Wist u dat Wist u dat


“GroeneKerk PG Dalfsen”
We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat
Wist u dat de GroeneKerk Dalfsen op zoek is naar een snipper grond om een sociale moestuin aan te leggen. Het idee is door samen te werken in een moestuin, inwoners elkaar op een laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten. Een plek waar je groenten en fruit zonder kunstmest en zonder chemische bestrijdingsmiddelen kunt verbouwen voor eigen gebruik en voor de voedselbank. Om dit te realiseren hebben we de vraag: wie weet een stukje grond geschikt voor het verbouwen van groente, fruit, aanleg van een voedselbos? 
Meer informatie: Mans Boelens 466644
terug