Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen

Naast de mogelijkheid om één van de kerkdiensten (na reservering) bij te wonen zijn de diensten digitaal, via beeld en geluid te volgen. Dit kan rechtstreeks of achteraf via Kerkomroep en Kerkdienstgemist.nl


Diensten op zondag 29 november 2020
 

!  Vanwege problemen met Kerkomroep is het advies om Kerkdienstgemist te gebruiken.
 

  Grote Kerk  10.00 uur
Voorganger: ds. Anco Tol
Eerste Adventszondag
Liturgie


!  Vanwege internetproblemen wordt de dienst van Oudleusen opgenomen en daarna online gezet.
De dienst is dus na afloop online beschikbaar.

 
  Oudleusen  10.00 uur
Voorganger: ds. Bas Zitman
Eerste Adventszondag
Liturgie
 
Liturgieën voorgaande 2 weken:
Grote Kerk 22 november
Oudleusen 22 november
Grote Kerk 15 november
Oudleusen 15 november

Liturgieën van eerdere diensten zijn te vinden onder Kerkdiensten (meer details).
 
Online Adventskalender Online Adventskalender
 
 
Op Weg naar Kerst - online Adventsproject scholen/ knd Op Weg naar Kerst - online Adventsproject scholen/ knd


 
Online Adventsproject
www.pgdalfsen.nl/adventsproject2020
Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de Dalfser scholen: Van Dedem, Sjaloom, Cazemier en De Spiegel, ds. Hans Schipper en de kindernevendienst.
Hier zie je elk Adventsweekend vanaf de donderdag ervóór liederen, filmpjes (ook van ds. Hans Schipper met Lotje), kleurplaten etc. om thuis te bekijken, te beluisteren, te maken en/of samen te doen.

 
lees meer »
 
Foto's Eeuwigheidszondag Oudleusen Foto's Eeuwigheidszondag Oudleusen

Foto's van Eeuwigheidszondag in de kerk van Oudleusen.
Met dank aan dominee Hans Schipper.

Klik hier om de foto's te bekijken. 
 
Sinterklaasactie Humanitas Sinterklaasactie Humanitas
Beste gemeenteleden,

De diaconie wil, net als voorgaande jaren graag weer meedoen aan de Sinterklaasactie voor de minima.
Een cadeautje voor een kind dat anders geen cadeau zal krijgen.
Deze actie is al vele jaren een groot succes. Daarom willen we ook dit jaar weer meedoen.
Vanwege corona hebben we samen met Humanitas besloten er dit jaar een iets andere invulling aan te geven.
Cadeautjes kopen door u als gemeenteleden, is helaas niet verstandig. Om deze kinderen toch te kunnen verrassen met een cadeau, hebben we er voor gekozen dat Humanitas het sinterklaascadeautje gaat bestellen bij de plaatselijke winkeliers. Zij zullen deze voor 5 december bij de kinderen brengen.
Wanneer u de sinterklaasactie wilt ondersteunen, dan kunt u geld overmaken op rekeningnummer NL66RABO 0312 8068 92 t.n.v. De diaconie onder vermelding van Sinterklaasactie Humanitas. 
We zouden het fantastisch vinden als u ook dit jaar weer mee wilt doen!
We rekenen erop dat we al deze kinderen weer blij kunnen maken.
Mocht er meer geld binnenkomen dan nodig voor de Sinterklaasactie, dan wordt dit gebruikt voor de zomeractie van Humanitad. Deze wordt ook ondersteund door ons als diaconie.
alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

namens de diaconie, Belie Morrenhof-Klei
e-mail: beliemorrenhof@gmail.com
Tel 431282


 
 
Filmavond jongeren 27 nov. Filmavond jongeren 27 nov.
lees meer »
 
Instructie reservering kerkdiensten Instructie reservering kerkdiensten

Wilt u aanwezig zijn in de kerkdienst dan is vooraf reserveren noodzakelijk. In onderstaande wordt u uitgelegd hoe dit werkt en wat u hiervoor moet doen.

