Online vieringen PG Dalfsen Online vieringen PG Dalfsen


Viering vanuit de Grote Kerk, 29 maart 10.00 uur
Met beeld en geluid via Youtube (update: in HD formaat)
Voorganger: Ds. Anco Tol
Muzikale medewerking: Gerrit Hoving
Liturgie van deze viering
Deze viering is ook te beluisteren via Kerkmoroep.


Liturgische bloemschikking bij de viering van 29 maart

Onze dagen worden in deze tijd voor een groot deel gevuld met nieuws over de gevolgen van het Coronavirus en alle ingrijpende maatregelen die worden getroffen om die gevolgen enigszins te kunnen beperken. Ons dagelijkse leventje lijkt tot stilstand te zijn gekomen en tegelijkertijd heeft een grote onrust zich meester van ons gemaakt. We bevinden we ons eveneens in de veertigdagentijd. Dagen waarbij we ons voorbereiden op het belangrijkste geloofsfeest: Pasen. Een tijd van vasten, bezinning en inkeer. Mensen vullen dat allemaal weer op een eigen wijze in. De één door sober te gaan leven en een ander door juist dingen te gaan doen, zoals tijd te maken voor bidden, te spelen met je kinderen, te praten met je partner of door solidair te zijn met je medemens dichtbij of verder weg. Soms gaan dingen wonderlijk samen. Wij als kerk zijn door het wereldgebeuren gedwongen om minder te doen: niet meer als gemeente samen komen, geen huisbezoeken, geen vergaderingen. Ondertussen worden er heel bewust andere dingen opgepakt juist om de bezinning thuis vorm te laten geven.
De komende tijd zullen er op de zondagochtend en in de Stille week thuis via kerktelefoon of kerkomroep korte vieringen te beluisteren zijn  die vanuit de Grote Kerk onder reguliere kerktijd (10 uur) zullen worden uitgezonden.
Thuis kun je daarbij meedoen, bijvoorbeeld door als gemeente samen een gebedsketting te maken en/of door zelf een Viertafel in je eigen woning te maken. Hieronder leest  je hier meer over.

Gebedsketting
We leven als gemeente in spannende tijden. Voor oud en jong is het zoeken hoe alles een plekje te geven en hoe met alles om te gaan. Ook meeleven gaat niet meer als vanouds. Je wilt iemand een hart onder de riem steken, maar wat kan en wat mag? Bidden mag altijd. Een gebed kan uitdrukking zijn van vertrouwen, dat er een God is die omziet naar zijn mensen.Als wij bidden, vragen  wij God of hij bij mensen wil zijn, hen wil beschermen en behoeden of dat Hij met zijn kracht en liefde mensen wil steunen. We kunnen bidden voor oudere en kwetsbare mensen om ons heen, voor de zieken, voor de mensen die in de zorg werken, voor onze familie, vrienden en vriendinnen die we nu misschien even moeten missen. Ook kunnen we bidden voor onszelf, als we het moeilijk hebben of ons zorgen maken. Als pastores willen we jong en oud vragen om met elkaar een gebedsketting te maken. We vragen een ieder zijn haar gebed te mailen naar .

Een gebed voor iemand die ziek is om wie/wat jij je zorgen maakt. We zullen deze gebeden afdrukken op gekleurd papier, er stroken van maken en als rondjes aan elkaar vast nieten, zodat er door de tijd heen een lange kleurige gebedsketting ontstaat. De ketting zullen we in de kerk ophangen. Als de kerkdeuren na verloop van tijd dan weer open zullen gaan hangt er een feestelijke slinger. Tot die tijd zullen we met een zekere regelmaat een foto plaatsen op de website (waarbij de tekst van de gebeden niet zichtbaar zal zijn). Dat die ketting ons mag doen beseffen dat er een God is die naar ons luistert.
 
