Protestantse Gemeente te Dalfsen Protestantse Gemeente te Dalfsen

Op deze website van de Protestantse Gemeente te Dalfsen vindt u vooral informatie over komende activiteiten en praktische informatie over de organisatie van de gemeente, de commissies en werkgroepen en contactpersonen waar u terecht kunt met uw vragen of suggesties.
 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
PG Dalfsen op Facebook PG Dalfsen op Facebook
 
Liturgieën kerkdiensten Liturgieën kerkdiensten

 

Grote Kerk / De Overkant   Oudleusen


Voor internetluisteraars van kerkdiensten worden de liturgieën op de website geplaatst. 
De liturgieën van de diensten in de Grote Kerk en Oudleusen zijn (indien aanwezig) te vinden onder Kerkdiensten onder meer details bij de betreffende dienst.

Liturgieën van diensten tot 2 maanden terug
lees meer »
 
Actie Kerkbalans digitaal Actie Kerkbalans digitaal

Klik hier om in te loggen voor Actie Kerkbalans 2020

 


Wij bieden u de mogelijkheid uw toezegging voor Actie Kerkbalans 2020 digitaal via onze website te doen.
Personen waarvan het mailadres bekend is hebben medio december hierover een mail ontvangen.

Wilt u uw toezegging ook digitaal doen, dit kan door
in te loggen en uw registratienummer aan te vragen.
Deze wordt u via de mail toegestuurd.
 
Vacature kerkrentmeester Vacature kerkrentmeester

    
        VACATURE

            IN HET

College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Dalfsen

Wie komt ons college versterken?

Lees hier de volledige vacatureteskst
 
Week van Gebed Week van Gebed


“Buitengewoon” is het thema voor de Week van Gebed in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 18 tot en met 26 januari. 

Net als voorgaande jaren gaat de week van Gebed van start met een openingsviering in de Protestantse Kerk teOudleusen (Schaapmanstraat 1) op zaterdag 18 januari om 19.00 uur met medewerking van het Christelijk gemengd koor de Lofstem uit Oudleusen. Voorgangers in deze viering zijn ds. Anco Tol en leden van het Podium van Kerken.

In de week daarna zijn de volgende gebedsvieringen gepland:

• Maandag 20 januari – gebedsviering in de Hoeksteen; NGK
• Dinsdag 21 januari – gebedsviering in de Hoeksteen Vechtstroom Gemeente
• Woensdag 22 januari – gebedsviering in de Grote Kerk; PKN
• Donderdag 23 januari – gebedsviering in de RK kerk in Dalfsen: RK
• Vrijdag 24 januari – gebedsviering in de Hoeksteen; GKv

Dit jaar is de Hoeksteen (Polhaarweg) drie keer de plaats waar een gebedsviering plaatsvindt. Er is wel telkens een ander kerkgenootschap verantwoordelijk voor de viering. Alle gebedsvieringen beginnen om 19.00 uur.

Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.
Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op dat eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. 

Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.

Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.

De vieringen zijn voorbereid door leden van het Podium van Kerken Dalfsen.
Wilt u meer informatie over het werk van het Podium, kijk dan op onze website:  https://www.podiumvankerkendalfsen.nl/.

U bent hartelijk welkom deze vieringen bij te wonen!

 
Filmavond Filmavond

 

De film ‘Des hommes et des dieux’ vertelt het verhaal van acht Franse monniken in Algerije die trouw bleven aan hun islamitische dorpsgenoten tijdens de burgeroorlog in 1996. Terreur en geweld nemen in de omgeving steeds meer toe. Ondanks de onrust en het toenemende gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Ze behandelen enkele gewonde terroristen en bezwijken niet onder de druk om terug te keren naar Frankrijk. De monniken houden de waarde van naastenliefde en trouw hoog, ook als het moeilijk wordt. Het is de innerlijke overtuiging, de (veer)kracht van de geest en de roeping die nou eenmaal met zich meebrengt dat je mensen die hulp nodig hebben niet in de steek laat. De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.

We willen deze film vertonen en er over in gesprek gaan op:

Datum: Maandag 27 januari 2020 

Tijd: 19.30 uur

Plaats: De Overkant

Commissie Toerusting: 
ds.Tabitha Keuning () en
Diny Westerbeek ()

 
Jaargroep Jaargroep
 
Top 2000 dienst Oudleusen Top 2000 dienst Oudleusen
Op 9 februari spelen we een top 2000 dienst in de kerk in Oudleusen. We hebben een mooie lijst met nummers samengesteld, maar hebben toch jouw hulp nodig!