U vult eenmalig een aanmeldformulier in, hiervoor kunt u onderstaande link aanklikken.
https://app.kerktijd.nl/member/register/

Via het aanmeldformulier geeft u gegevens en voorkeuren van uw gezin door:
Onderstaande gegevens worden gevraagd:
Naam: uw naam
E-mailadres: uw emailadres
Kerkbezoekers: het aantal bezoekers met wie u meestal de diensten bezoekt.
Wachtwoord:  kies een eigen wachtwoord.
Categorieën: hier kunt u de kerk kiezen waar u de diensten wilt bijwonen; Grote Kerk of Oudleusen

Na inschrijving krijgt u  een e-mail met het verzoek om het e-mailadres te verifiëren.
Let op: u bent pas ingeschreven nadat het e-mailadres is geverifieerd, zo weten we zeker dat de juiste persoon een uitnodiging krijgt.

U kunt altijd door in te loggen op app.kerktijd.nl uw voorkeuren wijzigen.

Uitnodigen voor een dienst is op basis van roulatie. Degene die het langst geen dienst heeft bezocht krijgt als eerste een uitnodigingsmail. Deze kan worden geaccepteerd of worden afgewezen.
Bij acceptatie kan worden aangegeven met hoeveel personen de dienst gaat worden bezocht.
Bij afwijzing wordt automatisch een mail naar de volgende deelnemer gestuurd.
Als er niet binnen de aangegeven tijd (waarschijnlijk 48 uur) wordt gereageerd krijgt ook de eerstvolgende deelnemer een uitnodiging.

Als u geen mailadres heeft kunt u uw gegevens telefonisch doorgeven aan:
     
Kerkelijk bureau  0529- 436020 (donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur)
     
Erick
Vogelzang
0529- 435420 (dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur )
     
Hennie Zwep 06 1381 1089 (maandag tussen 19.00 en 20.00 uur)

Aan uw gegevens wordt i.p.v. een mailadres een telefoonnummer gekoppeld. Als u op basis van roulatie een dienst mag bijwonen wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.
U kunt ook proberen iemand in uw omgeving te vragen een aanmeldformulier voor u aan te maken, deze persoon krijgt dan de uitnodigingsmail en reageert namens u.
 
Sociale media Sociale media
U kunt PGDalfsen ook vinden op Facebook en Youtube
 
   
 
Bemoediging!! Bemoediging!!
lees meer »
 
Nieuwe maatregelen Nieuwe maatregelen

Vanwege het aantal oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen wordt ook door onze gemeente het advies van de Prot.Kerk Nederland overgenomen. Dit houdt in dat het aantal bezoekers in onze kerken m.i.v. zondag 11 okt. a.s. teruggebracht wordt naar 30 personen (excl. medewerkers).
Gemeentezang is nog steeds niet mogelijk.
De PKN adviseert tevens tijdens verplaatsingen een mondkapje te dragen.
Het belangrijkste is en blijft het houden van 1,5 meter afstand!


Na de dienst zal er geen koffiedrinken zijn.
 
De Overkant blijft open en ook hier geldt voor de grote zaal het max. aantal bezoekers van 30.
 
Knutselwerkje voor de kinderen Knutselwerkje voor de kinderen
   

Het knutselwerkje 'Schuilen' is HIER te downloaden.
Op Geloven is leuk is er meer informatie over te vinden.
Veel knutselplezier!
 
Kerkelijke aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen vanaf 6 sept. 2020 Kerkelijke aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen vanaf 6 sept. 2020

Beste mensen,

Op zondag 6 september zijn de deuren van onze kerken weer open voor de zondagochtenddienst. In de kerk in Oudleusen en in de Grote Kerk in Dalfsen heeft u de mogelijkheid om weer met elkaar in het gebouw de dienst te vieren. We nodigen u hiervoor van harte uit!

We beseffen dat niet iedereen van u zich vanwege uw gezondheid veilig genoeg voelt om één van de kerkdiensten bij te wonen. We bieden u daarom, naast de mogelijkheid om naar de kerk te gaan, de gelegenheid de dienst digitaal te volgen, zoals u gewend bent in het laatste half jaar.

Het bezoeken van de kerkdiensten in Oudleusen en in Dalfsen zal anders gaan dan u gewend bent. We houden ons aan de landelijke regels en hebben hiervoor een protocol en per kerkgebouw een gebruiksplan opgesteld. Iedereen die bijdraagt aan het organiseren en begeleiden van de dienst kent de instructies die daarin zijn opgenomen en zal u met alle zorgvuldigheid hierin begeleiden.