Liturgieën kerkdiensten Liturgieën kerkdiensten

 

 
Grote Kerk / Kerk Oudleusen / De Overkant    

Voor internetluisteraars van kerkdiensten worden de liturgieën op de website geplaatst. 
De liturgieën van de diensten in de Grote Kerk en Oudleusen zijn (indien aanwezig) te vinden onder Kerkdiensten onder meer details bij de betreffende dienst.

Liturgie online-viering 29 maart Grote Kerk 10.00 uur
 
PG Dalfsen op sociale media PG Dalfsen op sociale media
U kunt ons ook vinden op Facebook en Youtube
 
   
 
Jongeren jaargroepen geven het Licht door Jongeren jaargroepen geven het Licht door


Jaargroepen geven het Licht door
 
Ga jij ook een Palmpasenstok maken? Ga jij ook een Palmpasenstok maken?


Op zaterdag 4 april kunnen alle kinderen van de kindernevendienst tussen 12.00 - 16.00 uur buiten in het fietsenhok bij de ingang van het kerkelijk bureau een stok halen. Deze stok mag je vervolgens thuis versieren. In het kerkblad kun je lezen hoe je dat kunt doen. Dit keer maken we met Palmpasen op 5 april geen optocht door de kerk, maar als jij je foto stuurt naar de website van de kerk dan zal er een mooie rij van stokken te zien op de website en op de Facebookpagina van de kerk. Mochten de stokken op zijn, misschien kun je er dan zelf één maken van een paar takken uit de tuin. Misschien is er bij je thuis in de vensterbank nog een plekje vrij om de versierde palmpaasstok neer te zetten, zodat al wandelend de mensen buiten er ook van kunnen genieten. Veel plezier!
 
 
Dominee Schipper en Lotje 2 Dominee Schipper en Lotje 2


Dominee Schipper en Lotje met wekelijk een verhaal voor de kinderen.

Lotje (aflevering 2)
 
-De liturgie gaat door- Vieringen op televisie -De liturgie gaat door- Vieringen op televisie

Wekelijkse meditaties ds. René de Reuver op televisie
De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.
 
Aanpassingen i.v.m. maatregelen coronavirus - Aanpassingen i.v.m. maatregelen coronavirus -

Beste gemeenteleden,

Nu de overheid de maatregelen t.a.v. het coronavirus heeft verscherpt, hebben wij ook de onze aangepast. Deze houden het volgende in.

De Overkant
Met ingang van vandaag, maandag 16 maart 2020, is De Overkant gesloten en zijn alle aldaar te houden activiteiten geschrapt. 

Kerkdiensten
De Protestantse kerk zal in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie verzorgen. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur

Pastorale zorg
Het pastoresteam heeft uitvoerig overleg gehad en laat u het volgende weten.
- De contactmomenten moeten beperkt worden tot de meest noodzakelijke.
- De leden van het pastoresteam mogen Rosengaerde en ziekenhuizen niet meer binnen. De geestelijke verzorging bezoekt momenteel ook niet (meer).
- Wanneer er behoefte is aan een gesprek dan is er altijd de mogelijkheid dit te voeren via de telefoon of te corresponderen via de mail.

Begrafenissen/uitvaarten
Het is heel triest maar waar. Het bestuursteam coronavirus heeft dringende adviezen gegeven over hoeveel mensen er en ook wie er op een uitvaart aanwezig mogen zijn. Aangezien onze gebouwen zijn gesloten zal er voor een eventuele begrafenis/uitvaart altijd eerst contact opgenomen moeten worden met één van de leden van het pastoresteam. Hij of zij zal de kosters en/of de beheerder van de Overkant hierover inlichten. In overleg met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Frans van Cuijk, wordt besloten hoe de uitvaartplechtigheid gehouden zou kunnen en mogen worden. De uitvaartbegeleiders zijn ook op de hoogte.

Kerkgroet
Er is besloten de komende weken geen Kerkgroet uit te geven.

Communicatie
Communicatie is het sleutelwoord. Alles staat of valt met communicatie. Deze moet duidelijk zijn.