Een nummer van Blof kan natuurlijk niet ontbreken in de top 2000 dienst, maar welke moeten we spelen? Voor het gemak hebben we ff een shortlist gemaakt. Het nummer met de meeste stemmen gaan we spelen op 9 februari!
Je voorkeur mag in de comments onder het bericht op Facebook. Thanks!

• Harder dan ik hebben kan
• Omarm
• Hier
• Open je ogen voor mij
• Hou vol, hou vast

 
Bijzondere viering 9 feb. Bijzondere viering 9 feb.Welkom bij een bijzondere viering in de Grote Kerk

Ds. Hans Schipper is zeer vertrouwd met vieringen die vele mensen verbinden; mensen met een beperking, hun familie, vrienden en andere belangstellenden.Een viering in eenvoudige taal, spontaan en zeker met verrassingen!U wordt allen van harte uitgenodigd om het zelf mee te maken. Speciaal welkom aan alle mensen met een geestelijke beperking.Het orkest De Melodies uit Raalte zorgt voor de muziek. Dit orkest bestaat uit ongeveer 20 mensen met een verstandelijke beperking. Onder leiding van dirigent Zwier van der Weerd en ondersteund door vrijwilligers spelen zij ‘om anderen blij te maken’.
Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid om na te praten.

Op 9 februari 2020 om 15.00 uur in de Grote Kerk
De collecte is voor de onkosten.Iedereen is van harte welkom!
Het Podium van Kerken.
 
Samen aan tafel 23 januari Samen aan tafel 23 januariOnder het motto ‘Samen aan tafel’ wordt, volgens goed jaarlijks gebruik, weer een broodmaaltijd gehouden. Deze wordt georganiseerd door de gezamenlijke diaconieën, Caritas en De Overkant.  Iedereen die het gezellig vindt om samen te eten is van harte welkom, hierbij speelt leeftijd en/of religie geen rol. De maaltijd vindt plaats op  donderdag 23 januari 2020 van 17:00 tot 19:00 uur in De Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen. De kosten bedragen €5,00 per persoon. Vervoer en dieetwensen kunnen, indien nodig,  geregeld worden.
Aanmelden graag vóór 18 januari a.s. bij : “De Overkant”, telefoon 0529-431570 of per mail: of een briefje met naam en adres in de brievenbus bij Kerkplein 22 of 22a.
 
Weer een “wist u datje” van de Werkgroep GroeneKerk Weer een “wist u datje” van de Werkgroep GroeneKerk


We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven, wist u dat ons grondwater, ondanks de vele regen de afgelopen periode, nog steeds te laag is? Om hier wat aan te doen kunt u bijvoorbeeld het regenwater opslaan in uw eigen tuin. De gemeente Dalfsen stimuleert dit met een subsidie (
aanvragen afkoppel subsidie) voor de plekken in de gemeente waar nog geen gescheiden regenwater afvoer is. Ook het zoveel mogelijk natuurlijk inrichten van de tuin helpt hierbij. Dalfsen heeft zich hiervoor aangesloten bij de actie “Steenbreek” (operatiesteenbreek) op deze website vindt u meer informatie over deze actie.
Op de laatste gemeenteavond 21 november j.l. hebben we de presentatie van Reinier van den Berg op de ”Groen Geloven dag” in Zwolle laten zien bijzonder inspirerend! Voor wie het gemist heeft hierbij de link naar de presentatie (
Reinier van den Berg).

We hopen dat u weer geïnspireerd bent door deze informatie.
Groet van de werkgroep GroeneKerk
 
Programma Toerusting Programma Toerusting
Bij de start van het seizoen zijn alle activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen samengevat in het boekje Programma Toerusing 2019-2020.Klik op bovenstaande afbeelding om het boekje te openen
 
Pastoraat van de toekomst Pastoraat van de toekomst

       klik op de afbeelding voor de volledige flyer
 
Oppascentrale 0529 Unites verder! Oppascentrale 0529 Unites verder!


Goed nieuws! De oppascentrale gaat weer van start, in ieder geval door tot juli 2020. Want dan vertrekken we weer naar Roemenië. Dus moet u een avondje weg, maar u heeft niemand om op de kinderen te passen? 0529 Unites biedt de oplossing. De oppassers verschillen in de leeftijd van 15 tot 27 jaar en kunnen goed met kinderen omgaan. De opbrengst van de oppascentrale is natuurlijk geheel bestemd voor Casa Ana.
De oppascentrale is te bereiken door te bellen (0529 - 434 984 of 0529 - 43 50 36), te appen (06 - 20 61 66 83 of 06 - 48 53 76 66) of een mail te sturen naar .

