GroeneKerk Dalfsen

GroeneKerk Dalfsen

Het doel van de GroeneKerk Dalfsen is om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen en niet de mens centraal te blijven stellen maar Gods liefde voor heel de schepping. Wij willen onze kerkgemeenschap aanzetten tot duurzaamheid. Dat doen wij door allerlei acties op te pakken en bewustwording te creëren.
We laten ons daarbij inspireren door GroeneKerken, een initiatief van Kerk in Actie en Tear waarin naar ons idee de drieslag “Vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping” in doorklinkt.
Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visie document ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear heeft een holistische kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.
Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben.

 Wij zien hoopvolle ontwikkelingen: bij de jeugd rondom klimaat, thema’s als “earth overshootday” die ons bewustmaken van onze verkwisting, burgerinitiatieven in dorpen/wijken om aan de slag te gaan met voedsel, energie, inrichting van de leefomgeving, de kansen die Corona ons biedt om globalisering en verduurzaming op de kaart te zetten, hoe kunnen we weer in beweging komen als kerk in deze tijd van Corona en daarna etc., etc.

Werkgroepleden: Mans Boelens, Geert Christerus, Ali Kamphuis, Jan Nijman, Hans Schipper
 
Wat is er al gedaan In ontwikkeling
We drinken Fair Trade koffie in de kerk en in de Overkant Kerkblad digitaal aanbieden om papierverbruik te verminderen
De wegwerpbekers worden niet meer gebruikt bij het koffiedrinken na de dienst Zonnepanelen op woning beheerder Overkant
Er zijn ledlampen geplaatst in de kerk Avond met spreker organiseren over ontspullen/consuminderen
Op de Overkant liggen zonnepanelen en de opbrengst staat op het scherm Zoeken of er tiny forest mogelijk is op diaconale gronden
Maandelijkse ‘wist u datje’ publiceren om bewustwording te creëren. Leerhuis “Groene theologie”
Kerkgroet digitaal aanbieden.  
Hemelwater-opslag mogelijkheden onderzoeken in zowel Dalfsen als Oudleusen  
 
Wist u dat Wist u dat


“GroeneKerk PG Dalfsen”
We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat

Kleding één van onze basisbehoeften is. We kleden ons om ons te beschermen, om ons op temperatuur te houden maar ook om er goed uit te zien. Kleding is de afgelopen decennia veel meer een modeartikel en daarmee ook een wegwerpproduct geworden. Impulsaankopen van goedkope kleding zorgen voor enorme afvalbergen. Gelukkig zijn er dan altijd weer mensen die het initiatief nemen om afval als grondstof voor nieuwe producten te gebruiken.
Hoe kunnen we de milieu impact van kleding omlaag brengen?

Een paar tips:
* kies tijdloze producten van duurzame materialen (te zien aan een keurmerk in de kleding)
* koop 2e hands kleding of kleding gemaakt van gerecyclede materialen
* minder vaak wassen, even buiten hangen is vaak al voldoende


Als iedere Nederlander één kledingstuk minder koopt, heeft dat meer klimaatimpact dan een jaar lang vegetarisch eten door alle Rotterdammers.
In Dalfsen kunt u terecht voor duurzame kleding bij kringloopwinkels en SARI Fair Fashion.
 
Wist u dat Wist u dat

…….wij vanuit het kerkelijk bureau voor de Solidariteitskas en Kerk op Weg in maart en mei ruim 3500 acceptgiro’s versturen. In sommige gevallen moet er in het najaar ook nog een herinnering worden verstuurd. Dit moet toch milieuvriendelijker ( en goedkoper ) kunnen.
Stuur een mail naar kb@pgdalfsen.nl om een machtigingsformulier aan te vragen.