Welkom op onze website Welkom op onze website

Op deze website van de Protestantse Gemeente te Dalfsen vindt u vooral informatie over komende activiteiten en praktische informatie over de organisatie van de gemeente, de commissies en werkgroepen en contactpersonen waar u terecht kunt met uw vragen of suggesties.
 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
PG Dalfsen op Facebook PG Dalfsen op Facebook
 
Liturgieën kerkdiensten Liturgieën kerkdienstenVoor internetluisteraars van kerkdiensten worden de liturgieën op de website geplaatst. 
De liturgieën van de diensten in de Grote Kerk en Oudleusen zijn (indien aanwezig) te vinden onder Kerkdiensten onder meer details bij de betreffende dienst.
 
Actie diaconie! Actie diaconie!
filmpje;
Opvangcentrum De Herberg Zwolle

HELP DE DAKLOZEN DE WINTER DOOR: ACTIE INZAMELING

Eten, een douche en een dak boven het hoofd. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend maar dat geldt niet voor iedereen. Wie door omstandigheden tijdelijk even géén dak boven zijn hoofd heeft en nergens anders terecht kan, is welkom bij De Herberg…

Als diaconie hebben we contact gehad met DE HERBERG in Zwolle met de vraag of we iets kunnen betekenen voor de daklozen in Zwolle. Dat is inderdaad het geval: er is dringend behoefte aan warme MUTSEN, SJAALS, HANDSCHOENEN, WINTERJASSEN (voor volwassenen). We hebben daarop besloten een actie te organiseren. We willen genoemde kleding gaan inzamelen en doen een beroep op u.

De Herberg biedt in twee locaties opvang aan 74 daklozen (ook enkele vrouwen) vanaf 16.30 uur tot uiterlijk 10 uur. Daarna lopen ze de kou weer in. 

U kunt de kleding meenemen:
zondagochtend 15 december naar de Grote Kerk (er staan mensen onder de toren klaar om het in ontvangst te nemen)

Of afleveren uiterlijk vrijdag 20 december a.s. bij:

Belie Morrenhof, Bontekamp 2, Dalfsen (tel.0529-431282) of bij

Gea Pekkeriet, Rietmansweg 5a, Dalfsen (tel.06-10850301).

Voor Oudleusen, eveneens tot uiterlijk vrijdag 20 december bij:
Frida van der Vegt, Schoolstraat 11, Oudleusen (tel.0529-471606). Verzoek van Frida: wel graag vermelden dat het voor de daklozen is bestemd.

Zaterdag 21 december gaan we de kleding sorteren en brengen we het vervolgens naar de Herberg. 

Alvast dank voor uw medewerking!

 
Hulp gezocht! Hulp gezocht!
lees meer »
 
Kerstmarkt 13 december Kerstmarkt 13 december


Op vrijdagavond 13 december is er van alles in en om de Grote Kerk te doen: de gezamenlijke kerken van Dalfsen – het zogenoemde Platform Evangelisatie Dalfsen - van 16.00 uur - 21.00 uur staan met een kraam op de Kerstmarkt. Te midden van alle moois en lekkers wat er geboden wordt, wordt men uitgenodigd na te denken over de betekenis van Kerst. Er zijn miniboekjes ‘Kerst is een wonder’ en boekenleggers en er wordt een leuke attentie aangeboden. Ook zijn er Bijbels in verschillende talen voor mensen die zelf niet een hebben. De tekst boven de kraam kan een mooie aanleiding zijn voor gesprek: ‘Opnieuw geboren?’ Er is koffie, thee en limonade en leden van de verschillende kerken zorgen voor zelfgebakken cake en koek.

Vlak in de buurt is de Levende Kerststal te bewonderen met Jozef, Maria, het kind Jezus, engelen, herders en wijzen/koningen. Het verhaal van Jezus’ geboorte zoals het in de Bijbel staat wordt daar uitgebeeld.
 
De Grote Kerk is die avond open van 19.00 – 21.00 uur. Men kan er een kopje koffie kopen en genieten van verschillende optredens:
19.30 uur gezamenlijk R.K. heren- en dameskoor.
20.00 uur Forever Young met o.a. Dona Nobis, Once in royal Davids City, The Rose en Mary’s little Boychild.

Onder de toren van de kerk is 0529-Unites aanwezig: de jongeren die volgend jaar naar Roemenië gaan naar Casa Ana, het inloophuis voor zigeunerkinderen. Er zijn spulletjes te koop, waarvan de opbrengst naar Casa Ana gaat. Bovendien kan men een kaarsje aansteken voor een van de kinderen van Casa Ana. Er worden ook kaarten uitgedeeld om een ander mee te bemoedigen en zo ‘om te zien naar elkaar’ in deze decembermaand.
 
