Online vieringen Online vieringen
Aankomende viering
Zondag 9 augustus 10.00 uur
Online viering vanuit de Grote Kerk
Voorganger: Ds. Tabitha Keuning
Organist/ pianist: Wim van Lenthe
Liturgie viering 9 augustus
U kunt de vieringen op 2 manieren volgen:

1. Rechtstreeks of achteraf beluisteren

Kies voor de viering van 9 augustus de link Grote Kerk
 
 
Grote Kerk   Kerk Oudleusen


2. Rechtstreeks of achteraf met beeld en geluid

Kies voor de viering van 9 augustus de link Grote Kerk

Voor de vieringen vanuit de Grote Kerk:

   Grote Kerk
Voor de vieringen vanuit de kerk in Oudleusen:

   Kerk Oudleusen
 
Liturgieën
Liturgie viering 9 augustus
Liturgie viering 2 augustus
Liturgie viering 26 juli
Liturgie viering 19 juli
Handleiding/ stappenplan Kerkdienstgemist
(niet meer actueel)

Klik hier voor een handleiding (stappen 5 t/m 9)
Het volledige stappenplan is ook te downloaden om het te delen met andere gemeenteleden, als hulp om de weg naar de onlinediensten hier te kunnen vinden.

Met dank aan Lydia de Bruijn
 
Digitaal collecteren Digitaal collecteren

Beste gemeenteleden,

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.
Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Aandachtspunten hierbij:
•De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van de Diaconie van PGDalfsen.
•Indien u uw emailadres invult ontvangt u een bevestiging (van SKG) van uw gift.
•Bij Opmerkingen graag het doel van uw gift vermelden.
 
         

Doelen van de collectes voor de komende weken
COLLECTE DOEL
   
9 augustus  
ZWO Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India
   
16 augustus  
Kerk in Actie Zending: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening in Rwanda
   
23 augustus  
Diaconie Vechtgenotenhuis
   
30 augustus  
Diaconie Deelpakket Dalfsen
 
Sociale media Sociale media
U kunt PGDalfsen ook vinden op Facebook en Youtube
 
   
 
Kerkelijke aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen Kerkelijke aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen

Kerkdiensten
Ook in de maanden juli en augustus zullen de kerkdiensten alleen online worden uitgezonden. U kunt deze iedere zondagochtend om 10.00 uur via kerkdienstgemist.nl live meevieren. Op 12 juli en 23 augustus wordt de dienst uitgezonden vanuit de kerk in Oudleusen. U moet dan ook deze kerk aanklikken. Op 19 en 26 juli en op 2, 9, 16 en 30 augustus vanuit de Grote Kerk in Dalfsen. Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Voor de kerktelefoonluisteraars verandert er niets. Zij kunnen alle diensten gewoon beluisteren zonder dat hier speciale handelingen voor verricht moeten worden.

Op zondag 6 september a.s. zullen de kerken weer opengaan voor gemeenteleden/bezoekers. Voordat het zover is moet er eerst een protocol en een gebruiksplan worden opgesteld. Het protocol is inmiddels door de kerkenraad vastgesteld en dit kunt u hier op onze website vinden. Momenteel zijn wij bezig met het invullen van het gebruiksplan. Er moet nl. een gebruiksplan worden opgesteld voor de kerk in Oudleusen, voor de Grote Kerk en voor De Overkant (dit plan is gereed). Het gebruiksplan geldt voor alle activiteiten in en rond dat gebouw. Gelukkig heeft de dienstenorganisatie van de PKN een voorbeeld gebruiksplan opgesteld. Wij maken hier dankbaar gebruik van. De invulling is echter maatwerk voor onze situatie hier in Dalfsen. Het doel van het gebruiksplan is:
- bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het covid19-virus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen wij daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
- bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. Wij zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
- volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. Wij willen verbinding blijven zoeken met God, Zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

In het plan beschrijven wij de inrichting, de organisatie en de procedures tijdens deze zogenoemde controlefase van de covid19-crisis. Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen wij in het kader van onze doelstelling:
- anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
-mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
- de samenkomsten zo inrichten dat wij op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid/het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen.
- op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en aanwijzingen.
Wij leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat wij dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

Er is inmiddels een coronacoördinator aangesteld. Dit is mevrouw Ali Kamphuis. Zij zal toezien op de uitvoering van het protocol en het gebruiksplan en is het aanspreekpunt. Haar mailadres is aj.kamphuis@home.nl  De kerkenraad is eindverantwoordelijk.
Wij zijn erg blij dat Ali deze taak op zich heeft genomen en wensen haar veel succes!