Met alle regels zal het voor ons allemaal even wennen zijn. Het zal helaas nog niet een volle kerk zijn waarin we elkaar de hand schudden en samen zingen. Het zal behelpen zijn, maar desondanks zijn we dankbaar dat we elkaar weer kunnen zien en ontmoeten.
 
lees meer »
 
Protocol en gebruiksplannen Protocol en gebruiksplannen

Het protocol van onze Protestantse Gemeente te Dalfsen kunt u hier op onze website vinden. De gebruiksplannen zijn inmiddels door de kerkenraad vastgesteld. Degenen die volgens het plan moeten handelen, ontvangen hiervan een exemplaar. Een verkorte versie die ook in onze kerken is opgehangen, vindt u voor de Grote Kerk hier en voor de kerk in Oudleusen hier.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze coronacoördinator, mevrouw Ali Kamphuis. Zij ziet toe op de uitvoering van het protocol en de gebruiksplannen en is het aanspreekpunt. Haar mailadres is aj.kamphuis@home.nl  De kerkenraad is en blijft eindverantwoordelijk.
 
Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App


Vanaf 6 september kunnen we de kerkdienst zowel in de kerk als thuis bijwonen.
Bijdragen aan collecten in de kerk kan, zoals we gewend zijn, met contant geld en collectebonnen. Hieraan wordt een app toegevoegd zodat we in de kerk, thuis of waar dan ook kunnen  geven aan één of meerdere doelen.

We hebben de Scipio app aangeschaft, deze app heeft veel mogelijkheden maar wordt in eerste instantie ingezet voor de collecten.

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk?
Alle personen waarvan het mailadres bekend is ontvangen een mail van Scipio App. Hierin staat waarmee u zich kunt registreren (dit is het mailadres waarop u mail ontvangt van het kerkelijk bureau) en wordt via een video uitgelegd hoe de app gedownload kan worden.
De app is te downloaden voor zowel Andoid als Apple iOS

Is de app geïnstalleerd dan ziet u links in het scherm verschillende categorieën.

Onderstaand een uitleg voor “Collecten & financiële acties”
Kies “Collecten & financiële acties”.
Rechts boven staat in een groene balk uw huidig tegoed, door “opwaarderen” aan te klikken kunt een tegoed aanschaffen. Dit is vergelijkbaar met collectebonnen. Het tegoed wordt via een automatische incasso rond de 10e van de eerstvolgende maand van uw bankrekening afgeschreven.  Vooraf ingesteld staat  € 50,00, wilt u een ander bedrag opwaarderen, dan kunt u dit aanpassen. We werken met een automatische incasso zodat het hele bedrag aan het doel wordt besteed, dus geen bankkosten voor kerk en diaconie.

Als u vanuit uw tegoed transacties heeft gedaan en wilt u deze inzien, klik dan de lichtblauwe balk “Bekijk transacties” aan.

Vanuit uw tegoed kunt u onder “Lopende collectes” één of meerdere doelen aanklikken en hieraan doneren.  De collectedoelen zijn een hele week, t.w. van donderdag tot donderdag beschikbaar.
Voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk is het doel ZWO Algemeen aangemaakt, hieraan kunt u het hele jaar door doneren.
Ook aan extra financiële acties kan via het tegoed worden bijgedragen.

Als binnen één huishouden meerdere mailadressen bekend zijn kunnen zij allen de app installeren.
Willen zij gebruikmaken van opwaarderen dan kan het bedrag van hetzelfde bankrekeningnummer worden afgeschreven.
 
Programma Toerusting Programma Toerusting
Bij de start van het seizoen zijn alle activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen samengevat in het boekje Programma Toerusing 2020-2021.Klik op bovenstaande afbeelding om het boekje te openen
 
