GroeneKerk Dalfsen

GroeneKerk Dalfsen

Het doel van de GroeneKerk Dalfsen is om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen en niet de mens centraal te blijven stellen maar Gods liefde voor heel de schepping. Wij willen onze kerkgemeenschap aanzetten tot duurzaamheid. Dat doen wij door allerlei acties op te pakken en bewustwording te creëren.

We laten ons daarbij inspireren door GroeneKerken een initiatief van Kerk in Actie en Tear.
Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visie document ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear heeft een holistische kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.
Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. 


Werkgroepleden: Mans Boelens, Geert Christerus, Ali Kamphuis, Jan Nijman, Hans Schipper
 
Wat is er al gedaan In ontwikkeling
We drinken Fair Trade koffie in de kerk en in de Overkant Kerkblad digitaal aanbieden om papierverbruik te verminderen
De wegwerpbekers worden niet meer gebruikt bij het koffiedrinken na de dienst Kerkgroet digitaal aanbieden.
Er zijn ledlampen geplaatst in de kerk Avond met spreker organiseren over ontspullen/consuminderen
Op de Overkant liggen zonnepanelen en de opbrengst staat op het scherm Zoeken of er tiny forest mogelijk is op diaconale gronden
Maandelijkse ‘wist u datje’ publiceren om bewustwording te creëren. Hemelwater-opslag mogelijkheden onderzoeken in zowel Dalfsen als Oudleusen
  Zonnepanelen op woning beheerder Overkant
   


 
 
Wist u dat Wist u dat

Weer een “wist u datje” van de Werkgroep GroeneKerk.

We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente zijn we al een tijdje actief als GroeneKerk dit inspireert gemeenteleden en ambtsdragers om ook eens na te denken wat hun bijdrage kan zijn aan groener en duurzamer Dalfsen, zo hebben de kerkrentmeesters het plan opgevat om de waterafvoer van de kerkelijke gebouwen los te koppelen van het riool! Dit zorgt ervoor dat het riool minder belast wordt en het grondwaterpeil niet nog verder zakt!

Ook als gemeentelid kunt u hieraan meedoen, door de regenpijp af te koppelen van het riool kunt uzelf het regenwater opvangen in een regenton of een vijver, het water uit de regenton kan weer gebruikt worden om de planten water te geven, ook kan het water in een grindbed of drainage kratten in de tuin opgevangen worden.
We hopen dat u weer geïnspireerd bent door deze informatie.

Groet van de werkgroep GroeneKerk.
 
Wist u dat Wist u dat

…….wij vanuit het kerkelijk bureau voor de Solidariteitskas en Kerk op Weg in maart en mei ruim 3500 acceptgiro’s versturen. In sommige gevallen moet er in het najaar ook nog een herinnering worden verstuurd. Dit moet toch milieuvriendelijker ( en goedkoper ) kunnen.
Stuur een mail naar kb@pgdalfsen.nl om een machtigingsformulier aan te vragen.