Welkom op onze website Welkom op onze website

 
Op deze website van de Protestantse Gemeente te Dalfsen vindt u vooral informatie over komende activiteiten en praktische informatie over de organisatie van de gemeente, de commissies en werkgroepen en contactpersonen waar u terecht kunt met uw vragen of suggesties.
 

 
Liturgieën kerkdiensten Liturgieën kerkdiensten
Voor internetluisteraars van kerkdiensten worden de liturgieën op de website geplaatst. 
De liturgieën van de diensten in de Grote Kerk en Oudleusen zijn (indien aanwezig) te vinden onder Kerkdiensten onder meer details bij de betreffende dienst.

 
Gebouwen Gebouwen

Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22

 
PG Dalfsen op Facebook PG Dalfsen op Facebook

 
‘Chagall, de schilder en de liefde’ ‘Chagall, de schilder en de liefde’


 Op zondagavond 22 april 2018 verzorgen ze in de Grote kerk de vertelling ‘Chagall, de schilder en de liefde’ door Nederland. Het is een muzikale raamvertelling over het leven (en de liefdes) van Marc Chagall. (7 juli 1887 – 28 maart 1985), Frans schilder, beeldhouwer, glazenier, lithograaf, etser, keramisch kunstenaar en dichter van joods-Russische origine, een uniek talent in de kunstgeschiedenis van de 20ste eeuw.  Rondom één van zijn schilderijen over het Hooglied ontrolt zich het verhaal, dat in woord en zang zijn kleur en kracht krijgt. De tintelende vreugde, verdriet om verlies en scheiding, maar ook de verraste vreugde om op latere leeftijd weer verliefd te zijn, krijgen allemaal hun plek. Verder klinken in het verhaal de Joodse wortels van Chagall: Hooglied, rabbijnse woorden en chassidische legenden. Het is al met al een onvergetelijk verhaal dat sterke indrukken achterlaat.
 
Na deze avond zullen we enkele van Chagalls werken gaan bekijken en met elkaar in gesprek gaan over wat voor associaties deze werken bij ons oproepen. Datum: 22 april Contactpersoon: Voor meer informatie ds. Hans Schipper.
 
 

 
Schaap(en)Herder Schaap(en)Herder


22 april - Kleurrijke dienst i.s.m. gemeenteleden
Een nieuw initiatief in onze gemeente zijn de 'Kleurrijke Diensten'. Deze diensten heten kleurrijk, omdat bij deze diensten steeds weer andere mensen betrokken zijn bij de voorbereiding.
Op zondagochtend 22 april 2018 is er om 10.00 uur in de Grote Kerk de eerste 'Kleurrijke Dienst, deze keer met als thema 'SCHAAP(en)HERDER'. Het verhaal uit Johannes 10: 11-16 komt hierbij aan de orde, het verhaal over de Goede Herder.
Aan deze viering werkt een projectkoor van gemeenteleden mee! Zij begeleiden samenzang en treden voor ons op. Voorganger is Ds. Tabitha Keuning en organist is Gerrit Hoving.
Iedereen is van harte welkom


 
Oranje-concert 26 april Oranje-concert 26 april

Op donderdag 26 april om 20.00 uur is er in de Grote Kerk een Oranje-concert met medewerking van het Groot Mannenkoor Zwolle. De kerk is open om 19.15 uur.
De opbrengst is onder aftrek van kosten t.b.v. instandhouding van de Grote Kerk.
Kaarten € 10,00 p.p., verkrijgbaar 26 april vanaf 19.15 uur in de kerk.