De afspraak is gemaakt hiervoor één adres te gebruiken.
Dit is het adres van de scriba:   en het telefoonnummer is 0529 435186.
Hier kunnen mogelijke vragen worden gesteld en indien nodig suggesties over het één of ander worden doorgegeven.

Het is een zeer bijzondere situatie waar wij op dit moment in verkeren. Laten wij goed om elkaar blijven denken en hulp bieden waar dit mogelijk is.

Allen veel sterkte en wijsheid gewenst!


Kerkelijk Bureau
In verband met het Coronavirus is het kerkelijk bureau alleen nog telefonisch op 0529 436020 te bereiken.
Een mail sturen kan uiteraard ook: .

 
Viertafel voor thuis in de Goede Week Viertafel voor thuis in de Goede Week
Iedereen is min of meer gedwongen om thuis te zijn. Hoe belangrijk is het dan dat je het daar goed hebt. De sfeer in huis is meer dan anders iets waar aandacht voor is. Er wordt bijvoorbeeld meer dan anders tijd aan eten besteedt. Ook het vieren kan hierbij extra aandacht krijgen, te meer omdat het vieren in de kerk bijvoorbeeld niet meer kan. We bieden daarom nu de suggestie om in de Goede Week thuis een Viertafel te maken waarbij het thema vorm krijgt door betekenisvolle dingen bij elkaar te zetten op een schaal. Het wordt bij wijze van spreken een  inspiratieplek, een huisaltaar of aandachthoek. Een Viertafel past in ieder huishouden. Eenpersoons of tweepersoons, met of zonder kinderen. Als je de tafel met kinderen maakt heb je eenvoudig instrument in handen om samen te praten over datgene wat je bezighoudt, over je gevoelens en dat van het kind.
De laatste week van de Goede Week genoemd (ook wel de Stille Week genoemd), is een tijd waarin  het lijden en sterven van Jezus centraal staat. Iedere dag van de stille week verandert er iets op de Viertafel.Basis
Om te beginnen neem je een schaal die je vult met zand. Het zand verbeeldt de woestijn die symbool staat voor het feit dat je op jezelf bent aangewezen én dat je tot jezelf kunt komen. De woestijn is van oudsher de plek waar mensen naar toe gaan om tot inkeer en bezinning te komen. Je maakt ruimte voor God. Nu maak je voor jezelf een plek om tot rust en tot bezinning te komen. Zet een kaarsje, dat symbool mag zijn voor jouw gebed (voor bijvoorbeeld een betere wereld),  in het zand en leg er een kale tak en wat stenen bij. De kale tak en de stenen versterken het karakter van de woestijn.

 
lees meer »
 
Bemoediging Bemoediging
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunnen we niet meer samenkomen in kerkdiensten, vieringen en andere ontmoetingen. Maar je kunt God ook thuis zoeken. Zo zou het kunnen:
 
  • Je kunt een kaars aansteken
  • Stil worden
  • Lees een Bijbeltekst uit een leesrooster(b.v. die op de achterkant van de Kerk op Weg staat).
  • Wees stil
  • Gebed:
Goede God,
Uw Naam is: ‘Ik zal er zijn’
Het zijn vreemde tijden.
Bij U zoeken wij houvast en hulp
Wij brengen voor U ons onbestemde onwezenlijke gevoel over wat er boven ons hoofd hangt ……
Wij bidden voor wie kwetsbaar is, wie bang is om ziek te worden, om iemand te verliezen……
Wij bidden voor wie ziek zijn, vechten voor hun leven……
Wij bidden voor artsen, verpleegkundig personeel en iedereen die betrokken is bij de logistieke operaties om het virus tegen te gaan.
Geef hun de moed om door te gaan, bescherm hen Heer,
opdat zij door kunnen gaan anderen te helpen.
Wij bidden voor wie getroffen zijn door de maatregelen tegen de ziekte
onzeker over hun baan of hun bedrijf.
Wij bidden voor de vluchtelingen op de Griekse eilanden of waar ook ter wereld
Wij brengen heel deze wereld voor U
ook situaties die niets met corona te maken hebben maar wel zorg wekken……
Wij brengen onszelf voor U.
Geef ons wijsheid, fijngevoeligheid, geduld.
Bidden we voor vertrouwen, onderlinge bemoediging en solidariteit
Onze Vader……………….
Amen.
 
