Online vieringen Online vieringen
Aankomende viering
Zondag 5 juli 10.00 uur
Sing-in uitgezonden vanuit de Grote Kerk. Thema: Hou vol!
Presentatie: Henriëtta Kuipers. M.m.v. Floris Meerveld (piano), Jan Kramer (gitaar), Edwin Vetkamp (basgitaar), Nanette Jansen (zang) en Esmée de Jong (zang). 
Er is ook een moment om een verzoeknummer door te geven. Zie keuzeblad.

Liturgie Sing-in 5 juli

Keuzeblad verzoeknummers Sing-in 5 juli

Kleurplaat Hou vol!

 
U kunt de vieringen op 3 manieren volgen:

1. Rechtstreeks of achteraf beluisteren via Kerkomroep


2. Rechtstreeks met beeld en geluid via Kerkdienstgemist3. Achteraf met beeld en geluid via Kerkdienstgemist


Liturgieën
Liturgie viering 28 juni Overstapviering
Liturgie viering 21 juni
Liturgie viering 14 juni
Handleiding/ stappenplan Kerkdienstgemist
Klik hier voor een handleiding (stappen 5 t/m 9)

Het volledige stappenplan is ook te downloaden om het te delen met andere gemeenteleden, als hulp om de weg naar de onlinediensten hier te kunnen vinden.

Met dank aan Lydia de Bruijn
 
Digitaal collecteren Digitaal collecteren

Beste gemeenteleden,

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.
Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Aandachtspunten hierbij:
•De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van de Diaconie van PGDalfsen.
•Indien u uw emailadres invult ontvangt u een bevestiging (van SKG) van uw gift.
•Bij Opmerkingen graag het doel van uw gift vermelden.
 
         

Doelen van de collectes voor de komende weken
COLLECTE DOEL
   
5 juli  
Sing-in Stichting Red een Kind (#Maaltijd)
   
12 juli  
Diaconie Voedselbank Dalfsen
   
19 juli  
Diaconie Palliatieve Terminale Ondersteuning Vechtdal
   
26 juli  
Diaconie Dorcas, Dalfsen
   
lees meer »
 
Sociale media Sociale media
U kunt PGDalfsen ook vinden op Facebook en Youtube
 
   
 
Online Sing-in 5 juli Online Sing-in 5 juli


De Sing-in van 5 juli is een livestream uitzending via Kerkdienstgemist en met alleen geluid via Kerkomroep. Het thema is: Hou vol! 
De periode van afstand houden en beperkingen duurt lang en is soms moeilijk vol te houden. Ook mogen we elkaar bemoedigen om ons vertrouwen op God vol te houden. Samen willen we ervan zingen: thuis en met enkele mensen in de kerk. Henriëtta Kuipers zal de Sing-in presenteren.
De band die de samenzang begeleidt bestaat uit: Floris Meerveld (piano en zang), Jan Kramer (gitaar en zang), Edwin Vetkamp (basgitaar), Esmée de Jong (zang), Henriëtta (zang) en Nanette Jansen (zang).

De kinderen kunnen in elk geval Weet je dat de Vader je kent en Maak een vrolijk geluid voor de Heer meezingen. Bovendien is er voor hen een kleurplaat Hou vol! te downloaden zodat ze kunnen kleuren tijdens de overige liederen.

Een mooi moment in elke Sing-in is de gelegenheid om een verzoeknummer op te geven. Dat zal ook in deze Sing-in mogelijk zijn. Tijdens de collecte kan men een Whats app berichtje sturen naar het telefoonnummer dat in de dienst zal worden genoemd.

Op www.pgdalfsen.nl tref je ook de liturgie aan met het keuzeblad voor de verzoeknummers. Mensen die de Kerkgroet ontvangen krijgen een en ander op de mail toegezonden. En het is de bedoeling dat de liedteksten meelopen over het beeld.

De Sing-in begint om 10.00 uur; vanaf 9.50 kan men inschakelen. Vóór 10.00 uur beginnen we met het lied Jezus Overwinnaar. We hopen dat iedereen thuis wil meezingen of in een grote tuin met een paar bekenden, zodat we zingend ons geloof mogen delen en blijdschap mogen ervaren vanwege God, die ons zijn liefde geeft. 