Zie ook www.grootmannenkoorzwolle.nl

 
Sing for the King Sing for the KingZondag 29 april wordt er in de feesttent bij het Gemeentehuis een interkerkelijke Sing-in gehouden: Sing for the KING. Sinds de kroning van koning Willem Alexander in 2013 wordt elk jaar een feestelijke Sing-in gehouden op zondagochtend. Dan wordt er gezongen voor de Koning met een hoofdletter: Jezus, de Heer, met alle mensen van Dalfsen en omstreken die daar belangstelling voor hebben. Het thema is dit jaar ‘Hoop op de Koning’. Mr. Cor Verkade uit Gouda zal een korte boodschap brengen. Cor Verkade is zelfstandig ondernemer en voorzitter van STICHTING de Bijlmerkerk. Hij is betrokken bij het ‘Zorgnet Roemenië’  die hulp biedt aan de armsten in dat land.
De collecte die gehouden wordt zal – na aftrek van de onkosten – daaraan in zijn geheel voor bestemd worden. Zie http://www.zorgnet.eu/  Marion Lutke presenteert de Sing-in. De kinderen mogen bij de kinderliederen naar voren komen. Onder leiding van Wim de Wolf (piano) zal een gelegenheidsband de samenzang begeleiden: Marjolein Dekker, Hèlène Krale, Dorien Jansen, Sharon Buitenhuis, Mirjam Jansen (zang), Jan Kramer (gitaar), Esther Eilander (dwarsfluit), Hans de Jong (viool), Gerriën Groen (basgitaar). 
Sing for the KING begint om 9.30 uur. De tent is open om 9.00 uur. 
Nodig iemand uit en wees van harte welkom! 
 

 
Oppascentrale 0529 ook in 2018 Oppascentrale 0529 ook in 2018

We kregen de vraag of de oppascentrale alleen in december was of ook in 2018. Goed nieuws: de oppascentrale gaat in ieder geval door tot eind juli. Want dan vertrekken we naar Roemenië. Dus moet u een avondje weg, maar u heeft niemand om op de kinderen te passen?  0529 Unites biedt de oplossing. De oppassers verschillen in de leeftijd van 15 tot 27 jaar en kunnen goed met kinderen omgaan. De opbrengst van de oppascentrale is natuurlijk geheel bestemd voor Casa Ana.
 
De oppascentrale is te bereiken door te bellen
(0529 434 984 of 0529 43 50 36),
te appen (06 20 61 66 83 of 06 48 53 76 66)
of een mail te sturen naar .
 
0529 Unites is een groep jongeren uit Dalfsen die aankomende zomer ruim een week naar Roemenië gaat om te helpen. Ze noemen zichzelf ‘0529 Unites’, wat zoveel betekent als ‘Dalfsen verbindt’. In Roemenië gaan ze werken bij Casa Ana van oud-dorpsgenoot Jorrit Zelle en zijn vrouw. Casa Ana is een inloophuis voor zigeunerkinderen en staat in het plaatsje Petelea. Het doel is om het speeltuintje bij Casa Ana op te knappen, één of meerdere speeltoestellen voor de kinderen te maken en te klussen in en om het huis. Daar is behoorlijk wat geld voor nodig. Door middel van verschillende projecten wil 0529 Unites geld bij elkaar brengen om het doel te realiseren.
 
Bent u benieuwd naar andere acties en plannen, houd dan de Facebookpagina in de gaten: www.facebook.com/0529unites. Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

lees meer »
 
Boekenmarkt in de Grote Kerk Boekenmarkt in de Grote Kerk


Op zaterdag 5 mei vindt deze boekenmarkt plaats in de Grote Kerk in Dalfsen. De organisatie is in handen van de Vrienden van de Grote Kerk.
Er is een prachtig aanbod van allerlei soorten boeken: heerlijke spanning en literatuur voor de vakantie en mooi boeken over allerlei onderwerpen.
Keus genoeg om fijn te komen snuffelen.
De Grote Kerk fungeert als kunstpunt tijdens Kunst om Dalfsen in het weekend van 5 en 6 mei. Annemarie van der Kolk uit Dalfsen exposeert in dit weekend met fraaie beelden in de kerk.

De boekenmarkt vindt uitsluitend op zaterdag 5 mei plaats van 10.00 tot 17.00 uur. 

Wij rekenen op uw bezoek.

De opbrengst komt ten goede aan het restauratiefonds van de Grote Kerk.
 

 
Programma Toerusting Programma Toerusting

Bij de start van het seizoen heeft de commissie ‘Toerusting’ alle activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen samengevat in het boekje
‘Programma Toerusting 2017-2018’.
Hierin zijn alle activiteiten opgenomen die bekend waren. U bent welkom bij elke activiteit of kring. We hopen dat zij bijdragen aan onderlinge ontmoeting binnen onze Protestantse Gemeente, zowel met God als met elkaar. Tijdens het seizoen ontstaan altijd nieuwe ideeën voor activiteiten. Kijk daarom voor actuele informatie hierover in ons kerkblad ‘Kerk op Weg’ en op deze website.
Op Facebook zijn we te vinden onder: www.facebook.com/pgdalfsen.
 
