Veranderingen communicatiemiddelen PGDalfsen

 
   

Er komt een nieuwe en herkenbare uitstraling van de communicatiemiddelen van PGDalfsen. Hiervoor is o.a. een nieuwe “kop” ontworpen. In Kerk op Weg kunt u lezen wie deze heeft ontworpen. De kop zal op alle communicatiemiddelen verschijnen en laat zien dat wij een gemeente in beweging zijn!

Website   
De website zal steeds meer het belangrijkste communicatiemiddel van onze Protestantse Gemeente Dalfsen worden en moet daarom altijd up-to-date zijn. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen op tijd informatie aanlevert bij onze webmasters. Ook is het van belang dat alle informatie snel en goed te vinden is.
Op dit moment wordt de website geheel nieuw opgezet.


Lees meer

Popcontact op bezoek bij contactpersonen
Poppenspeler Anke van Vliet gaf donderdagavond 12 mei in De Overkant een ontroerende voorstelling voor de bezoekmedewerkers van de Protestantse gemeente Dalfsen. Haar professionele en interactieve poppenspel ‘Een koffer vol liefde’ raakte een gevoelige snaar bij de bezoekers. Het was een feest van herkenning en velen zongen de bekende liedjes mee. Met haar spel verbindt Anke jong en oud op een speelse en verrassende manier, óók bij hen voor wie het maken van contact niet (meer) vanzelfsprekend is.

Vacature kerkelijk jeugdwerker

Beamerteam


Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam: beamerteam@pgdalfsen.nl

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.