Meer info: 0529-434203
 
Overstapviering Oudleusen Overstapviering Oudleusen


Overstapviering zondagmiddag 28 juni in Oudleusen.
Klik op de afbeelding om deze viering te bekijken.
 
Dominee Hans en Lotje Dominee Hans en LotjeDominee Hans Schipper en Lotje met wekelijk een verhaal voor de kinderen.

Lotje houdt vol
 
Een tevreden stoker is geen onruststoker Een tevreden stoker is geen onruststoker

Soms moet je als bestuurders slogans bedenken om jouw bericht onder de aandacht van veel mensen te brengen.
Dat is deze keer ook nodig. Daarom hebben wij een bestaande slogan een beetje verbouwd. Het CVK zit binnenkort (1 september 2020) namelijk verlegen om iemand die de verwarming van de grote kerk kan en wil bedienen. Dat is een functie die je geheel thuis met behulp van je computer kunt doen. De verwarming wordt namelijk geregeld door een programma dat standaard ingesteld is en loopt dus vanzelf.  
Waarom dan een stoker?  
Soms zijn er diensten, begrafenissen, trouwerijen, concerten die niet van te voren in geprogrammeerd zijn. Dan moet de stoker even zijn computer opstarten, inloggen en een stookperiode extra ingeven. Simpel en weinig tijdrovend maar het moet wel gebeuren.
Van Ab Altena die dit werk heel veel jaren gedaan heeft hebben wij een duidelijke gebruiksaanwijzing gekregen en hij is ook altijd bereid eventuele vragen te beantwoorden.
Als je denkt: “Dat zou ik wel kunnen en dat zou ik wel voor mijn kerk willen doen”, neem dan eens contact met ons op. Dat kan met:

Bram Beverwijk. 
Tel. 0651544082 
E-mail brambeverwijk@ziggo.nl
 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
Extra opening Grote Kerk en kerk Oudleusen Extra opening Grote Kerk en kerk Oudleusen


Voorlopig blijven de Grote Kerk en de kerk in Oudleusen één keer in de week open voor een ontmoeting met een van de pastores. Dit is dan een ontmoeting met een gemeentelid en de predikant/ kerkelijk werker.
Op woensdagavonden t/m 9 september zijn de kerken open van 19.00 uur tot 20.00 uur. Evenuuele vervolgdata worden hier op de website vermeld.
Ook kan er op deze manier een mogelijkheid geboden worden om een kaarsje op te steken, andere gemeenteleden te ontmoeten of gewoon even stil weer in de kerk aanwezig te zijn.
De kosters zullen er op toezien dat de RIVM voorschriften in acht worden genomen.
U bent dus welkom van 19.00 tot 20.00 uur.
(Vanzelfsprekend zullen er geen grote aantallen personen kunnen worden ontvangen)

 
Kerkgroet Kerkgroet


Er is besloten dat er weer wekelijks een Kerkgroet zal verschijnen. Hieraan zal de liturgie van de zondagse kerkdienst worden toegevoegd. De verspreiding zal als volgt plaatsvinden.

1. Er wordt naar gestreefd Kerkgroet en liturgie zoveel mogelijk digitaal te verspreiden. Daarom zal deze de eerste keer worden gemaild naar de mailadressen van de abonnees van Kerk op Weg waarover het kerkelijk bureau beschikt. In de begeleidende mail zal gevraagd worden of het goed is dat het mailadres gebruikt wordt om de Kerkgroet en liturgie toe te sturen. Wanneer iemand dit niet wil, kan men dit kenbaar maken aan het kerkelijk bureau.

2. Voor de gemeenteleden bij wie tot voor kort Kerkgroet en liturgie werden bezorgd, verandert er in principe niets. Natuurlijk mogen ook zij wanneer zij hierover beschikken (graag zelfs), hun mailadres doorgeven aan het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau_pgdalfsen@hetnet.nl Dan ontvangen zij Kerkgroet en liturgie digitaal.

3. Abonnees van Kerk op Weg van wie wij geen mailadres hebben en die wel belangstelling hebben voor de Kerkgroet en liturgie kunnen hun mailadres doorgeven aan het kerkelijk bureau. Wij willen het liefst zo weinig mogelijk papieren afdrukken maken (GroeneKerk).

