Protocol en gebruiksplannen Protocol en gebruiksplannen

Het protocol van onze Protestantse Gemeente te Dalfsen kunt u hier op onze website vinden. De gebruiksplannen zijn inmiddels door de kerkenraad vastgesteld. Degenen die volgens het plan moeten handelen, ontvangen hiervan een exemplaar. Een verkorte versie die ook in onze kerken is opgehangen, vindt u voor de Grote Kerk hier en voor de kerk in Oudleusen hier.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze coronacoördinator, mevrouw Ali Kamphuis. Zij ziet toe op de uitvoering van het protocol en de gebruiksplannen en is het aanspreekpunt. Haar mailadres is aj.kamphuis@home.nl  De kerkenraad is en blijft eindverantwoordelijk.
terug