GroeneKerk Dalfsen

GroeneKerk Dalfsen

Het doel van de GroeneKerk Dalfsen is om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen en niet de mens centraal te blijven stellen maar Gods liefde voor heel de schepping. Wij willen onze kerkgemeenschap aanzetten tot duurzaamheid. Dat doen wij door allerlei acties op te pakken en bewustwording te creëren.

We laten ons daarbij inspireren door GroeneKerken een initiatief van Kerk in Actie en Tear.
Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visie document ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear heeft een holistische kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.
Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. 


Werkgroepleden: Mans Boelens, Geert Christerus, Ali Kamphuis, Jan Nijman, Hans Schipper
 
Wat is er al gedaan In ontwikkeling
We drinken Fair Trade koffie in de kerk en in de Overkant Kerkblad digitaal aanbieden om papierverbruik te verminderen
De wegwerpbekers worden niet meer gebruikt bij het koffiedrinken na de dienst Kerkgroet digitaal aanbieden.
Er zijn ledlampen geplaatst in de kerk Avond met spreker organiseren over ontspullen/consuminderen
Op de Overkant liggen zonnepanelen en de opbrengst staat op het scherm Zoeken of er tiny forest mogelijk is op diaconale gronden
Maandelijkse ‘wist u datje’ publiceren om bewustwording te creëren. Hemelwater-opslag mogelijkheden onderzoeken in zowel Dalfsen als Oudleusen
  Zonnepanelen op woning beheerder Overkant
   


 
 
Wist u dat Wist u dat

Weer een “wist u datje” van de Werkgroep GroeneKerk.
We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.

Als gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven, ondanks dat we in een groen dorp wonen, kunnen we het nog mooier en prettiger voor ons allemaal maken, door meer groen bijvoorbeeld,  bomen, struiken en planten hebben een koelende werking door verdamping via bladeren.
Eén boom heeft op een zonnige dag een koelvermogen van 20-30 kW, dat komt overeen met ongeveer 10 airco’s.
Groen op het dak verlaagt de temperatuur in huis met 3 tot 4˚C. Bomen geven bovendien schaduw: onder een boom is het op een hete dag zo’n 10 tot 15˚C koeler. Ook absorbeert groen weinig warmte in tegenstelling tot verhard oppervlak.

We hopen dat u weer geïnspireerd bent door deze informatie.
Groet van de werkgroep GroeneKerk.
 
 
Wist u dat Wist u dat

…….wij vanuit het kerkelijk bureau voor de Solidariteitskas en Kerk op Weg in maart en mei ruim 3500 acceptgiro’s versturen. In sommige gevallen moet er in het najaar ook nog een herinnering worden verstuurd. Dit moet toch milieuvriendelijker ( en goedkoper ) kunnen.
Stuur een mail naar kb@pgdalfsen.nl om een machtigingsformulier aan te vragen.