Wij hopen met het uitgeven van de Kerkgroet aan de wens van verschillende gemeenteleden te hebben voldaan.

 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
Van 19 juni tot en met 5 juli heb ik vakantie.
Voor vragen kunt u mij vanaf 6 juli weer, telefonisch of via de mail, bereiken.

Hennie Zwep, medewerker kerkelijk bureau
 
Kerkelijke aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen Kerkelijke aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen

Kerkdiensten
Iedere zondagochtend om 10.00 uur kunt u de kerkdienst vanuit de Grote Kerk in Dalfsen via kerkdienstgemist.nl live meevieren. Normaal gesproken begint in de maand mei de kerkdienst om 9.30 uur, maar er is voor gekozen het tijdstip van 10.00 uur aan te houden.

De Protestantse kerk Nederland verzorgt in samenwerking met de EO een korte viering op de zondagochtend om 9.20 uur.
 
Pastorale zorg
Het pastoresteam heeft uitvoerig overleg gehad en laat u het volgende weten.
-De contactmomenten moeten beperkt worden tot de meest noodzakelijke.
-De leden van het pastoresteam mogen Rosengaerde en ziekenhuizen niet meer binnen. De geestelijke verzorging bezoekt momenteel ook niet (meer).
-Wanneer er behoefte is aan een gesprek dan is er altijd de mogelijkheid dit te voeren via de telefoon of te corresponderen via de mail. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.

Het moderamen
Het moderamen vergadert iedere dinsdag om 19.00 uur via het scherm oftewel een ieder vanuit huis achter laptop of telefoon. Alle vragen die binnenkomen worden dan behandeld.

Begrafenissen/uitvaarten
Het is heel verdrietig maar helaas waar. U hebt er de afgelopen tijd veel over kunnen horen en lezen. Het bestuursteam coronavirus heeft dringende adviezen gegeven over hoeveel mensen er en ook wie er op een uitvaart aanwezig mogen zijn. Ook hier moeten wij ons aan houden.
Aangezien onze gebouwen zijn gesloten zal er voor een eventuele begrafenis/uitvaart altijd eerst contact opgenomen moeten worden met één van de leden van het pastoresteam. Hij of zij zal de kosters en/of de beheerder van de Overkant hierover inlichten. In overleg met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Frans van Cuijk, wordt besloten hoe de uitvaartplechtigheid gehouden zou kunnen en mogen worden. De uitvaartbegeleiders zijn ook op de hoogte.

De Overkant
Met ingang van 2 juni is de Overkant weer open.

Communicatie
Communicatie is het sleutelwoord. Alles staat of valt met communicatie. Deze moet duidelijk zijn.
De afspraak is gemaakt hiervoor één adres te gebruiken. Dit is het adres van de scriba: scriba@pgdalfsen.nl  en het telefoonnummer is 0529 435186.
Hier kunnen mogelijke vragen worden gesteld en indien nodig suggesties over het één of ander worden doorgegeven.

Het is een zeer bijzondere situatie waar wij op dit moment nog steeds in verkeren. Laten wij goed om elkaar blijven denken en hulp bieden waar dit mogelijk is.
Allen veel sterkte en wijsheid gewenst!
 
Banners bij onze kerken Banners bij onze kerken

Bij zowel de Grote Kerk als bij de kerk in Oudleusen is een banner geplaatst. De teksten erop spreken voor zich.
Het is de bedoeling dat de banners na enige tijd omgewisseld gaan worden.

Klik op onderstaande afbeelding voor foto's in het fotoalbum
Foto's: Jan Harm Ramaker
 
Gebedsketting Gebedsketting

We leven als gemeente in spannende tijden. Voor oud en jong is het zoeken hoe alles een plekje te geven en hoe met alles om te gaan. Ook meeleven gaat niet meer als vanouds. Je wilt iemand een hart onder de riem steken, maar wat kan en wat mag? Bidden mag altijd. Een gebed kan uitdrukking zijn van vertrouwen, dat er een God is die omziet naar zijn mensen.Als wij bidden, vragen  wij God of hij bij mensen wil zijn, hen wil beschermen en behoeden of dat Hij met zijn kracht en liefde mensen wil steunen. We kunnen bidden voor oudere en kwetsbare mensen om ons heen, voor de zieken, voor de mensen die in de zorg werken, voor onze familie, vrienden en vriendinnen die we nu misschien even moeten missen. Ook kunnen we bidden voor onszelf, als we het moeilijk hebben of ons zorgen maken. Als pastores willen we jong en oud vragen om met elkaar een gebedsketting te maken.
We vragen een ieder zijn/haar gebed te mailen naar tolkeuning@hetnet.nl.

