Collectes


Collectes 1 oktober 2023

Grote Kerk Dalfsen
1e collecte: Diaconie, SamSam (*)
2e collecte: PKN: Kerk en Israël

Kerk Oudleusen
1e collecte: Diaconie, SamSam (*)
2e collecte: PKN: Kerk en Israël

Toelichting bij de collectes:
(*) Toelichting bij collecte: Naaiatelier SamSam is opgezet om vluchtelingen met een verblijfsstatus, maar ook Dalfsenaren, uit hun isolement te halen en verschillende culturen bij elkaar te brengen. Ze werken met gekregen stoffen/stalen/leerresten en maken daar artikelen van die verkocht worden in de Wereldwinkel in Dalfsen.
Giften overmaken kan o.a. op IBAN nr. NL66 RABO 0312 8068 92 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente te Dalfsen o.v.v. SamSam.

Voor digitaal doneren kunt u gebruik maken van de Scipio app.
 

Digitaal collecteren met de Scipio App

We hebben de Scipio app aangeschaft, deze app heeft veel mogelijkheden maar wordt in eerste instantie ingezet voor de collecten.

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk?
Alle personen waarvan het mailadres bekend is ontvangen een mail van Scipio App. Hierin staat waarmee u zich kunt registreren (dit is het mailadres waarop u mail ontvangt van het kerkelijk bureau) en wordt via een video uitgelegd hoe de app gedownload kan worden.
De app is te downloaden voor zowel Andoid als Apple iOS

Is de app geïnstalleerd dan ziet u links in het scherm verschillende categorieën.

Onderstaand een uitleg voor “Collecten & financiële acties”
Kies “Collecten & financiële acties”.
Rechts boven staat in een groene balk uw huidig tegoed, door “opwaarderen” aan te klikken kunt een tegoed aanschaffen. Dit is vergelijkbaar met collectebonnen. Het tegoed wordt via een automatische incasso rond de 10e van de eerstvolgende maand van uw bankrekening afgeschreven.  Vooraf ingesteld staat  € 50,00, wilt u een ander bedrag opwaarderen, dan kunt u dit aanpassen. We werken met een automatische incasso zodat het hele bedrag aan het doel wordt besteed, dus geen bankkosten voor kerk en diaconie.

Als u vanuit uw tegoed transacties heeft gedaan en wilt u deze inzien, klik dan de lichtblauwe balk “Bekijk transacties” aan.

Vanuit uw tegoed kunt u onder “Lopende collectes” één of meerdere doelen aanklikken en hieraan doneren.  De collectedoelen zijn een hele week, t.w. van donderdag tot donderdag beschikbaar.
Voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk is het doel ZWO Algemeen aangemaakt, hieraan kunt u het hele jaar door doneren.
Ook aan extra financiële acties kan via het tegoed worden bijgedragen.

Als binnen één huishouden meerdere mailadressen bekend zijn kunnen zij allen de app installeren.
Willen zij gebruikmaken van opwaarderen dan kan het bedrag van hetzelfde bankrekeningnummer worden afgeschreven.
terug

Volg ons via

 

Programma ToerustingKerkgroet


Kerk op Weg


Website

Een bericht aanleveren?
Stuur een mail aan:
website@pgdalfsen.nl
Alvast bedankt

Collectes

Bestemming en toelichting