0529 Unites is een groep jongeren uit Dalfsen die aankomende zomer voor de tweede keer ruim een week naar Roemenië gaat om te helpen. Ze noemen zichzelf ‘0529 Unites’, wat zoveel betekent als ‘Dalfsen verbindt’. In Roemenië gaan ze werken bij Casa Ana van oud-dorpsgenoot Jorrit Zelle en zijn vrouw Ellen. Casa Ana is een inloophuis voor zigeunerkinderen en staat in het plaatsje Petelea. Vorig jaar hebben we veel weten te realiseren in en om Casa Ana. Dat willen we volgend jaar vervolgen. Daar is behoorlijk wat geld voor nodig. Door middel van verschillende projecten wil 0529 Unites geld bij elkaar brengen om het doel te realiseren.

Bent u benieuwd naar andere acties en plannen, houd dan de Facebookpagina in de gaten: www.facebook.com/0529unites. Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 
De kerkgroet De kerkgroet


Voor de zondagsbrief - de Kerkgroet - zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- Pastorale wijkberichten (over geboorte, overlijden, huwelijk, ziekenhuisopname e.d.) worden ingestuurd door de voorgangers. Er komt hierover dus alleen iets in de Kerkgroet als de wijkpredikant of pastoraal werker bericht heeft ontvangen en de betreffende persoon/personen akkoord gaan met vermelding in de Kerkgroet.

- Ingestuurde kopij voor 'overige berichten' wordt als regel alleen geplaatst als die betrekking heeft op de week volgend op de betreffende zondag en onze Protestantse Gemeente moet daarbij betrokken zijn. 

Het is niet de bedoeling dat aankondigingen van activiteiten meerdere keren geplaatst worden. 

- Kopij voor 'overige berichten', toelichting op collectes, speciale diensten e.d., mag maximaal 3 regels lang zijn. Het gebeurt nu regelmatig dat veel te lange stukken worden ingestuurd die dan door de opsteller moeten worden ingekort. Er is zeer beperkt plaats, meestal moet alles op 1 kant van een A 4'tje passen.

Een kort bericht - met verwijzing naar meer info in Kerk op Weg - kan dan voldoende zijn. Dus op tijd kopij insturen voor Kerk op Weg is van belang.

- De 'activiteiten voor de komende week' (agenda) worden overgenomen uit de agenda in KoW. Staat daarin iets onjuist of gaat iets niet door, dan dit graag melden aan de Kerkgroet.

- Af en toe kan in speciale gevallen wel eens een uitzondering op de regels worden gemaakt, b.v. in actuele situaties waarvoor niet op tijd kopij voor KoW kon worden ingestuurd.

- De kerkgroet is er gekomen om de - soms grote hoeveelheid - afkondigingen te vervangen, en ook het uitdelen van aparte briefjes voor activiteiten te beperken. 

- Kopij insturen voor donderdag 18.00 uur naar:  

We proberen het aantal benodigde kerkgroeten zo goed mogelijk in te schatten. We vragen van u - indien mogelijk - 1 kerkgroet per 2 personen (uit hetzelfde gezin) in ontvangst te nemen. 

-----------------------------------------------------------------

Onlangs heeft Marrie Vetkamp als opsteller de plaats ingenomen van Iwald Hovenga. Daarmee is het aantal medewerkers weer op peil. Mocht u belangstelling hebben om in de toekomst mee te werken aan de Kerkgroet (opstellers en kopieerders 1 x per 5 weken en bezorgers (bij kerktelefoonluisteraars) in Dalfsen 1x per 8 weken en in Oudleusen 1 maand per 5 maanden), meld u zich dan aan! Bij toekomstige vacatures kunnen we dan direct contact met u opnemen.

Bartha Dankers, Kerkgroet-coördinator, tel. 434437
e-mail: 

 
Beamerteam Beamerteam

Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam:

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.

Lijkt het jou ook leuk om hierbij te helpen? Doe dan een mailtje naar mij dan zet ik je ook op de lijst.
Hermy Bredewold
 
Meer activiteiten Meer activiteiten

Activiteitenkalender

Jeugdactiviteiten