  • Zegenbede:
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat u van mij verlangt
O God zegen mij alle dagenlang 

Namens het pastoresteam,
Hans Schipper
 
Tips voor kinderen thuis Tips voor kinderen thuis

 
lees meer »
 
Ook in Dalfsen en Oudleusen luiden de klokken van troost en hoop! Ook in Dalfsen en Oudleusen luiden de klokken van troost en hoop!


Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.   
 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
Geloofskoffer voor jonge gezinnen Geloofskoffer voor jonge gezinnen
lees meer »
 
Oud ijzer actie op zaterdag 28 maart en 4 april AFGELAST Oud ijzer actie op zaterdag 28 maart en 4 april AFGELAST

 
 
In verband met de Corona maatregelen is de oud ijzer actie op zaterdag 28 maart en zaterdag 4 april afgelast.
Te zijner tijd zal worden gezocht naar een nieuwe datum.
 
Binnenkort houden we een ‘oud ijzer’ actie voor 0529 Unites. We verzamelen dan koper, brons, messing, lood, zink, aluminium, RVS, widia, schroot, accu’s (zonder lekkage), etc.
Wilt u ons helpen de komende weken oud ijzer op te sporen en te sparen? U kunt dat op 28-3 en 4-4 tussen 9:00 en 12:00 uur brengen naar een inzamelpunt op het kerkplein in Dalfsen.
Heeft u te veel om te brengen, dan komen we het bij u ophalen. Stuur een mailtje naar en wij doen de rest.  
Ook voor oud ijzer van bedrijven houden we ons natuurlijk aanbevolen. We benaderen zelf een aantal bedrijven, maar als u goede contacten heeft of een gouden tip, dan zeggen wij geen nee. 0529 Unites bedankt u voor de medewerking!
 
lees meer »
 
Vacature kerkrentmeester Vacature kerkrentmeester

    
        VACATURE

            IN HET

College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Dalfsen

Wie komt ons college versterken?

Lees hier de volledige vacatureteskst
 
Programma Toerusting Programma Toerusting
Bij de start van het seizoen zijn alle activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen samengevat in het boekje Programma Toerusing 2019-2020.Klik op bovenstaande afbeelding om het boekje te openen
 
Pastoraat van de toekomst Pastoraat van de toekomst

       klik op de afbeelding voor de volledige flyer
 
Oppascentrale 0529 Unites verder! Oppascentrale 0529 Unites verder!


Goed nieuws! De oppascentrale gaat weer van start, in ieder geval door tot juli 2020. Want dan vertrekken we weer naar Roemenië. Dus moet u een avondje weg, maar u heeft niemand om op de kinderen te passen? 0529 Unites biedt de oplossing. De oppassers verschillen in de leeftijd van 15 tot 27 jaar en kunnen goed met kinderen omgaan. De opbrengst van de oppascentrale is natuurlijk geheel bestemd voor Casa Ana.
De oppascentrale is te bereiken door te bellen (0529 - 434 984 of 0529 - 43 50 36), te appen (06 - 20 61 66 83 of 06 - 48 53 76 66) of een mail te sturen naar .
 
lees meer »
 
Beamerteam Beamerteam

Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam:

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.

Lijkt het jou ook leuk om hierbij te helpen? Doe dan een mailtje naar mij dan zet ik je ook op de lijst.
Hermy Bredewold
 
Meer activiteiten Meer activiteiten

Activiteitenkalender

Jeugdactiviteiten