Meer info: Jan en Sietske Kramer 0529-434203 of of Hermy Bredewold 06-27259807 of

 
Kerstproject Kindernevendienst Kerstproject Kindernevendienst
Het thema van het adventsproject is ‘Geef licht’.
Elke week zien we Micha in de kerk, de kinderen gaan in de Kindernevendienst aan de slag met een mooie verwerking als voorbereiding op het Kinderkerstfeest. Dus wees welkom! 

 
Kerst Singin in de Grote Kerk Kerst Singin in de Grote Kerk


Op Kerstavond, dinsdag 24 december, is er om 19.00 uur een Kerst Singin in de Grote Kerk in Dalfsen. Het belooft een gevarieerde en sfeervolle viering te worden met verschillende soorten kerstliederen: bekende kerstklassiekers, moderne kerstliederen en ook enkele kerstliederen speciaal voor de kinderen. Daarnaast zijn er meerdere solo’s van het koor.
De liederen worden tijdens de dienst begeleid door een speciaal hiervoor samengestelde muziekgroep welke dit jaar bestaat uit: 
Viool: Thamar Vetkamp
Dwarsfluit: Linda Holsappel en Marlissa Dijk
Vleugel: Floris Meerveld
Djembé: Bert Pekkeriet
Gitaar: Jan Kramer
Basgitaar: Edwin Vetkamp
Drums: Bas Jansen
De samenzang wordt begeleid door zangers en zangeressen.
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!
 
Kerstviering ouderen Kerstviering ouderen
lees meer »
 
Zingen in Rosengaerde Zingen in Rosengaerde


Op Eerste Kerstdag – woensdag 25 december – worden er in Woonzorgcentrum Rosengaerde kerstliederen gezongen. Ooit een initiatief van een enthousiast groepje mensen is dit inmiddels al uitgegroeid tot een groep die soms in tweeën verdeeld moet worden. Op de verschillende afdelingen worden enkele liederen gezongen. Zo mogen de bewoners op Kerstmorgen de dag beginnen met de vertrouwde liederen van het Kerstevangelie. Wie mee wil doen is van harte welkom. We beginnen om 07.00 uur. Voor liedbladen wordt gezorgd.
Meer info: Jan en Sietske Kramer, 0529-434203 of
 
Weer een “wist u datje” van de Werkgroep GroeneKerk Weer een “wist u datje” van de Werkgroep GroeneKerk


We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven, wist u dat ons grondwater, ondanks de vele regen de afgelopen periode, nog steeds te laag is? Om hier wat aan te doen kunt u bijvoorbeeld het regenwater opslaan in uw eigen tuin. De gemeente Dalfsen stimuleert dit met een subsidie (
aanvragen afkoppel subsidie) voor de plekken in de gemeente waar nog geen gescheiden regenwater afvoer is. Ook het zoveel mogelijk natuurlijk inrichten van de tuin helpt hierbij. Dalfsen heeft zich hiervoor aangesloten bij de actie “Steenbreek” (operatiesteenbreek) op deze website vindt u meer informatie over deze actie.
Op de laatste gemeenteavond 21 november j.l. hebben we de presentatie van Reinier van den Berg op de ”Groen Geloven dag” in Zwolle laten zien bijzonder inspirerend! Voor wie het gemist heeft hierbij de link naar de presentatie (
Reinier van den Berg).

We hopen dat u weer geïnspireerd bent door deze informatie.
Groet van de werkgroep GroeneKerk
 
Roemeniëwerkgroep, financiële actie 2019 Roemeniëwerkgroep, financiële actie 2019We willen iedereen die al een gift heeft overgemaakt hartelijk bedanken. En voor wie nog geen gift heeft overgemaakt: het kan nog steeds. Het resultaat tot nu toe is iets lager in vergelijking met voorgaande jaren, maar we gaan er vanuit dat er de komende tijd nog giften worden ontvangen. U kunt uw gift overmaken op rekening NL46RABO0312859147 t.n.v. Roemeniëwerkgroep, financiële actie 2019. In een volgende editie van Kerk op Weg zal de opbrengst van de financiële actie 2019 bekendgemaakt worden.
 
 
Programma Toerusting Programma Toerusting
Bij de start van het seizoen zijn alle activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen samengevat in het boekje Programma Toerusing 2019-2020.Klik op bovenstaande afbeelding om het boekje te openen
 
Pastoraat van de toekomst Pastoraat van de toekomst

       klik op de afbeelding voor de volledige flyer
 
Oppascentrale 0529 Unites verder! Oppascentrale 0529 Unites verder!


