Kerkgroet


e-mail: kerkgroet@hotmail.com
Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur.

Sinds mei 2020 wordt de Kerkgroet wekelijks, meestal op vrijdag, digitaal verzonden aan alle gemeenteleden van wie een e-mailadres bekend is bij het Kerkelijk Bureau. In de Kerkgroet vindt u de mededelingen van beide kerken, alsmede de orden van de diensten.
De Kerkgroet op papier wordt daarom in beide kerken niet meer uitgedeeld, dat bespaart wekelijks een heleboel papier. Wel zijn er nog enkele exemplaren in de kerk aanwezig. Deze zijn bedoeld voor eventuele gasten en voor de degenen die niet beschikken over een computer en/of e-mailadres of een vergrote afdruk nodig hebben.
De teksten van de liederen worden in de kerk geprojecteerd tijdens de kerkdiensten, in Oudleusen met notenbalken, in de Grote kerk alleen de tekst. In deze kerk staan de nummers van de liederen op de liederenborden. Men kan dan de melodie volgen in het Liedboek (wel graag zo mogelijk uw eigen liedboek meebrengen om 'uitverkocht' te voorkomen).
Wie onverhoopt een keer de Kerkgroet niet heeft ontvangen, kan er na de zondag nog een vinden op de plank bij de ingang van De Overkant.
Ouderen die luisteren via de kerktelefoon ontvangen op vrijdag of zaterdag de Kerkgroet op papier thuis.

Is uw e-mailadres nog niet bekend en wilt u wel de Kerkgroet ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven aan het Kerkelijk Bureau: mail
Gemeenteleden die geen e-mailadres hebben, maar toch graag de Kerkgroet willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan Bartha Dankers, Kerkgroetcoördinator, tel. 0529-434437, mail
terug

Volg ons via

 

Programma Toerusting


Fotoalbum

Nieuw in het fotoalbum
Vrijwilligersavond 5 april

Kerkgroet


Kerk op Weg


Website

Een bericht aanleveren?
Stuur een mail aan:
website@pgdalfsen.nl

Facebook

Iets te plaatsen?
Stuur een mail (ook) aan:
facebook@pgdalfsen.nl

Collectes

Bestemming en toelichting