Online vieringen PG Dalfsen Online vieringen PG Dalfsen

Vanuit de Grote Kerk, Stille Week en Pasen
Te beluisteren via Kerkomroep
Nadien te bekijken en te beluisteren via Youtube

Witte Donderdag 9 april 19.00 uur
Voorgangers: Ds. Anco Tol en ds. Hans Schipper
Organist/pianist: Gerrit Hoving
Liturgie van deze viering

Goede Vrijdag 10 april 19.00 uur
Voorganger: ds. Tabitha Keuning
Organist/pianist: Gerrit Hoving
Liturgie van deze viering

Stille Zaterdag 11 april 21.30  uur
Voorgangers: Pastores team
Organist/pianist: Gerrit Hoving
Liturgie van deze viering

Pasen 12 april 10.00 uur
Voorganger: Ds. Hans Schipper
Organist/pianist: Gerrit Hoving
Trompettisten: Ad en Cornel Snijder
Liturgie van deze viering


Eerdere viering(en) via ons Youtube kanaalPalmzondag 5 april 10.00 uur
Voorganger: Ds. Tabitha Keuning
Organist/pianist: Wim van Lenthe
Liturgie van deze viering

==

Gebedsketting
We leven als gemeente in spannende tijden. Voor oud en jong is het zoeken hoe alles een plekje te geven en hoe met alles om te gaan. Ook meeleven gaat niet meer als vanouds. Je wilt iemand een hart onder de riem steken, maar wat kan en wat mag? Bidden mag altijd. Een gebed kan uitdrukking zijn van vertrouwen, dat er een God is die omziet naar zijn mensen.Als wij bidden, vragen  wij God of hij bij mensen wil zijn, hen wil beschermen en behoeden of dat Hij met zijn kracht en liefde mensen wil steunen. We kunnen bidden voor oudere en kwetsbare mensen om ons heen, voor de zieken, voor de mensen die in de zorg werken, voor onze familie, vrienden en vriendinnen die we nu misschien even moeten missen. Ook kunnen we bidden voor onszelf, als we het moeilijk hebben of ons zorgen maken. Als pastores willen we jong en oud vragen om met elkaar een gebedsketting te maken. We vragen een ieder zijn haar gebed te mailen naar .

Een gebed voor iemand die ziek is om wie/wat jij je zorgen maakt. We zullen deze gebeden afdrukken op gekleurd papier, er stroken van maken en als rondjes aan elkaar vast nieten, zodat er door de tijd heen een lange kleurige gebedsketting ontstaat. De ketting zullen we in de kerk ophangen. Als de kerkdeuren na verloop van tijd dan weer open zullen gaan hangt er een feestelijke slinger. Tot die tijd zullen we met een zekere regelmaat een foto plaatsen op de website (waarbij de tekst van de gebeden niet zichtbaar zal zijn). Dat die ketting ons mag doen beseffen dat er een God is die naar ons luistert.
lees meer »
 
Liturgieën kerkdiensten Liturgieën kerkdiensten

 

 
Grote Kerk / Kerk Oudleusen / De Overkant    

De liturgieën van de diensten zijn (indien aanwezig) te vinden onder Kerkdiensten onder meer details bij de betreffende dienst.

Liturgieën online-vieringen vanuit de Grote kerk

Online-viering Witte Donderdag 9 april 19.00 uur

Online-viering Goede Vrijdag 10 april 19.00 uur
 
PG Dalfsen op sociale media PG Dalfsen op sociale media
U kunt ons ook vinden op Facebook en Youtube
 
   
 
Uitbreiding Kerk Oudleusen Uitbreiding Kerk Oudleusen


De eerste foto's van de uitbreiding van de Kerk in Oudleusen 8 april. Foto's: Jan Harm Ramaker
 
Dominee Schipper en Lotje over Palmpasen Dominee Schipper en Lotje over Palmpasen


Dominee Hans en Lotje met wekelijk een verhaal voor de kinderen.
Lotje (aflevering 3) Palmpasen
 
Paas-challenge 12+ Paas-challenge 12+
lees meer »
 
Viertafel voor thuis in de Goede Week Viertafel voor thuis in de Goede Week
Iedereen is min of meer gedwongen om thuis te zijn. Hoe belangrijk is het dan dat je het daar goed hebt. De sfeer in huis is meer dan anders iets waar aandacht voor is. Er wordt bijvoorbeeld meer dan anders tijd aan eten besteedt. Ook het vieren kan hierbij extra aandacht krijgen, te meer omdat het vieren in de kerk bijvoorbeeld niet meer kan. We bieden daarom nu de suggestie om in de Goede Week thuis een Viertafel te maken waarbij het thema vorm krijgt door betekenisvolle dingen bij elkaar te zetten op een schaal. Het wordt bij wijze van spreken een  inspiratieplek, een huisaltaar of aandachthoek. Een Viertafel past in ieder huishouden. Eenpersoons of tweepersoons, met of zonder kinderen. Als je de tafel met kinderen maakt heb je eenvoudig instrument in handen om samen te praten over datgene wat je bezighoudt, over je gevoelens en dat van het kind.
De laatste week van de Goede Week genoemd (ook wel de Stille Week genoemd), is een tijd waarin  het lijden en sterven van Jezus centraal staat. Iedere dag van de stille week verandert er iets op de Viertafel.Basis
Om te beginnen neem je een schaal die je vult met zand. Het zand verbeeldt de woestijn die symbool staat voor het feit dat je op jezelf bent aangewezen én dat je tot jezelf kunt komen. De woestijn is van oudsher de plek waar mensen naar toe gaan om tot inkeer en bezinning te komen. Je maakt ruimte voor God. Nu maak je voor jezelf een plek om tot rust en tot bezinning te komen. Zet een kaarsje, dat symbool mag zijn voor jouw gebed (voor bijvoorbeeld een betere wereld),  in het zand en leg er een kale tak en wat stenen bij. De kale tak en de stenen versterken het karakter van de woestijn.
lees meer »
 
