Activiteiten t/m 2023

 
Wat is er al gedaan vanaf 2019 t/m 2023
We drinken Fair Trade koffie in de kerk en in de Overkant
De wegwerpbekers worden niet meer gebruikt bij het koffiedrinken na de dienst
Er zijn ledlampen geplaatst in de kerk
Op de Overkant liggen zonnepanelen en de opbrengst staat op het scherm
Per kwartaal een ‘wist u datje’ in KOW om bewustwording te creëren.
Kerkgroet digitaal aanbieden.
Hemelwater-opslag  is gerealiseerd in Oudleusen 2021.
Voedselbos Hof van H(Eden) gestart maart 2021 aan de Bese 10. Inmiddels staan er een vijftiental fruitbomen en er is een voedselrijke boswal aangeplant.
Groene Hof/sociale moestuin is maart 2021 gestart bij de Natuurboerderij Lindehoeve. Inmiddels worden op ca 8 are in wisselteelt groenten etc. verbouwd voor eigen gebruik en voor de maandelijkse Deelpakketten door 15 tuinders. Ook het “Samen Eten project” maakt gebruik van groenten etc. van Groene Hof.
Commissies en werkgroepen benaderd om zoveel mogelijk digitaal te werken via nulmeting 2021
Wandelingen in de Stille week/voorjaar 21. Wordt vanaf 2024 permanent aangeboden.
“Groene soep” tijdens Startzondag 9/21
Ontspullen/consuminderen, Gera van den Berg  3-11-21.
Informatieve bijeenkomst voor HULDA 3/22
Informatie avond over Ontwikkelingen in vervoer en een introductie van het Energiespel 13-10-22
Energiespel met jongeren 17-02-23
Warme truienzondag 16C i.s.m. Ionadienst 19-02-23
Zwerfafval rapen in het kader van landelijke Opschoondag 18-03-23
Informatieve avond over water en duurzaamheid 30-03-23
“Nieuwe Profeten”, voorstelling op 2-07-23
“Vier de Schepping” met Kees Posthumus 10-09-23
“Er is leven na de groei” met Matthias Olthaar 28-09-23. Met als vervolg
“Reis van de spullen” op 30-01-024
Uien geraapt voor de voedselbank 10-23
N.a.v. nulmeting duurzaamheid binnen de diverse geledingen: isolatie en warmte suggesties doorgespeeld naar kerkrentmeesters.
Geld en Go€d met Alain Verheij op 24-04-24
Werkgroep GroeneKerk ondergebracht bij College van Diakenen PGDalfsen
terug