Bij elke activiteit of kring staat een contactpersoon vermeld. Bij deze persoon kunt u terecht met uw vragen en kunt u zich (als dit nodig is) aanmelden voor de kring of activiteit. Het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersonen kunt u vinden in de lijst achterin dit boekje.

Namens de commissie ‘Toerusting”,
Bertus van den BrinkKlik op bovenstaande afbeelding om het boekje te openen

 
De Kerkgroet De Kerkgroet

Vanaf 2006 verschijnt in onze kerkelijke gemeente de Kerkgroet die elke zondag wordt uitgereikt aan de kerkgangers en vrijdags of zaterdags wordt bezorgd bij de kerktelefoonluisteraars.
De kerkgroet is er gekomen om de - soms grote hoeveelheid - afkondigingen te vervangen, en ook omhet uitdelen van aparte briefjes voor activiteiten te beperken.

De volgende punten willen we nog eens onder de aandacht brengen:
- Pastorale wijkberichten (over geboorte, overlijden, huwelijk, ziekenhuisopname e.d.) worden ingestuurd door de voorgangers. Er komt hierover dus alleen iets in de Kerkgroet als de wijkpredikant of pastoraal werker bericht heeft ontvangen.
- Ingestuurde kopij voor 'overige berichten' wordt als regel alleen geplaatst als die betrekking heeft op de week volgend op de betreffende zondag en onze Protestantse Gemeente moet daarbij betrokken zijn. Het is niet de bedoeling dat aankondigingen van activiteiten meerdere keren geplaatst worden. 
- Kopij voor deze rubriek, en ook die voor toelichting op collectes, speciale diensten e.d., mag zo'n 3 regels lang zijn i.v.m. beperkte ruimte. Eventueel verwijzen naar meer info in Kerk op Weg.
-De 'activiteiten voor de komende week' wordenovergenomen uit de agenda in KoW. Staat daarin iets onjuist, gaat iets niet door of staat er juist iets nog niet in, dan dit graag melden aan de Kerkgroet.
- Af en toe kan in speciale gevallen wel eens een uitzondering op de regels worden gemaakt, b.v. in actuele situaties waarvoor niet op tijd kopij voor KoW kon worden ingestuurd.
 
We proberen het aantal benodigde kerkgroeten zo goed mogelijk in te schatten. We vragen van u - indienmogelijk - 1 kerkgroet per 2 personen (uit hetzelfde gezin) in ontvangst te nemen. 

Voor wie niet in de kerk kon zijn, ligt er in De Overkant op de plank bij de voordeur na de zondag altijd een aantal exemplaren. 

Oproep kerkgroetmedewerkers
Wie zou ons Kerkgroetteam willen versterken? We willen het aantal medewerkerk(st)ers graag blijvend op peil houden. 
-opstellers 1 x per 5 weken, beschikbaar op donderdagavond, 
-kopieerders 1 x per 5 weken, beschikbaar vrijdag overdag, 
-bezorgers in Dalfsen 1 x per 7 weken en bezorgers in Oudleusen 1 maand per 5 maanden, beschikbaar op vrijdag na 17 uur of zaterdag voor 12 uur.  
Voor opstellers en kopieerders is kunnen werken met de computer een voorwaarde.

U kunt zich aanmelden bii
Bartha Dankers, kerkgroet-coördinator, tel. 434437
e-mail: 

 
Beamerteam Beamerteam


Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij Scherm wordt gebruikt:

Jan Jaap Hummel
Telefoon: 06-19878717
Mail

Tom Boshoven
Telefoon: 06-82003946
Mail

Willemijn Boshoven
Telefoon: 06-10998451
Mail

Groepsmail beamerteam:

Lijkt het jouw ook leuk om hierbij te helpen? Doe dan een mailtje naar mij dan zet ik je ook op de lijst.
Hermy Bredewold

 
Meer activiteiten Meer activiteiten

Klik hier voor de activiteitenkalender