Paasgroetenactie ZWO Paasgroetenactie ZWO
De ZWO commissie heeft de kaarten van de Paasgroetenactie geschreven namens de Protestantse gemeente Dalfsen.
Er is door de ZWO € 1000,-  overgemaakt aan KiA voor noodhulp aan gestrande vluchtelingen op Lesbos i.v.m. de corona-pandemie.
 
Voor de kinderen thuis Voor de kinderen thuis
Eigen bladzijde voor de kinderen thuis
 
Jaargroepen Jaargroepen
The Base Online voor de Jaargroepen

 
Collecte diaconie "Kerk in Actie" Collecte diaconie "Kerk in Actie"


Klik op het bootje voor alle informatie en nog nog een leuke link voor kinderen: https://youtu.be/fXPnk1UgfQw
 
Kerkelijke aanpassingen i.v.m. maatregelen coronavirus - Kerkelijke aanpassingen i.v.m. maatregelen coronavirus -

Beste gemeenteleden,

Nu de overheid de maatregelen t.a.v. het coronavirus heeft verscherpt, hebben wij ook de onze aangepast. Deze houden het volgende in.

Communicatie
Communicatie is het sleutelwoord. Alles staat of valt met communicatie. Deze moet duidelijk zijn.

De afspraak is gemaakt hiervoor één adres te gebruiken.
Dit is het adres van de scriba:   en het telefoonnummer is 0529 435186.
Hier kunnen mogelijke vragen worden gesteld en indien nodig suggesties over het één of ander worden doorgegeven.

lees meer »
 
-De liturgie gaat door- Vieringen op televisie -De liturgie gaat door- Vieringen op televisie

Wekelijkse meditaties ds. René de Reuver op televisie
De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

Zondagmorgen gaat het in de viering over de intocht in Jeruzalem. Jezus zit op een lastdier, een ezel, en draagt de last van mensen. De Koning die de last van mensen draagt!
 
Bemoediging Bemoediging
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunnen we niet meer samenkomen in kerkdiensten, vieringen en andere ontmoetingen. Maar je kunt God ook thuis zoeken. Zo zou het kunnen:
 
  • Je kunt een kaars aansteken
  • Stil worden
  • Lees een Bijbeltekst uit een leesrooster(b.v. die op de achterkant van de Kerk op Weg staat).
  • Wees stil
  • Gebed:
Goede God,
Uw Naam is: ‘Ik zal er zijn’
Het zijn vreemde tijden.
Bij U zoeken wij houvast en hulp
Wij brengen voor U ons onbestemde onwezenlijke gevoel over wat er boven ons hoofd hangt ……
Wij bidden voor wie kwetsbaar is, wie bang is om ziek te worden, om iemand te verliezen……
Wij bidden voor wie ziek zijn, vechten voor hun leven……
Wij bidden voor artsen, verpleegkundig personeel en iedereen die betrokken is bij de logistieke operaties om het virus tegen te gaan.
Geef hun de moed om door te gaan, bescherm hen Heer,
opdat zij door kunnen gaan anderen te helpen.
Wij bidden voor wie getroffen zijn door de maatregelen tegen de ziekte
onzeker over hun baan of hun bedrijf.
Wij bidden voor de vluchtelingen op de Griekse eilanden of waar ook ter wereld
Wij brengen heel deze wereld voor U
ook situaties die niets met corona te maken hebben maar wel zorg wekken……
Wij brengen onszelf voor U.
Geef ons wijsheid, fijngevoeligheid, geduld.
Bidden we voor vertrouwen, onderlinge bemoediging en solidariteit
Onze Vader……………….
Amen.
 
  • Zegenbede:
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat u van mij verlangt
O God zegen mij alle dagenlang 

Namens het pastoresteam,
Hans Schipper
 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
Oud ijzer actie op zaterdag 28 maart en 4 april AFGELAST Oud ijzer actie op zaterdag 28 maart en 4 april AFGELAST

 
 
In verband met de Corona maatregelen is de oud ijzer actie op zaterdag 28 maart en zaterdag 4 april afgelast.
Te zijner tijd zal worden gezocht naar een nieuwe datum.
lees meer »
 
Vacature kerkrentmeester Vacature kerkrentmeester

    
        VACATURE

            IN HET

College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Dalfsen

Wie komt ons college versterken?

Lees hier de volledige vacatureteskst
 
Pastoraat van de toekomst Pastoraat van de toekomst

       klik op de afbeelding voor de volledige flyer
 
Beamerteam Beamerteam

Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam:

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.

Lijkt het jou ook leuk om hierbij te helpen? Doe dan een mailtje naar mij dan zet ik je ook op de lijst.
Hermy Bredewold