Goed nieuws! De oppascentrale gaat weer van start, in ieder geval door tot juli 2020. Want dan vertrekken we weer naar Roemenië. Dus moet u een avondje weg, maar u heeft niemand om op de kinderen te passen? 0529 Unites biedt de oplossing. De oppassers verschillen in de leeftijd van 15 tot 27 jaar en kunnen goed met kinderen omgaan. De opbrengst van de oppascentrale is natuurlijk geheel bestemd voor Casa Ana.
De oppascentrale is te bereiken door te bellen (0529 - 434 984 of 0529 - 43 50 36), te appen (06 - 20 61 66 83 of 06 - 48 53 76 66) of een mail te sturen naar .

0529 Unites is een groep jongeren uit Dalfsen die aankomende zomer voor de tweede keer ruim een week naar Roemenië gaat om te helpen. Ze noemen zichzelf ‘0529 Unites’, wat zoveel betekent als ‘Dalfsen verbindt’. In Roemenië gaan ze werken bij Casa Ana van oud-dorpsgenoot Jorrit Zelle en zijn vrouw Ellen. Casa Ana is een inloophuis voor zigeunerkinderen en staat in het plaatsje Petelea. Vorig jaar hebben we veel weten te realiseren in en om Casa Ana. Dat willen we volgend jaar vervolgen. Daar is behoorlijk wat geld voor nodig. Door middel van verschillende projecten wil 0529 Unites geld bij elkaar brengen om het doel te realiseren.

Bent u benieuwd naar andere acties en plannen, houd dan de Facebookpagina in de gaten: www.facebook.com/0529unites. Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 
De kerkgroet De kerkgroet


Voor de zondagsbrief - de Kerkgroet - zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- Pastorale wijkberichten (over geboorte, overlijden, huwelijk, ziekenhuisopname e.d.) worden ingestuurd door de voorgangers. Er komt hierover dus alleen iets in de Kerkgroet als de wijkpredikant of pastoraal werker bericht heeft ontvangen en de betreffende persoon/personen akkoord gaan met vermelding in de Kerkgroet.

- Ingestuurde kopij voor 'overige berichten' wordt als regel alleen geplaatst als die betrekking heeft op de week volgend op de betreffende zondag en onze Protestantse Gemeente moet daarbij betrokken zijn. 

Het is niet de bedoeling dat aankondigingen van activiteiten meerdere keren geplaatst worden. 

- Kopij voor 'overige berichten', toelichting op collectes, speciale diensten e.d., mag maximaal 3 regels lang zijn. Het gebeurt nu regelmatig dat veel te lange stukken worden ingestuurd die dan door de opsteller moeten worden ingekort. Er is zeer beperkt plaats, meestal moet alles op 1 kant van een A 4'tje passen.

Een kort bericht - met verwijzing naar meer info in Kerk op Weg - kan dan voldoende zijn. Dus op tijd kopij insturen voor Kerk op Weg is van belang.

- De 'activiteiten voor de komende week' (agenda) worden overgenomen uit de agenda in KoW. Staat daarin iets onjuist of gaat iets niet door, dan dit graag melden aan de Kerkgroet.

- Af en toe kan in speciale gevallen wel eens een uitzondering op de regels worden gemaakt, b.v. in actuele situaties waarvoor niet op tijd kopij voor KoW kon worden ingestuurd.

- De kerkgroet is er gekomen om de - soms grote hoeveelheid - afkondigingen te vervangen, en ook het uitdelen van aparte briefjes voor activiteiten te beperken. 

- Kopij insturen voor donderdag 18.00 uur naar:  

We proberen het aantal benodigde kerkgroeten zo goed mogelijk in te schatten. We vragen van u - indien mogelijk - 1 kerkgroet per 2 personen (uit hetzelfde gezin) in ontvangst te nemen. 

-----------------------------------------------------------------

Onlangs heeft Marrie Vetkamp als opsteller de plaats ingenomen van Iwald Hovenga. Daarmee is het aantal medewerkers weer op peil. Mocht u belangstelling hebben om in de toekomst mee te werken aan de Kerkgroet (opstellers en kopieerders 1 x per 5 weken en bezorgers (bij kerktelefoonluisteraars) in Dalfsen 1x per 8 weken en in Oudleusen 1 maand per 5 maanden), meld u zich dan aan! Bij toekomstige vacatures kunnen we dan direct contact met u opnemen.

Bartha Dankers, Kerkgroet-coördinator, tel. 434437
e-mail: 

 
Beamerteam Beamerteam

Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam:

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.

Lijkt het jou ook leuk om hierbij te helpen? Doe dan een mailtje naar mij dan zet ik je ook op de lijst.
Hermy Bredewold
 
Meer activiteiten Meer activiteiten

Activiteitenkalender

Jeugdactiviteiten