Alhoewel er in de kerk weer mensen mogen samenkomen, is het aantal afhankelijk van de grootte van de kerk. De anderhalve meter afstand dient immers in acht te worden genomen. Voor ons houdt deze maatregel in dat helaas niet iedereen weer in de kerk ontvangen kan worden. Er wordt een berekening gemaakt hoeveel er wel mogen komen. Er zal een uitnodigingssysteem/ reserveringssysteem worden gehanteerd. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Zondag 6 september zullen leden van ons pastoresteam in de diensten voorgaan. De vieringen zullen ook nog online te zien zijn!
Het zingen in de kerk is een wezenlijk onderdeel van onze vieringen. Naast de richtlijnen van het RIVM heeft ook de landelijke PKN hieromtrent adviezen e.d. gegeven. U kunt deze lezen op de website https://www.protestantsekerk.nl.
Of zingen in onze kerken mogelijk zal zijn hangt af van veel factoren. De kerkenraad zal in deze nog een besluit nemen.

Pastorale zorg
Het bezoekwerk zal, nu er sprake is van enige versoepeling, weer voorzichtig worden opgepakt. Natuurlijk worden hierbij de regels van het RIVM in acht genomen. Er zal indien mogelijk ook eerst worden gevraagd of bezoek op prijs wordt gesteld. Bezoek in het ziekenhuis is eveneens weer mogelijk. De mogelijkheid een gesprek te voeren via de telefoon of te corresponderen via de mail blijft.

Het moderamen
Het moderamen vergadert sinds kort weer in De Overkant. In de maand juli is er geen vergadering. Op woensdag 12 augustus hoopt het weer samen te komen. De aanvangstijd is 19.00 uur. Alle vragen die binnenkomen worden dan behandeld.

De Overkant
Zoals u reeds weet is de Overkant weer open voor diverse activiteiten.

Communicatie
Communicatie is het sleutelwoord. Alles staat of valt met communicatie. Deze moet duidelijk zijn.
De afspraak is gemaakt hiervoor één adres te gebruiken. Dit is het adres van de scriba: scriba@pgdalfsen.nl  en het telefoonnummer is 0529 435186.

Het lijkt gelukkig allemaal een beetje de goede kant op te gaan. Toch zullen wij allen ons nog steeds aan de regels moeten houden en wij weten niet hoe lang deze situatie zal duren. Daarom is het belangrijk goed om aan elkaar te blijven denken en hulp te bieden waar dit mogelijk is.
Allen veel sterkte en wijsheid gewenst!
En…… in deze tijd natuurlijk ook voor thuisblijvers of voor u die op stap gaat een hele

 
Dominee Hans en Lotje Dominee Hans en LotjeDominee Hans Schipper en Lotje met wekelijks een verhaal voor de kinderen.

Lotje: komt altijd goed
 
Een tevreden stoker is geen onruststoker Een tevreden stoker is geen onruststoker

Soms moet je als bestuurders slogans bedenken om jouw bericht onder de aandacht van veel mensen te brengen.
Dat is deze keer ook nodig. Daarom hebben wij een bestaande slogan een beetje verbouwd. Het CVK zit binnenkort (1 september 2020) namelijk verlegen om iemand die de verwarming van de grote kerk kan en wil bedienen. Dat is een functie die je geheel thuis met behulp van je computer kunt doen. De verwarming wordt namelijk geregeld door een programma dat standaard ingesteld is en loopt dus vanzelf.  
Waarom dan een stoker?  
Soms zijn er diensten, begrafenissen, trouwerijen, concerten die niet van te voren in geprogrammeerd zijn. Dan moet de stoker even zijn computer opstarten, inloggen en een stookperiode extra ingeven. Simpel en weinig tijdrovend maar het moet wel gebeuren.
Van Ab Altena die dit werk heel veel jaren gedaan heeft hebben wij een duidelijke gebruiksaanwijzing gekregen en hij is ook altijd bereid eventuele vragen te beantwoorden.
Als je denkt: “Dat zou ik wel kunnen en dat zou ik wel voor mijn kerk willen doen”, neem dan eens contact met ons op. Dat kan met:

Bram Beverwijk. 
Tel. 0651544082 
E-mail brambeverwijk@ziggo.nl
 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
Extra opening Grote Kerk en kerk Oudleusen Extra opening Grote Kerk en kerk Oudleusen


Voorlopig blijven de Grote Kerk en de kerk in Oudleusen één keer in de week open voor een ontmoeting met een van de pastores. Dit is dan een ontmoeting met een gemeentelid en de predikant/ kerkelijk werker.
Op woensdagavonden t/m 9 september zijn de kerken open van 19.00 uur tot 20.00 uur. Evenuuele vervolgdata worden hier op de website vermeld.
Ook kan er op deze manier een mogelijkheid geboden worden om een kaarsje op te steken, andere gemeenteleden te ontmoeten of gewoon even stil weer in de kerk aanwezig te zijn.
De kosters zullen er op toezien dat de RIVM voorschriften in acht worden genomen.
U bent dus welkom van 19.00 tot 20.00 uur.
(Vanzelfsprekend zullen er geen grote aantallen personen kunnen worden ontvangen)

 
Kerkgroet Kerkgroet


Er is besloten dat er weer wekelijks een Kerkgroet zal verschijnen. Hieraan zal de liturgie van de zondagse kerkdienst worden toegevoegd. De verspreiding zal als volgt plaatsvinden.

1. Er wordt naar gestreefd Kerkgroet en liturgie zoveel mogelijk digitaal te verspreiden. Daarom zal deze de eerste keer worden gemaild naar de mailadressen van de abonnees van Kerk op Weg waarover het kerkelijk bureau beschikt. In de begeleidende mail zal gevraagd worden of het goed is dat het mailadres gebruikt wordt om de Kerkgroet en liturgie toe te sturen. Wanneer iemand dit niet wil, kan men dit kenbaar maken aan het kerkelijk bureau.

2. Voor de gemeenteleden bij wie tot voor kort Kerkgroet en liturgie werden bezorgd, verandert er in principe niets. Natuurlijk mogen ook zij wanneer zij hierover beschikken (graag zelfs), hun mailadres doorgeven aan het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau_pgdalfsen@hetnet.nl Dan ontvangen zij Kerkgroet en liturgie digitaal.

3. Abonnees van Kerk op Weg van wie wij geen mailadres hebben en die wel belangstelling hebben voor de Kerkgroet en liturgie kunnen hun mailadres doorgeven aan het kerkelijk bureau. Wij willen het liefst zo weinig mogelijk papieren afdrukken maken (GroeneKerk).

Wij hopen met het uitgeven van de Kerkgroet aan de wens van verschillende gemeenteleden te hebben voldaan.

 
Banners bij onze kerken Banners bij onze kerken

Bij zowel de Grote Kerk als bij de kerk in Oudleusen is een banner geplaatst. De teksten erop spreken voor zich.
Het is de bedoeling dat de banners na enige tijd omgewisseld gaan worden.

Klik op onderstaande afbeelding voor foto's in het fotoalbum
Foto's: Jan Harm Ramaker
 
Gebedsketting Gebedsketting

We leven als gemeente in spannende tijden. Voor oud en jong is het zoeken hoe alles een plekje te geven en hoe met alles om te gaan. Ook meeleven gaat niet meer als vanouds. Je wilt iemand een hart onder de riem steken, maar wat kan en wat mag? Bidden mag altijd. Een gebed kan uitdrukking zijn van vertrouwen, dat er een God is die omziet naar zijn mensen.Als wij bidden, vragen  wij God of hij bij mensen wil zijn, hen wil beschermen en behoeden of dat Hij met zijn kracht en liefde mensen wil steunen. We kunnen bidden voor oudere en kwetsbare mensen om ons heen, voor de zieken, voor de mensen die in de zorg werken, voor onze familie, vrienden en vriendinnen die we nu misschien even moeten missen. Ook kunnen we bidden voor onszelf, als we het moeilijk hebben of ons zorgen maken. Als pastores willen we jong en oud vragen om met elkaar een gebedsketting te maken.
We vragen een ieder zijn/haar gebed te mailen naar tolkeuning@hetnet.nl.

