GroeneKerk Dalfsen

GroeneKerk Dalfsen

Het doel van de GroeneKerk Dalfsen is om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen en niet de mens centraal te blijven stellen maar Gods liefde voor heel de schepping. Wij willen onze kerkgemeenschap aanzetten tot duurzaamheid. Dat doen wij door allerlei acties op te pakken en bewustwording te creëren.

We laten ons daarbij inspireren door GroeneKerken een initiatief van Kerk in Actie en Tear.
Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visie document ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear heeft een holistische kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.
Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. 


Werkgroepleden: Mans Boelens, Geert Christerus, Ali Kamphuis, Jan Nijman, Hans Schipper
 
Wat is er al gedaan In ontwikkeling
We drinken Fair Trade koffie in de kerk en in de Overkant Kerkblad digitaal aanbieden om papierverbruik te verminderen
De wegwerpbekers worden niet meer gebruikt bij het koffiedrinken na de dienst Kerkgroet digitaal aanbieden.
Er zijn ledlampen geplaatst in de kerk Avond met spreker organiseren over ontspullen/consuminderen
Op de Overkant liggen zonnepanelen en de opbrengst staat op het scherm Zoeken of er tiny forest mogelijk is op diaconale gronden
Maandelijkse ‘wist u datje’ publiceren om bewustwording te creëren. Hemelwater-opslag mogelijkheden onderzoeken in zowel Dalfsen als Oudleusen
  Zonnepanelen op woning beheerder Overkant
   


 
 
Wist u dat Wist u dat

We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat
…….wij vanuit het kerkelijk bureau voor de Solidariteitskas en Kerk op Weg in maart en mei ruim 3500 acceptgiro’s versturen. In sommige gevallen moet er in het najaar ook nog een herinnering worden verstuurd. Dit moet toch milieuvriendelijker ( en goedkoper ) kunnen.
Stuur een mail naar kb@pgdalfsen.nl om een machtigingsformulier aan te vragen.
 
 
Wist u dat Wist u dat

... hoe meer vaste planten er in de tuin staan, hoe aantrekkelijker die wordt voor insecten en vogels. Het voorjaar is de tijd om nieuwe planten in de grond te zetten. Een goede tijd om na te denken hoe de tuin er uit kan zien: van tegels tot een bloeiend geheel en alles daartussen.
Wat een bemoediging dat de natuur weer helemaal tot bloei komt. Ook al zitten we nu veel binnen: we hoeven maar uit het raam te kijken en we zien de bloesem en het verse groen bewegen in de wind. Heeft u zaadjes in de (moes)tuin geplant en geeft u regelmatig (regen)water? Dan ziet u ze al snel ontkiemen. Het herinnert ons eraan dat God voor de aarde blijft zorgen en met Zijn schepping door wil. Het is toch heerlijk om daarvan te genieten en hoop uit te putten?