Beleidsplan 2021-2025 Beleidsplan 2021-2025
Sluitingsdatum 1 januari 2021

Beste gemeenteleden,
Gezien de beperkingen veroorzaakt door Covid-19 om bij elkaar te komen, wordt de sluitingsdatum om reacties voor het Beleidsplan 21-25 te geven verplaatst naar 1 januari 2021.  We hebben reeds een aantal reacties binnengekregen, maar we horen ook via diverse kanalen dat de eerder genoemde sluitingsdatum problemen geeft als gevolg van hierboven genoemde reden. Vandaar dat u nog de mogelijkheid hebt om te reageren. Hieronder wordt de tekst zoals eerder verschenen in KOW 8 herhaalt.
Om tot een inspirerend beleidsplan te komen, willen we graag van je horen hoe je tegen bepaalde aspecten van onze geloofsgemeenschap aankijkt, aan de hand van onderstaande vragen. Wij willen je vragen om deze te bespreken en hier aan ons een terugkoppeling van te geven. Wij hebben de vragen onderverdeeld in verschillende thema’s. Mocht je het prettig vinden dat één van ons aanschuift bij een gesprek in een werkgroep/commissie, dan is dit ook mogelijk.  

Thema Geloof
  • Hoe draagt wat je doet binnen onze gemeente bij aan jouw geloof en dat van anderen?
  • Wat ervaar je hierin als inspirerend en opbouwend?
  • Wat juist niet?
  • Deel je je geloof? Op welke plekken, momenten en met wie?
  • Wat helpt je om met enthousiasme te delen in je geloof?
Thema Geloofsgemeenschap
  • Wat zijn belangrijke elementen om een inspirerende gemeente te vormen?
  • Waar en hoe ervaar je gemeenschapsgevoel?
  • Wat kunnen we om een inspirerende geloofsgemeenschap te zijn missen, behouden of      verwerven?
Thema Diaconie en maatschappelijke presentie
  • Hoe kunnen wij present zijn in de samenleving, plaatselijk, landelijk en wereldwijd?
  • Wat kunnen wij betekenen in vraagstukken rondom bijvoorbeeld vluchtelingen, klimaat, armoede, eenzaamheid, veiligheid en gezondheid? .
Bron: Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg (2016), Utrecht, Protestantse Kerk in Nederland.

Wij hopen dat bovenstaande vragen mooie gesprekken opleveren. Wij willen je vragen uiterlijk 1 januari 2021 een reactie aan ons te sturen. Dit  mag gemaild worden naar beleidsplan2125@pgdalfsen.nl   Ook wanneer je graag ondersteuning wenst bij het gesprek, kun je een mail sturen naar dit mailadres.

Wij hopen met jouw  input een inspirerend beleidsplan op te kunnen stellen.

Hartelijke groet,
Mans Boelens, Iwald Hovenga, Johnny Hogenkamp en Karin Lautenbach.


 
 
Laten wij als gemeenschap meeleven met elkaar en omzien naar elkaar Laten wij als gemeenschap meeleven met elkaar en omzien naar elkaar

De maand september voelt altijd aan als het begin van een nieuw seizoen. En dat is natuurlijk ook zo. Wat het ons gaat brengen en in hoeverre er weer activiteiten gehouden kunnen worden? Het blijft onzeker. Eén ding weten we wel: het coronavirus blijft nog een hele tijd onder ons. De woorden: Houd moed, heb lief, hou vol blijven gelden!

Pastorale zorg
Het bezoekwerk is weer voorzichtig opgepakt. Natuurlijk worden hierbij de regels van het RIVM in acht genomen. Er zal indien mogelijk ook eerst worden gevraagd of bezoek op prijs wordt gesteld. Bezoek in het ziekenhuis is eveneens weer mogelijk. De mogelijkheid een gesprek te voeren via de telefoon of te corresponderen via de mail blijft.

Het moderamen en de kerkenraad
Het moderamen vergadert vanaf nu weer maandelijks in De Overkant. Ook de vergaderingen van de kerkenraad starten weer. Zie voor data de agenda onder de kop Activiteiten.

 
Kerkgroet Kerkgroet

In deze coronatijd hebt u de Kerkgroet via de digitale snelweg ontvangen. Nu onze kerken weer open gaan voor kerkgangers hebben wij besloten dat deze wijze van verzending door zal gaan.
De mededelingen van beide kerken zult u erin kunnen lezen evenals de beide liturgieën.

 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
GroeneKerk: Wist u dat GroeneKerk: Wist u datKlik hier voor een nieuw “wist u datje” van de Werkgroep GroeneKerk
 
Beamerteam Beamerteam

Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam: beamerteam@pgdalfsen.nl

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.