Een gebed voor iemand die ziek is om wie/wat jij je zorgen maakt. We zullen deze gebeden afdrukken op gekleurd papier, er stroken van maken en als rondjes aan elkaar vast nieten, zodat er door de tijd heen een lange kleurige gebedsketting ontstaat. De ketting zullen we in de kerk ophangen. Als de kerkdeuren na verloop van tijd dan weer open zullen gaan hangt er een feestelijke slinger. Tot die tijd zullen we met een zekere regelmaat een foto plaatsen op de website (waarbij de tekst van de gebeden niet zichtbaar zal zijn). Dat die ketting ons mag doen beseffen dat er een God is die naar ons luistert.
lees meer »
 
De Kerkgroet De Kerkgroet


Kerkgroetmedewerkers gevraagd

Wie wil m.i.v. september op woensdagavond 1 x per 5 weken de Kerkgroet opstellen?
En wie kan op donderdag 1 x per 5 weken voor 17 uur de Kerkgroet kopiëren? Er is dringend behoefte aan deze medewerkers!

Mocht u belangstelling hebben om in de toekomst mee te werken aan de Kerkgroet (opstellers en kopieerders 1 x per 5 weken en bezorgers (bij kerktelefoonluisteraars)  in Dalfsen 1x per 8 weken en in Oudleusen 1 maand per 5 maanden), meldt u zich dan aan! Bij toekomstige vacatures kunnen we dan direct contact met u opnemen.

Bartha Dankers, Kerkgroet-coördinator, tel. 434437
e-mail: dankers-adriaanse@hetnet.nl

 
Voor de kinderen thuis Voor de kinderen thuis
Eigen bladzijde voor de kinderen thuis
 
Jaargroepen Jaargroepen
The Base Online voor de Jaargroepen

 
Bemoediging Bemoediging
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunnen we niet meer samenkomen in kerkdiensten, vieringen en andere ontmoetingen. Maar je kunt God ook thuis zoeken. Zo zou het kunnen:
 
  • Je kunt een kaars aansteken
  • Stil worden
  • Lees een Bijbeltekst uit een leesrooster(b.v. die op de achterkant van de Kerk op Weg staat).
  • Wees stil
  • Gebed:
Goede God,
Uw Naam is: ‘Ik zal er zijn’
Het zijn vreemde tijden.
Bij U zoeken wij houvast en hulp
Wij brengen voor U ons onbestemde onwezenlijke gevoel over wat er boven ons hoofd hangt ……
Wij bidden voor wie kwetsbaar is, wie bang is om ziek te worden, om iemand te verliezen……
Wij bidden voor wie ziek zijn, vechten voor hun leven……
Wij bidden voor artsen, verpleegkundig personeel en iedereen die betrokken is bij de logistieke operaties om het virus tegen te gaan.
Geef hun de moed om door te gaan, bescherm hen Heer,
opdat zij door kunnen gaan anderen te helpen.
Wij bidden voor wie getroffen zijn door de maatregelen tegen de ziekte
onzeker over hun baan of hun bedrijf.
Wij bidden voor de vluchtelingen op de Griekse eilanden of waar ook ter wereld
Wij brengen heel deze wereld voor U
ook situaties die niets met corona te maken hebben maar wel zorg wekken……
Wij brengen onszelf voor U.
Geef ons wijsheid, fijngevoeligheid, geduld.
Bidden we voor vertrouwen, onderlinge bemoediging en solidariteit
Onze Vader……………….
Amen.
 
  • Zegenbede:
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat u van mij verlangt
O God zegen mij alle dagenlang 

Namens het pastoresteam,
Hans Schipper