vrijdags of zaterdags wordt bezorgd bij de kerktelefoonluisteraars.
De kerkgroet is er gekomen om de - soms grote hoeveelheid - afkondigingen te vervangen, en ook omhet uitdelen van aparte briefjes voor activiteiten te beperken.

De volgende punten willen we nog eens onder de aandacht brengen:
- Pastorale wijkberichten (over geboorte, overlijden, huwelijk, ziekenhuisopname e.d.) worden ingestuurd door de voorgangers. Er komt hierover dus alleen iets in de Kerkgroet als de wijkpredikant of pastoraal werker bericht heeft ontvangen.
- Ingestuurde kopij voor 'overige berichten' wordt als regel alleen geplaatst als die betrekking heeft op de week volgend op de betreffende zondag en onze Protestantse Gemeente moet daarbij betrokken zijn. Het is niet de bedoeling dat aankondigingen van activiteiten meerdere keren geplaatst worden. 
- Kopij voor deze rubriek, en ook die voor toelichting op collectes, speciale diensten e.d., mag zo'n 3 regels lang zijn i.v.m. beperkte ruimte. Eventueel verwijzen naar meer info in Kerk op Weg.
-De 'activiteiten voor de komende week' wordenovergenomen uit de agenda in KoW. Staat daarin iets onjuist, gaat iets niet door of staat er juist iets nog niet in, dan dit graag melden aan de Kerkgroet.
- Af en toe kan in speciale gevallen wel eens een uitzondering op de regels worden gemaakt, b.v. in actuele situaties waarvoor niet op tijd kopij voor KoW kon worden ingestuurd.
 
We proberen het aantal benodigde kerkgroeten zo goed mogelijk in te schatten. We vragen van u - indienmogelijk - 1 kerkgroet per 2 personen (uit hetzelfde gezin) in ontvangst te nemen. 

Voor wie niet in de kerk kon zijn, ligt er in De Overkant op de plank bij de voordeur na de zondag altijd een aantal exemplaren. 

Oproep kerkgroetmedewerkers
Wie zou ons Kerkgroetteam willen versterken? We willen het aantal medewerkerk(st)ers graag blijvend op peil houden. 
-opstellers 1 x per 5 weken, beschikbaar op donderdagavond, 
-kopieerders 1 x per 5 weken, beschikbaar vrijdag overdag, 
-bezorgers in Dalfsen 1 x per 7 weken en bezorgers in Oudleusen 1 maand per 5 maanden, beschikbaar op vrijdag na 17 uur of zaterdag voor 12 uur.  
Voor opstellers en kopieerders is kunnen werken met de computer een voorwaarde.

U kunt zich aanmelden bii
Bartha Dankers, kerkgroet-coördinator, tel. 434437
e-mail: 

 
Beamerteam Beamerteam


Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam:

Lijkt het jouw ook leuk om hierbij te helpen? Doe dan een mailtje naar mij dan zet ik je ook op de lijst.
Hermy Bredewold

 
Meer activiteiten Meer activiteiten

Klik hier voor de activiteitenkalender