Een gebed voor iemand die ziek is om wie/wat jij je zorgen maakt. We zullen deze gebeden afdrukken op gekleurd papier, er stroken van maken en als rondjes aan elkaar vast nieten, zodat er door de tijd heen een lange kleurige gebedsketting ontstaat. De ketting zullen we in de kerk ophangen. Als de kerkdeuren na verloop van tijd dan weer open zullen gaan hangt er een feestelijke slinger. Tot die tijd zullen we met een zekere regelmaat een foto plaatsen op de website (waarbij de tekst van de gebeden niet zichtbaar zal zijn). Dat die ketting ons mag doen beseffen dat er een God is die naar ons luistert.
lees meer »
 
De Kerkgroet De Kerkgroet


Kerkgroetmedewerkers gevraagd

Wie wil m.i.v. september op woensdagavond 1 x per 5 weken de Kerkgroet opstellen?
En wie kan op donderdag 1 x per 5 weken voor 17 uur de Kerkgroet kopiëren? Er is dringend behoefte aan deze medewerkers!

Mocht u belangstelling hebben om in de toekomst mee te werken aan de Kerkgroet (opstellers en kopieerders 1 x per 5 weken en bezorgers (bij kerktelefoonluisteraars)  in Dalfsen 1x per 8 weken en in Oudleusen 1 maand per 5 maanden), meldt u zich dan aan! Bij toekomstige vacatures kunnen we dan direct contact met u opnemen.

Bartha Dankers, Kerkgroet-coördinator, tel. 434437
e-mail: dankers-adriaanse@hetnet.nl

 
Voor de kinderen thuis Voor de kinderen thuis
Eigen bladzijde voor de kinderen thuis
 
Jaargroepen Jaargroepen
The Base Online voor de Jaargroepen

 
Bemoediging Bemoediging
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunnen we niet meer samenkomen in kerkdiensten, vieringen en andere ontmoetingen. Maar je kunt God ook thuis zoeken. Zo zou het kunnen:
 
  • Je kunt een kaars aansteken
  • Stil worden
  • Lees een Bijbeltekst uit een leesrooster(b.v. die op de achterkant van de Kerk op Weg staat).
  • Wees stil
  • Gebed:
Goede God,
Uw Naam is: ‘Ik zal er zijn’
Het zijn vreemde tijden.
Bij U zoeken wij houvast en hulp
Wij brengen voor U ons onbestemde onwezenlijke gevoel over wat er boven ons hoofd hangt ……
Wij bidden voor wie kwetsbaar is, wie bang is om ziek te worden, om iemand te verliezen……
Wij bidden voor wie ziek zijn, vechten voor hun leven……
Wij bidden voor artsen, verpleegkundig personeel en iedereen die betrokken is bij de logistieke operaties om het virus tegen te gaan.
Geef hun de moed om door te gaan, bescherm hen Heer,
opdat zij door kunnen gaan anderen te helpen.
Wij bidden voor wie getroffen zijn door de maatregelen tegen de ziekte
onzeker over hun baan of hun bedrijf.
Wij bidden voor de vluchtelingen op de Griekse eilanden of waar ook ter wereld
Wij brengen heel deze wereld voor U
ook situaties die niets met corona te maken hebben maar wel zorg wekken……
Wij brengen onszelf voor U.
Geef ons wijsheid, fijngevoeligheid, geduld.
Bidden we voor vertrouwen, onderlinge bemoediging en solidariteit
Onze Vader……………….
Amen.
 
  • Zegenbede:
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat u van mij verlangt
O God zegen mij alle dagenlang 

Namens het pastoresteam,
Hans Schipper