Kerkgroet Kerkgroet


Er is besloten dat er weer wekelijks een Kerkgroet zal verschijnen. Hieraan zal de liturgie van de zondagse kerkdienst worden toegevoegd. De verspreiding zal als volgt plaatsvinden.

1. Er wordt naar gestreefd Kerkgroet en liturgie zoveel mogelijk digitaal te verspreiden. Daarom zal deze de eerste keer worden gemaild naar de mailadressen van de abonnees van Kerk op Weg waarover het kerkelijk bureau beschikt. In de begeleidende mail zal gevraagd worden of het goed is dat het mailadres gebruikt wordt om de Kerkgroet en liturgie toe te sturen. Wanneer iemand dit niet wil, kan men dit kenbaar maken aan het kerkelijk bureau.

2. Voor de gemeenteleden bij wie tot voor kort Kerkgroet en liturgie werden bezorgd, verandert er in principe niets. Natuurlijk mogen ook zij wanneer zij hierover beschikken (graag zelfs), hun mailadres doorgeven aan het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau_pgdalfsen@hetnet.nl Dan ontvangen zij Kerkgroet en liturgie digitaal.

3. Abonnees van Kerk op Weg van wie wij geen mailadres hebben en die wel belangstelling hebben voor de Kerkgroet en liturgie kunnen hun mailadres doorgeven aan het kerkelijk bureau. Wij willen het liefst zo weinig mogelijk papieren afdrukken maken (GroeneKerk).

Wij hopen met het uitgeven van de Kerkgroet aan de wens van verschillende gemeenteleden te hebben voldaan.

terug