Pastoraat Pastoraat

Wijkteams

De belangrijkste taak van de wijkteams is de invulling van pastoraat; voor het omzien naar elkaar. Het bezoekwerk in de wijken speelt hierbij een belangrijke rol. 
In onze gemeente hebben we twee wijkteams. De wijkteams Noord en Zuid bestrijken elk een geografisch deel van Dalfsen en Oudleusen.

 

Geboorte/doop
Is uw gezin verblijd met de geboorte van een kind, dan wordt het zeer op prijs gesteld dat u een kaartje stuurt naar uw wijkpastor. De eerste zondag van de oneven maanden is aangewezen als 'Doopzondag'.
 

Huwelijk
Als u bezig bent met de voorbereidingen voor de huwelijksdag, is het goed tijdig contact op te nemen met de wijkpastor en de koster om datum en tijd af te spreken.
Als datum, tijd en predikant bekend zijn, geeft u dit door aan het kerkelijk bureau.
 

Ziekenhuisopname
Bij opname in een ziekenhuis en bij ontslag uit een ziekenhuis wordt u gevraagd tijdig bericht door te geven aan de wijkpastor. Wanneer u het zelf niet kunt, kan een familielid dit voor u doen. Het kan ook via het wijkteam doorgegeven worden.
Op de wekelijkse Kerkgroet worden de zieken vermeld onder de wijkberichten. In de regel zal de wijkpastor u een bezoek brengen, thuis en/of in het ziekenhuis.
 

Overlijden
Bij een overlijden wordt u verzocht uw wijkpastor zo snel mogelijk in te lichten. Hij of zij zal naar u toekomen om u, in die moeilijke dagen, zoveel mogelijk tot steun te zijn en samen met u de uitvaartdienst voor te bereiden.

terug